Driftsmeldinger

OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Driftsmeldinger på disse sidene gjelder våre servere og nettverk. Det vil ikke legges ut driftsmeldinger for utstyr tilhørende kunder her.

Gjelder: Datasenter i Stavanger (NO) DC1 i
Datasenter i Stavanger (NO) DC2 i
Forhåndsvarslet:

31.05.17 12:37:39

Det vil bli foretatt oppgraderinger i kjernenettet i de norske datasentrene 08.06.17 mellom kl. 02:00 og 04:00. I forbindelse med dette vil det kunne komme kort avbrudd.

Vi beklager eventuelle ubeleiligheter dette måtte medføre.

Enkelte servere har fortsatt linjeproblemer. Teknikere jobber med saken og vi vil komme med oppdateringer her.

08.06.17 09:20:38

Tjenestene skal nå fungere som normalt.

Skulle man oppleve problemer, er det bare til å ta kontakt med vår supportavdeling.

Forventet løst: 08.06.17 09:19:06

Løst:

08.06.17 09:20:38

Gjelder: ex02.proisp.no
Forhåndsvarslet:

06.05.17 10:52:14

Det pågår vedlikehold av Hosted Exchange serveren og i forbindelse med dette kan det komme korte avbrudd i tjenesten.

08.05.17 10:32:09

Vedlikeholdet ble utført uten problemer og tjenesten skal fungere som normalt.

Forventet løst: 08.05.17 10:31:31

Løst:

08.05.17 10:32:09

Gjelder: ex02.proisp.no
Forhåndsvarslet:

03.05.17 10:02:29

Det er i øyeblikket enkelte kunder som har problemer med å logge inn på sin Hosted Exchange epost. Våre teknikere jobber i øyeblikket med saken og oppdatering vil bli postet så snart vi vet mer.

03.05.17 14:23:18

Problemene relatert til innlogging skal nå være løst. Problemet skyldtes problemer med databasen hvor berørte eposter ligger.

Epostmottak for disse har vært midlertidig stoppet mens problemet har pågått og innkomne eposter bør innen kort tid ligge i innboksen. Ingen data skal være tapt.

Forventet løst: 03.05.17 13:22:00

Løst:

03.05.17 13:23:18

Gjelder: R1Soft backup servere i
Forhåndsvarslet:

24.04.17 21:04:09

Samtlige backup servere vil bli restartet grunnet firmware og programvare oppdateringer.
Nedetiden blir mellom 0-5 min per server.

Forventet løst: 24.04.17 21:15:00

Løst:

24.04.17 21:15:33

Gjelder: Datasenter i Stavanger (NO) DC1 i
Datasenter i Stavanger (NO) DC2 i
Forhåndsvarslet:

18.04.17 14:35:02

Det vil bli utført vedlikehold på vårt kjernenettverk i Stavanger 20.04.17 mellom 01:00-04:00. Det kan komme små dropp i nettverkstrafikk mens vedlikeholdet pågår.

20.04.17 04:16:30

Vedlikeholdet ble utført uten noen form for problemer.

Forventet løst: 20.04.17 04:14:48

Løst:

21.04.17 11:16:30

Gjelder: cpanel3.proisp.no
Forhåndsvarslet:

15.04.17 00:05:35

Serveren vil bli restartet i forbindelse med en viktig firmware oppdatering kl. 02:00. Det er ventet at nedetiden vil bli ca. 15 minutter.

15.04.17 02:35:05

Serveren ble restartet som den skulle og kjører som normalt.

Forventet løst: 15.04.17 02:30:00

Løst:

15.04.17 02:33:00

Gjelder: ex02.proisp.no
Forhåndsvarslet:

23.03.17 09:57:39

Exchange serveren vil være utilgjengelig i en kort periode i forbindelse med omstart grunnet oppgraderinger.

23.03.17 22:08:19

Oppdateringene er utsatt til i morgen tidlig kl. 09:30 som følge av utsettelsen av oppgraderingene av skyløsningen.

24.03.17 12:54:00

Vi fikk utført nødvendige oppdateringer uten noen form for nedetid.

Forventet løst: 24.03.17 09:29:46

Løst:

24.03.17 12:54:00

Gjelder: oncp01.proisp.no
Forhåndsvarslet:

23.03.17 09:26:22

Grunnet nødvendig hasteoppdateringer av skyløsningen er det nødvendig å slå av samtlige virtuelle servere mens oppdateringene pågår og deretter slå dem på igjen. Vi kommer til å utføre dette for samtlige virtuelle servere for våre kunder og verifisere at disse er kjører igjen som de skal etterpå. Vi forventer at nedetiden vil bli ca. 15-30 minutter per virtuelle server.

Vi beklager kort varsel og de ubeleiligheter dette medfører for våre kunder.

23.03.17 22:02:03

Grunnet tilgang på personale hos OnApp er vi dessverre nødt til å utsette oppdateringene til i morgen tidlig kl. 09:00.

24.03.17 12:55:41

Vi fikk utført nødvendige oppdateringer uten noen form for nedetid.

Forventet løst: 24.03.17 12:55:03

Løst:

24.03.17 12:55:41