Driftsmeldinger

OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Driftsmeldinger på disse sidene gjelder våre servere og nettverk. Det vil ikke legges ut driftsmeldinger for utstyr tilhørende kunder her.

Gjelder: cpanel5.proisp.no
Forhåndsvarslet:

26.02.17 10:33:30

Som følge av oppdateringene utført i natt er det problemer med denne serveren.
Leverandøren sjekker opp i dette og vil gi mer informasjon så snart det foreligger.

Oppdatering 15.20:
Det er problemer med noen programvarer på serveren som gjør at den ikke er tilgjengelig på nett. Leverandøren jobber med å løse disse så raskt som mulig.

Oppdatering 18.24:
Serveren er tilbake igjen som normalt. Den kjører en eldre programvare og vil bli restartet straks leverandøren har rettet på problemet.

Oppdatering 19.40:
Ny programvare er i orden og fullført.

Vi beklager på det sterkeste det inntruffne og skal ta dette nøye opp videre med vår leverandør.

Forventet løst: 27.02.17 06:00:00

Løst:

26.02.17 21:49:32

Gjelder: cPanel servere i
cPanel (PRO server) servere i
cPanel (LiteSpeed) servere i
Enterprise servere i
Forhåndsvarslet:

25.02.17 22:36:17

Grunnet sikkerhetsoppdatering av kernel må serverene restartes og det forventes nedetid på 5-15 min per server i forbindelse med dette.
Samtidig vil noen servere sin programvare for hardware bli oppdatert på serverene som kan medføre noen minutter ekstra nedetid.

Forventet løst: 28.02.17 05:00:00

Løst:

Gjelder: cpanel37.proisp.no
Forhåndsvarslet:

27.01.17 11:01:55

Det er oppdaget en feil på server som krever at denne må startes på ny, og det blir dermed noen minutters nedetid.

Forventet løst: 27.01.17 11:15:00

Løst:

27.01.17 11:18:57

Gjelder: cpanel39.proisp.no
Forhåndsvarslet:

25.01.17 11:53:50

Det er oppdaget feil på 1 disk og raid controlleren på serveren.
Hardware må derfor byttes og server må derfor tas ned i 5-10 min grunnet raid controlleren.

Disk er byttet men Raid controller må tas i separat operasjon, så nedetid blir ikke før i morgen. Vi vil oppdatere med mer info i løpet av morgendagen (26.01.2017).

Raid controller blir byttet fredag (27.01.2017).

Arbeid med bytte av controller starter straks (10:40), forventet nedetid 10-15min.

 

11:18 - Det tar dessverre noe mer tid enn planlagt å få serveren opp igjen. Vi beklager dette, og vil oppdatere straks vi har mer info.

 

Server var operativ igjen 11:45. Vi bkelager ulempene dette medførte!
 

Forventet løst: 27.01.17 11:00:00

Løst:

27.01.17 12:07:03

Gjelder: cpanel26.proisp.no
Forhåndsvarslet:

02.01.17 12:44:44

Det er for øyeblikket problemer med serveren og våre teknikere sjekker nærmere.

02.01.17 13:47:42

Serveren kjører nå som normalt igjen. Switchen som serveren var koblet opp mot sviktet og måtte byttes.

Forventet løst: 02.01.17 13:45:00

Løst:

02.01.17 13:47:42

Gjelder: cPanel servere i
cPanel (PRO server) servere i
cPanel (LiteSpeed) servere i
Enterprise servere i
Forhåndsvarslet:

31.12.16 04:47:39

Det ble kjørt en fiks fra Softaculous 30.12.16 på samtlige cPanel servere med Softaculous. Denne fiksen skulle rette en feil som gjorde at visse skripter ble listet under feil navn. Den rettet dette, men fiksen medførte også at enkelte skripter ble lagt til under andre brukernavn enn de hører til.

Vi sender ut meldinger om utdaterte skripter hver natt og vi ble gjort oppmerksom på at en kunde fikk varsel om en installasjon om ikke tilhørte kunden. Vi satte straks i gang en undersøkelse som avdekket det ovennevnte. Vi stengte straks ned tilgang til Softaculous for samtlige kunder på samtlige servere. Vi jobber i øyeblikket med å fjerne alle installasjoner derfra og legge dem korrekt inn igjen. Vi kan ikke gi tilgang til Softaculous før dette er gjort av åpenbare sikkerhetsmessige grunner.

Ingen kunder har varslet oss om at de har hatt andres installasjoner listet i Softaculous på egen konto og selv om det var listet så ser det ikke ut til at det var mulig å gjøre noe med installasjoner som tilhørte andre. Installasjonene som var utdaterte og var listet på andre brukernavn har det blitt sendt epost om og disse har inneholdt følgende informasjon om installasjonen:

  • Adresse (URL)
  • Versjonsnummer
  • Sti på servere
  • Database
  • Databasebruker

Vi fikk stoppet utsending av slike eposter straks kunde ga beskjed om at en slik epost ble mottatt. Berørte installasjoner var lagt til på 1-7 andre brukernavn av det vi har sett.

Det skal mye til for at en annen kunde som har mottatt slik informasjon skal kunne misbruke den. For berørte installasjoner anbefaler vi å opprette ny databasebruker som enkleste tiltak for å sikre installasjonen. Man har ikke noen tilgang til installasjonen med informasjonen som er blitt oppgitt, men å endre database bruker vil gjøre det svært vanskelig å misbruke den.

Vi beklager på det sterkeste det inntruffne og skal ta dette nøye opp med Softaculous. Vi skal også se på hva vi kan gjøre bedre for å unngå at en slik situasjon oppstår. Vi oppdaterer saken straks vi har fullført arbeidet med å legge inn alle installasjoner på ny i Softaculous.

31.12.16 17:07:17

Softaculous sine interne lister over skripter skal nå være fikset på samtlige servere. Softaculous settes for øyeblikket i normal drift igjen på samtlige servere. Det er ventet at dette arbeidet vil være fullført ca. kl. 18:00.

Forventet løst: 31.12.16 18:00:00

Løst:

31.12.16 18:10:10

Gjelder: cpanel16.proisp.no
cpanel22.proisp.no
cpanel54.proisp.no
cpanel55.proisp.no
cpanel56.proisp.no
cpanel57.proisp.no
cpanel58.proisp.no
cpanel59.proisp.no
cpanel60.proisp.no
cpanel62.proisp.no
Forhåndsvarslet:

13.12.16 00:56:48

Grunnet sikkerhetsoppdatering av kernel må serverene restartes og det forventes nedetid på 5-10 min per server i forbindelse med dette.

Forventet løst: 13.12.16 02:00:00

Løst:

13.12.16 02:14:11

Gjelder: ihv002.proisp.no
Forhåndsvarslet:

09.12.16 12:27:49

Det er i øyeblikket problemer med hypervisoren i nettskyen.
Våre teknikere sjekker opp dette nærmere.

Hovedkortet må byttes da det er defekt. Samtlige servere på HV02 er migrert over til andre hypervisorer.

Forventet løst: 09.12.16 12:26:39

Løst:

09.12.16 13:18:06

Gjelder: backup1.proisp.no
Forhåndsvarslet:

07.12.16 10:51:08

Det er funnet feil i hovedkortet og det blir nå byttet ut med nytt.

Oppdatering 14.50:
Det ble funnet flere feil i andre hardware komponenter og disse blir også byttet ut.

Forventet løst: 07.12.16 16:00:00

Løst:

07.12.16 20:10:36

Gjelder: cpanel62.proisp.no
Forhåndsvarslet:

03.12.16 03:58:52

Det oppstod problemer med serveren og den er nå utilgjengelig mens datasenteret jobber med den. Hovedkortet må byttes. Driftsmeldingen vil bli oppdatert straks mer informasjon foreligger.

Oppdatering 05.15:
Hovedkortet er byttet og serveren kjører som normalt igjen.

Forventet løst: 03.12.16 06:00:00

Løst:

03.12.16 07:01:21

Gjelder: cpanel47.proisp.no
Forhåndsvarslet:

30.11.16 13:33:16

Det er ett DDoS angrep rettet mot serveren.
Våre teknikere filtrerer ut angrepet.

Angrepet er filtrert, men det kan fortsatt være noen som kommer igjennom.

Forventet løst: 30.11.16 14:50:00

Løst:

30.11.16 15:59:45

Gjelder: cpanel56.proisp.no
Forhåndsvarslet:

30.11.16 08:46:37

Det vil bli foretatt nødvendige oppdateringer av programvare på serveren.
I perioden vil det kunne være noe ustabilitet mens dette pågår.

Forventet løst: 30.11.16 09:15:00

Løst:

30.11.16 09:16:24