Tjeneste-oppgradering: Følg linken for nærmere status vedrørende migrering, for generelle spørsmål og svar se vårt hjelpesenter.

Benytter du firewall som stenger porten som brukes til å sende epost?


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 21.03.2014 11:27:13     Sist oppdatert: 21.03.2014 11:27:13

Du kan sjekke dette ved å gjøre følgende:
 1. Trykk på "Run"/"Kjør" i Startmenyen i Windows.
 2. Skriv "cmd" og trykk enter.
 3. Skriv "telnet mail.dittdomene.no 25" (hvor dittdomene.no skal erstattes med ditt domene) og trykk enter. Dette skal resultere i liknende tekst som her:

  220-cpanel2.proisp.no ESMTP Exim 4.52 #1 Tue, 24 Jan 2006 04:34:04 +0100
  220-We do not authorize the use of this system to transport unsolicited,
  220 and/or bulk e-mail.

Får du ikke opp liknende tekst betyr det at du ikke kan koble til den nødvendige porten på vår server for å sende epost. Årsaker til dette kan være:

 1. Din ISP (Internet Service Provider - tilsvarer Telenor, Tele2 osv.) blokker porten for andre mailservere enn sine egne.
  Noen ISPer blokkerer port 25 for alle andre servere enn sine egne for å bekjempe spam. Om ingen av alternativene under er aktuelle er dette mest sannsynlig årsaken til problemene. Prøv da å endre til port 26 som vi også har satt opp for SMTP.
 2. Du har firewall på din maskin/nettverk som blokkerer port 25. Du vil da ikke kunne sende epost via noen leverandører.
  Du må ta kontakt med personen som er ansvarlig for maskinen/nettverket for å få klarlagt om det er der problemet befinner seg.
 3. Vår mailserver er nede.
  Dersom mailserveren er nede vil den normalt sett ikke være nede i mer enn 5 minutter ettersom den vil bli startet på ny innen det tidsrommet. Er imidlertid nettstedet ditt nede samtidig som du ikke får sendt mail, er etter all sannynlighet også hele serveren nede/utilgjengelig. I så tilfelle bør du sjekke driftsmeldingene for nærmere informasjon.
 4. Vår firewall har stengt deg ute.
  Vi benytter firewall på våre servere og disse kan blokkere deg om du har prøvd på "mistenksomme" ting med hensyn på serveren. Det skal svært mye til for å bli blokkert så dette er sannsynligvis ikke problemet.
 5. Ditt domene er ikke blitt fornyet.
  Sjekk at det ikke ligger ubetalte faktura ved å logge deg inn på våre kundesider. Sjekk også at domenet har blitt fornyet ved å sjekke dato for når domenet utgår.
 6. Din konto er blitt suspendert.
  Dersom din konto er blitt suspendert har vi sendt deg en epost på din kontaktadresse.