Leaderboard


Populært

Showing content with the highest reputation since 22. aug. 2018 i alle områder

  1. 1 point

    Utdatert nettsted med drupal og php

    Prøver her for råd om hvordan utbedre vårt utdaterte nettsted www.klokstad.no. Akutt problem er at det genereres svært mye i error-log fila under public_html. (vedlagt utdrag) Forsøk på oppgradering av drupal og php har feilet. Vi tror at vi fremover er best tjent med å legge om systemet til wordpress. Trenger råd og hjelp. Hvem kan bistå? Error_log-utdrag.txt
  2. 1 point

    Begrense tilgang til databasen som "read" modus

    Hei, Er det mulig å gi tilgang til vår databasen til en bruker som "read" modus? Tusen takk, Boris
This leaderboard is set to Oslo/GMT+02:00