Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 05/20/2019 in all areas

  1. 1 point

    phpmail

    Hei. Jeg redesigner sidene mine og trenger litt hjelp med å få sendt epost fra skjema. Skjema fungerer delvis. Når en klikker «send» videresendes leser til takkeside, men jeg får ikke epost. Er det noen som har noen idé? Betaler gjerne mot faktura for hjelp til å få dette på stell. Med vennlig hilsen Jorunn kontakt.html formmail.php
This leaderboard is set to Oslo/GMT+02:00