Followers 0

Perl + MySQL = error 500

5 posts in this topic

Hei, lager et enkelt Perl script som kobler seg til en MySQL database og printer ut data fra en tabell jeg har kalt "samples". Scriptet ser slik ut:

#!/usr/bin/perl
 use strict;
 use warnings;
 use DBI;
 print "Content-type: text/html ";
 
 $dbh = DBI->connect('dbi:mysql:database','bruker','passord')
 or die "Connection Error: $DBI::errstr\n";
 $sql = "select * from samples";
 $sth = $dbh->prepare($sql);
 $sth->execute
 or die "SQL Error: $DBI::errstr\n";
 while (@row = $sth->fetchrow_array) {
 print "@row\n";
 }  

Men får error 500 uansett hvordan jeg gjør dette. Har selvfølgelig riktig bruker og passord i scriptet og chmod 755 på scriptet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Skrev om hele scriptet og fikk det til å fungere. Litt av problemet var at jeg glemte å definere variablene som "my" når jeg bruker "strict."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Followers 0