Subdomene peker til root. Hvorfor?

6 posts in this topic

 Jeg har et domene som jeg hadde parkert hos ProISP. Etterpå leide jeg en VPS, også hos ProISP. Nå har jeg pekt domenet til serveren, og det fungerer.

På serveren kjører jeg CentOS 7.2 med cPanel og LAMP. Jeg har forsøkt å sette opp et par subdomener via cPanel, og har også lagt til DNS-pekere (A) i kontrollpanelet hos ProISP. Når jeg går til disse subdomenene, så havner jeg i root-katalogen i stedet. Regner med at jeg har gjort noe feil i DNS, men klarer ikke å finne ut hva. Pekerne ser slik ut:

Tjener: subdomene.mittdomene.no - Type: A - Data: IP til min VPS - TTL: 14400.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hei og velkommen til forumet,

Du har gjort det riktig i forhold til DNS-pekere. Høyst sannsynlig er det mappen du har pekt subdomenene mot som ikke stemmer (DocumentRoot i Apache), eller at eventuelt .htaccess fil i mapper høyere oppe i mappehierarkiet som spiller inn. Sjekker du dem?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hei, og takk for rask tilbakemelding. Dette er Virtual Host-konfigurasjon av det ene subdomenet i httpd.conf. (Jeg har anonymisert IP'en og domenenavnet). Jeg klarer ikke å se noe galt her?

Når det gjelder .htaccess så har jeg bare en mod_rewrite() for å redirecte fra http til https. Kan ikke se at den skal ha noe med dette å gjøre.

NameVirtualHost 213.162.246.xxx:80
<VirtualHost 213.162.246.xxx:80>
  ServerName tanadev.minserver.no
  ServerAlias www.tanadev.minserver.no
  DocumentRoot /home/minserver/public_html/tanadev
  ServerAdmin webmaster@tanadev.minserver.no
  UseCanonicalName Off
  CustomLog /usr/local/apache/domlogs/tanadev.minserver.no combined
  <IfModule log_config_module>
    <IfModule logio_module>
      CustomLog /usr/local/apache/domlogs/tanadev.minserver.no-bytes_log "%{%s}t %I .\n%{%s}t %O ."
    </IfModule>
  </IfModule>
  ## User minserver # Needed for Cpanel::ApacheConf
  <IfModule userdir_module>
    <IfModule !mpm_itk.c>
      <IfModule !ruid2_module>
        UserDir enabled minserver
      </IfModule>
    </IfModule>
  </IfModule>

  # Enable backwards compatible Server Side Include expression parser for Apache versions >= 2.4.
  # To selectively use the newer Apache 2.4 expression parser, disable SSILegacyExprParser in
  # the user's .htaccess file.  For more information, please read:
  #    http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_include.html#ssilegacyexprparser
  <IfModule include_module>
    <Directory "/home/minserver/public_html/tanadev">
      SSILegacyExprParser On
    </Directory>
  </IfModule>

<IfModule suphp_module>
    suPHP_UserGroup minserver minserver
  </IfModule>
  <IfModule !mod_disable_suexec.c>
    <IfModule !mod_ruid2.c>
      SuexecUserGroup minserver minserver
    </IfModule>
  </IfModule>
  <IfModule ruid2_module>
    RMode config
    RUidGid minserver minserver
  </IfModule>
  <IfModule mpm_itk.c>
    # For more information on MPM ITK, please read:
    #   http://mpm-itk.sesse.net/
    AssignUserID minserver minserver
  </IfModule>

  <IfModule alias_module>
    ScriptAlias /cgi-bin/ /home/minserver/public_html/tanadev/cgi-bin/
  </IfModule>

  # To customize this VirtualHost use an include file at the following location
  # Include "/usr/local/apache/conf/userdata/std/2_4/minserver/tanadev.minserver.no/*.conf"
</VirtualHost>

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hei igjen,

Det ser korrekt ut det du har satt opp. Kan du forsøke å gi nytt navn på .htaccess filen og se om det hjelper? Du har ikke en .htaccess fil i mappen /home/minserver/public_html/tanadev som også kan spille inn? Eller noen stier i eventuelle konfigurasjonsfiler som ikke stemmer?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har prøvd å rename begge .htaccess, både i public_html og i tanadev, uten at det hjalp.

Kan det være at det er noe feil i DNS likevel? Jeg nevnte hva jeg har satt opp under DNS-kontroll på proisp.no. I tillegg er det mulig å endre DNS i OnApp kontrollpanelet. Jeg har satt inn subdomenene der også, men jeg er usikker på hvilken av disse som er "aktiv"? I OnApp har jeg endret navneservere til ns1.a.proisp.no osv, jf dokumentasjonen på ProISP supportsider.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hei Anders,

De navneserverne som er aktive for domenet er de som evt. er satt via kundesidene på proisp.no. Hvis du sender domenet i PM til meg så kan jeg sjekke nærmere for deg. Får du gjort det?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now