Import av database

3 posts in this topic

Hei, jeg forsøker å importere en database, men får beskjed om "

MySQL sa: 

#1044 - Access denied for user 'metod...'@'localhost' to database '...' 

Enten så må jeg få logget inn med annen bruker som har flere rettigheter (som jeg har opprettet), eller så må jeg endre rettighetene på den brukeren som ligger inne, men jeg finner ikke hvordan jeg endrer rettighetene til root-bruker eller bytter bruker. Noe jeg overser? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fant ut av dette. Var feil versjon på php i eksporterende base. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hei JanSan,

Flott. Takk for at du oppdaterte oss med status :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.