Automatisk oppdatering av alternative PHP versjoner

1 post in this topic

Vi tilbyr alternative PHP versjoner på samtlige av våre webhotell servere som du enkelt kan endre selv slik guiden vår viser.
Disse versjonene av PHP blir regelmessig og automatisk oppdatert når det kommer stabile versjoner. Oppdateringen blir normalt utført automatisk 0-2 etter at de er tilgjengelige som stabile versjoner.

For kunder som ønsker så er det mulig å følge disse oppdateringene direkte fra Cloudlinux.

I dag er det kommet en stabil versjon som oppdaterer PHP 5.6 og PHP 7.0 og retter en del ting som viser nedenfor:

alt-php56-5.6.29-1

 • ALTPHP-268: suppressing warnings about deprecated $HTTP_RAW_POST_DATA;
 • (mysqlnd) 64526: Add missing mysqlnd.* parameters to php.ini-*;
 • (opcache) 73402: Opcache segfault when using class constant to call a method;
 • (opcache) 69090: check cached files permissions;
 • (openssl) 72776: Invalid parameter in memcpy function trough openssl_pbkdf2;
 • (postgres) 73498: Incorrect SQL generated for pg_copy_to();
 • (soap) 73452: Segfault (Regression for 69152);
 • (sqlite3) 73530: Unsetting result set may reset other result set;
 • (standard) 73297: HTTP stream wrapper should ignore HTTP 100 Continue;
 • (wddx) 73631: Memory leak due to invalid wddx stack processing.

alt-php70-7.0.14-1

 • (core): Fixed memory leak (null coalescing operator with Spl hash);
 • (core) 72736: Slow performance when fetching large dataset with mysqli / PDO;
 • (calendar): Fix integer overflows;
 • (date) 69587: DateInterval properties and isset;
 • (dtrace): Disabled PHP call tracing by default (it makes significant overhead). This may be enabled again using envirionment variable USE_ZEND_DTRACE=1;
 • (json) 73526: php_json_encode depth issue;
 • (mysqlnd) 64526: Add missing mysqlnd.* parameters to php.ini-*;
 • (odbc) 73448: odbc_errormsg returns trash, always 513 bytes;
 • (opcache) 69090: check cached files permissions;
 • (opcache) 73546: Logging for opcache has an empty file name;
 • (pcre) 73483: Segmentation fault on pcre_replace_callback;
 • (pcre) 73392: A use-after-free in zend allocator management;
 • (pdo_firebird) 73087: #61183, #71494 (Memory corruption in bindParam;
 • (phar) 73580: Phar::isValidPharFilename illegal memory access;
 • (postgres) 73498: Incorrect SQL generated for pg_copy_to();
 • (soap) 73538: SoapClient::__setSoapHeaders doesn't overwrite SOAP headers;
 • (soap) 73452: Segfault (Regression for 69152);
 • (spl) 73423: Reproducible crash with GDB backtrace;
 • (sqlite3) 73530: Unsetting result set may reset other result set;
 • (standard) 73297: HTTP stream wrapper should ignore HTTP 100 Continue;
 • (standard) 73645: version_compare illegal write access;
 • (wddx) 73631: Invalid read when wddx decodes empty boolean element;
 • (xml) 72135: malformed XML causes fault.

Share this post


Link to post
Share on other sites