Installere LE (Let's Encrypt) SSL på webhotell

2 posts in this topic

Hei,

Har dere noe guide for installering av LE sertifikater? Jeg fant en hvor jeg kunne kjøre noen ssh kommandoer, men ikke fått testet den enda. Vil det fungere?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hei,

Nei, dessverre har vi ikke det enda. Jeg fant en på google og testet den. Den fungerte fint.
Logg deg inn i cPanel, gå til "Terminal" ikonet. Hvis domenet ditt ligger i www/public_html mappen så kan du benytte kommandoene nedenfor, men husk å endre dittcPanelbrukernavn og dittdomene.net til ditt brukernavn/domenenavn.

Her er kommandoene jeg kjørte:

curl --silent https://raw.githubusercontent.com/srvrco/getssl/master/getssl > getssl ; chmod 700 getssl
sed -i 's/curl -k/curl -Aagent -k/' ./getssl
domain=dittdomene.net; ./getssl -c $domain

creating main config file /home/dittcPanelbrukernavn/.getssl/getssl.cfg
Making domain directory - /home/dittcPanelbrukernavn/.getssl/dittdomene.net
creating domain config file in /home/dittcPanelbrukernavn/.getssl/dittdomene.net/getssl.cfg
configFile=.getssl/$domain/getssl.cfg; sed -i 's/SANS/#SANS/' $configFile
echo 'CA="https://acme-v01.api.letsencrypt.org"' >> $configFile
echo "ACL=('/home/dittcPanelbrukernavn
/public_html/.well-known/acme-challenge')" >> $configFile
./getssl $domain

dittdomene.net: Certificate on remote domain does not match, ignoring remote certificate
creating account key /home/dittcPanelbrukernavn/.getssl/account.key
creating key - /home/dittcPanelbrukernavn/.getssl/account.key
Generating RSA private key, 4096 bit long modulus
..................................................................................................................................................++
...................................................................................................................................................................................................................................++
e is 65537 (0x10001)
./getssl: line 656: -4: substring expression < 0
creating key - /home/dittcPanelbrukernavn/.getssl/dittdomene.net/dittdomene.net.key
Generating RSA private key, 4096 bit long modulus
...........................................................++
......................................................................................................................++
e is 65537 (0x10001)
./getssl: line 656: -4: substring expression < 0
creating domain csr - /home/dittcPanelbrukernavn/.getssl/dittdomene.net/dittdomene.net.csr
Registering account
Registered
Verify each domain
Verifying dittdomene.net
copying challenge token to /home/dittcPanelbrukernavn/public_html/.well-known/acme-challenge/uvUwFtGso-a39ccrGb00pq-FXSENvkVm_sZM6ik0A2s
Pending
Verified dittdomene.net
Verification completed, obtaining certificate.
Certificate saved in /home/dittcPanelbrukernavn/.getssl/dittdomene.net/dittdomene.net.crt
The intermediate CA cert is in /home/dittcPanelbrukernavn/.getssl/dittdomene.net/chain.crt
getssl: dittdomene.net - certificate obtained but certificate on server is different from the new certificate

Kommandoer i bold må kjøres.
Gå deretter inn i File Manager i cPanel så finner du .crt og .key filen i .getssl/dittdomene.net/ mappen i roten. Kopier innholdet inn i SSL/TLS i cPanel fra Steg 5.

Husk at LE sertifikatet er kun gyldig i 90 dager så det må fornyes ved å kjøre ./getssl $domain kommando igjen og laste opp nye filer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.