Sign in to follow this  
Followers 0

Endre database tabeller fra MyISAM til InnoDB

2 posts in this topic

Er det noen enkle metoder å endre en hel database fra MyISAM til InnoDB? Eller må det gjøres manuelt for hver tabell i phpmyadmin?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hei,

Det finnes ingen enkle metoder i phpmyadmin eller cPanel for å endre dette dessverre.
I phpmyadmin kan du f.eks kjøre disse spørringene:
ALTER TABLE wp_postmeta ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE wp_posts ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE wp_options ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE wp_terms ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE wp_usermeta ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE wp_users ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE wp_term_relationships ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE wp_commentmeta ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE wp_comments ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE wp_termmeta ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE wp_term_taxonomy ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE wp_links ENGINE=InnoDB;


Det skal være alle standard tabeller til f.eks WordPress. Hvis du ikke benytter wp_ som prefix så må den endres først.
Men husk alltid å ta en backup før du gjør endringer på databasen.

Det finnes også skripter som du kan kjøre i terminal som vil gjøre om alle tabellene fra MyISAM til InnoDB og motsatt.

Har du WP-Cli installert på din VPS server så kan du kjøre disse kommandoene:
wp db export myisam.sql --all-tablespaces --add-drop-table --allow-root
(den vil ta en backup av databasen og legge den med filnavnet myisam.sql i WP mappen du står i)

For å sjekke om databasen din bruker MyISAM så kan du bruke denne kommandoen:
wp db query "SHOW TABLE STATUS WHERE Engine = 'MyISAM'" --allow-root

Hvis du får listet opp tabeller så er disse satt opp med MyISAM.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  
Followers 0