Node JS

2 posts in this topic

Hei!

Lurer på dette med oppsett av Nodejs gjennom cPanel. Har lest litt rundt og det ser ut som det er noen fallgruver.

Jeg lurer på:
Er det noen porter vi ikke kan benytte oss av?

Starter men med feil:

app.listen(80, ()=>{

    console.log('App listening on port 80 ...')    
})

Gjør cPanel Nodejs UI uresponsiv:

app.listen(4000, ()=>{
    console.log('App listening on port 4000 ...')    
})Til tider låser det grafiske UI'et seg (man får ikke startet, stoppet eller slettet)
Kjører jeg den med manuelt med opgitt Virtual Environment commando får jeg opp:

(La til "--scripts-prepend-node-path" da det kom som et forslag fra nmp)

[njs (10)] [minkiiac@cpanel59 njs]$ npm start --scripts-prepend-node-path

> node_blog@1.0.0 start /home/minkiiac/njs
> nodemon index.js

sh: nodemon: command not found
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! syscall spawn
npm ERR! file sh
npm ERR! errno ENOENT
npm ERR! node_blog@1.0.0 start: `nodemon index.js`
npm ERR! spawn ENOENT
npm ERR!
npm ERR! Failed at the node_blog@1.0.0 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.

npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     /home/minkiiac/.npm/_logs/2020-03-06T22_18_10_588Z-debug.log
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hei Christopher,

Porten 80 er allerede i bruk på våre servere, samt de fleste andre er blokkert av sikkerhetsmessige årsaker. Ta kontakt med support så kan vi åpne en port for deg ved behov.

I forhold til det å ta i bruk NodeJS så anbefaler vi at du kikker her:
https://www.proisp.no/guider/sette-opp-node-js/
https://docs.cloudlinux.com/cloudlinux_os_components/#node-js-deployment

Kommer du noe lenger på vei da?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.