Followers 0

WordPress - htaccess fil

2 posts in this topic

Hei, trenger litt hjelp, prøver å sikre mot hacking, men har begrenset kunnskap! Har prøvd å legge inn filen for å sperre tilgang til viktige filer, pkt. 13 i anbefalingene fra ProIsp "Hvordan sikre ditt nettsted mot angrep fra hackere". deny from all Filen lagret på public_html. Da får jeg feilmelding "Internal Server Error". Etter litt søk på nettet, har jeg lagt inn følgende htacces: # WordPress standard htaccess # BEGIN WordPress RewriteEngine On RewriteBase / RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] # END WordPress standard #PROISP-Omdirigere CloudFlare til hoveddomene RewriteEngine On # Rewrite lagt til for CloudflareInstall - mittdomene.no RewriteCond %{HTTP_HOST} ^mittdomene.no$ [NC] RewriteCond %{SERVER_PORT} ^80$ RewriteRule ^(.*)$ http://www.mittdomene.no/$1 [R=301,L] # END Omdirigere CloudFlare #Sperre tilgang til php.ini order allow,deny deny from all #END Sperre tilgang. Ved søk på nettet får en i bøtter og spann med løsninger, ingen er like, og vanskelig å vurdere for oss amatører! :confused: Takknemlig for hjelp om hva en generell htaccess fil bør inneholde for grunnleggende sikkerhet. (gjerne også for Joomla)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hei Terje, Får du da "Internal Server Error" på alle sider? Jeg ser ingen opplagte i koden din, men loggen i cPanel burde gi deg svar på årsaken til feilmeldingen. Dvs. sjekk Error Log i cPanel og se om det registreres feilmelding i loggen når du får feilmeldingen. Får du noen feil? Vi anbefaler også at du kikker på denne for å sikre din WordPress installasjon: Hardening WordPress « WordPress Codex Det finnes mange måter å gjøre samme ting på ja :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Followers 0