Benyttelse av domener uten å benytte PRO ISPs servere


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 30.07.2017 16:02:42

Et domene registrert hos oss kan benyttes på andre servere på følgende måter:

  1. URL Forwarding
  2. DNS-kontroll
  3. Benytte andre navneservere enn PRO ISPs


URL Forwarding
URL forwarding lar deg videreføre ditt domene til en eksisterende webside du måtte ha fra før av. URL Forwarding er en egen pakke hos oss, og bestilles som regel sammen med ønsket domenenavn. Du kan også oppgradere et parkert domene til URL Forwarding via kundesidene, se guide her.

Eksempel:
Du har en hjemmeside på din egen maskin på adressen http://34.34.34.34/hjemmeside/. Du har i tillegg kjøpt domenet dittdomene.no hos PRO ISP med URL forwarding. Når du skriver inn http://www.dittdomene.no i adressefeltet i nettleseren vil du da øyeblikkelig bli videreført til adressen http://34.34.34.34/hjemmeside/ (som vil bli stående i adressefeltet).

Det kreves minimal kunnskap for å sette opp URL forwarding, og en guide finner du her.

DNS-kontroll
Ved bruk av DNS-kontroll endrer du direkte i sonefilen til domenet via et kontrollpanel. Guide for endring av sonefil via våre kundesidener finner du her.

Eksempel på en sonefil:

$TTL 14400
@ IN SOA ns1.proisp.no. sikkerhet.proisp.no. (
         2006011901 ; serial, todays date+todays
         14400 ; refresh, seconds
         7200 ; retry, seconds
         3600000 ; expire, seconds
         86400 ) ; minimum, seconds

dittdomene.no. IN NS ns1.proisp.no.
dittdomene.no. IN NS ns2.proisp.no.
dittdomene.no. IN A 82.96.75.140
dittdomene.no. IN MX 0 dittdomene.no.
mail IN CNAME dittdomene.no.
www IN CNAME dittdomene.no.
ftp IN CNAME dittdomene.no.


Ved å endre i sonefilen vil du kunne peke domenet mot din server uten å måtte kjøre egne navneservere/DNS servere på din maskin. Ved å benytte våre navneservere vil du også få økt stabilitet pga. våre redundante navneservere som er plassert i forskjellige datasentre. En slik peking innebærer at du har webhotell på din egen server. Vær oppmerksom på at din webserver må være riktig konfigurert for at det skal fungere som ønsket.

Eksempel:
Ved å endre linjen (fra eksempelet over)

dittdomene.no. IN A 82.96.75.140

til

dittdomene.no. IN A xxx.xxx.xxx.xxx

hvor xxx.xxx.xxx.xxx er IP til din server, vil domenet peke på din server.

Du må i tillegg sette webserveren riktig opp. I Apache ville du typisk måtte legge dette til i konfigurasjonsfilen:


ServerAlias dittdomene.no
ServerAdmin webmaster@dittdomene.no
DocumentRoot /home/bruker/public_html
BytesLog domlogs/ dittdomene.no-bytes_log
ServerName www.dittdomene.no
User bruker
Group bruker
CustomLog /usr/local/apache/domlogs/dittdomene.no combined
ScriptAlias /cgi-bin/ /home/bruker/public_html/cgi-bin/

(En del data i konfigurasjonen over er ikke nødvendig) Det kreves middels kunnskapsnivå for å sette opp DNS-kontroll.

Benytte andre navneservere enn PRO ISPs
Ved å benytte andre navneservere enn PRO ISPs må du kjøre egne navneservere eller benytte andres. Benytter du egne må du være i stand til å sette opp navneservere riktig i tillegg til det som er nevnt under DNS-kontroll.
Endring av navneservere kan enkelt utføres via kundesystemet, og du finner en egen guide for dette her.

Det kreves høyt kunnskapsnivå for å benytte egne navneservere, men minimal kunnskap å benytte andres.