Bruk av Indekser (Indexes) i cPanel


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 11.05.2019 14:10:50

Denne guiden viser hvordan du går frem for å ta i bruk "Indekser" i cPanel. Guiden krever at man først logger inn i cPanel.

La oss si at du har en mappe som heter "bilder". Dersom du ikke har noen index.html fil i denne mappen kan besøkende se en liste over innholdet i mappen dersom vedkommende skriver inn adressen i nettleseren. En måte å forhindre dette på er å ta i bruk "Indekser" som vil slå av indeksering av mappen.

Steg 1:
Klikk på ikonet for "Indekser" som vist på skjermbildet under:

Indekser i cPanel


Steg 2:

  1. Velg plasseringen for mappen du ønsker å endre på. Vi velger her "Nettrot", noe som vil si at mappen vi skal endre på må befinne seg i "/public_html" på konto.
  2. Trykk "Go".
Velg mappe du ønsker å utføre endringer for


Steg 3:
For å gå videre må vi velge en mappe vi ønsker å sette indeksering av/på for. I eksempelet under velger vi mappen med navn "bilder" ved å klikke på den.

Velg mappen du ønsker å endre innstillinger for


Steg 4:

  1. Velg "Ingen indeskering" for å forhindre at besøkende kan se innholdet i mappen.
  2. Trykk "Lagre" for å ta i bruk endringen.
Velg type indeksering og lagre etter fullført


Steg 5:
Indeksering er nå slått av for den aktuelle mappen. For å gå tilbake til "Indekser" menyen, klikk på "Gå tilbake".

Gå tilbake etter valgt oppsett

Resultatet av å slå av indeksering for en mappe vil se slik ut i en nettleser:

Sjekk nettsiden etter endringene av indekseringen er utført


Steg 6:
Dersom vi ønsker å slå på indeksering for den angitte mappen, velg "Avansert indeksering (filnavn og beskrivelse)" og klikk på knappen "Lagre".

Slå på indeksering


Steg 7:
Indeksering er nå slått på for den aktuelle mappen. Resultatet av å slå på indeksering for en mappe vil se slik ut i en nettleser:

Resultat av indekseringen

Ferdig
Du har nå vært gjennom hvordan indeksering av mapper kan utføres via cPanel.