Diagnose av webhotell


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 06.08.2019 12:38:30

Denne guiden viser hvordan man går frem for å kjøre en diagnose på våre webhotell. Diagnose bør kjøres før man kontakter support i alle tilfeller hvor man mistenker at det eksisterer feil ved webhotell. Diagnosen vil:

  • Avdekke feil ved webhotell eller DNS oppsett
  • Rette feil automatisk dersom dette er mulig
  • Varsle teknisk personell direkte dersom det oppdages generelle feil ved tjenester på serveren
  • Gi beskjed dersom noe som kan oppfattes som feil, men som egentlig skyldes uvitenhet
  • Redusere tiden support bruker på feilsøking dersom feil ikke ble avdekket under diagnose og man likevel må kontakte support

Denne guiden går ut i fra at du på forhånd har logget deg inn på kundesidene for ditt kundenummer hvor du har bestilt det aktuelle webhotellet som skal feilsøkes.

Steg 1:

  1. Klikk på brukernavnet i menyen.
  2. Velg "Diagnoserbare" under "Tjenester".

Velg Produkter på kundesiden

Steg 2:
Finn webhotellet du ønsker å diagnosere fra listen over diagnoserbare. I dette eksempelet har vi valgt webhotellet for dittdomene.net. Velg "Kjør diagnose".

Kjør diagnose av ønsket webhotell

Steg 3:
Du vil så bli videresendt til en ny side hvor du kan starte diagnosering for det aktuelle webhotellet.

  1. Merk av boksen i punkt 1 dersom du ønsker at diagnoseringsverktøyet skal gjøre endringer i DNS oppsettet for domener tilknyttet webhotellet. (Ikke merk av boksen om du benytter annen leverandør på e-post, webhotell etc).
  2. Klikk "Start Diagnose" for å starte diagnosering av webhotellet. Selve prosessen vil ta noe tid og det anbefales ikke å avbryte denne når den først er satt i gang.

Velg Start Diagnose

Steg 4:
Dersom diagnoseringen ikke løser problemet, vil du få opp et skjema som gir deg muligheten til å kontakte vår supportavdeling.

Ferdig
Vi har nå vært igjennom hvordan man kan kjøre en diagnose for webhotell for å avdekke eventuelle feil.