Eksport og import av database i terminal


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 04.10.2018 15:20:54     Sist oppdatert: 09.11.2018 14:35:14

Denne guiden viser hvordan du går frem for å ta en eksport (backup) av en MySQL/MariaDB database, via terminal i cPanel.
Alle webhotell unntatt Pro Start har tilgang til terminal i cPanel
Det er også mulig å ta eksport via phpMyAdmin i cPanel eller ved andre programvarer som for eksempel putty og MySQL Workbench.

Steg 1:
Klikk på ikonet for "Terminal" som vist på skjermbildet under:

Terminal (SSH) i cPanel


Steg 2:
Hvis det er første gang du benytter terminal vil du få en advarsel. Hvis du er kjent med terminal fra før av kan du gå videre.

Første tilkobling ssh/terminal


Steg 3:
For å eksportere en database må en først vite databasenavn,bruker og passord.
Når en har dette på plass så kan en benytte denne kommandoen: mysqldump -p -u brukernavn database_navn > dbnavn.sql
Denne må du bytte ut med din database,bruker og navn på filen du ønsker.

Import av database terminal


Steg 4:
I dette eksempelet viser vi hvordan en kan importere en .sql fil i en ny database.
Her bruker vi denne kommandoen: mysql -p -u brukernavn database_navn < dbnavn.sql

Import av database i terminal i cPanel

Ferdig
Vi har nå vært igjennom hvordan man eksporterer en database i terminal i cPanel.