Endre ressurser for virtuell server


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 26.07.2016 13:24:50     Sist oppdatert: 16.01.2017 15:56:17

I denne guiden skal vi gjennomgå hvordan man endrer ressurser som er tildelt en virtuell server.

Det forutsettes at man har konto hos PRO ISP og har opprettet en virtuell server i våre systemer. Vi gjør oppmerksomme på at endring av ressurser kan føre til at den virtuelle serveren må startes på ny. Guiden er delt inn i tre (3) deler.

Del 1 – CPU og RAM

Steg 1:
Man begynner med å gå til «Virtual Servers».

Velg virtual servers i menyen

På neste side vil du se en liste over alle de virtuelle serverne du har opprettet, trykk deg inn på den det gjelder.

Oversikt over virtuelle servere


Steg 2:

 1. Trykk på «Tools» menyen oppe til høyre.
 2. Trykk på «Edit Virtual Server»

Rediger den virtuelle serveren


Steg 3:
Under «Edit Virtual Server» kan man endre;

 1. RAM; velg hvor mye RAM den virtuelle serveren skal ha.
 2. CPU Cores; velger hvor mange CPU kjerner serveren skal ha.
 3. CPU Priority; setter hvor mye av hver kjerne som skal kunne benyttes
 4. Trykk på «Save» for å lagre de eventuelle endringene som er gjort.

Endre ressurser på virtuell server

Når man har trykt på «Save» vil man komme tilbake til oversikt over den virtuelle serveren, og i «Activity Log» vil man se at Virtuell server ble endret, uten restart.

Aktivitets logg for virtuell server

Del 2 – Harddisk
For å endre størrelsen på serverens harddisk, starter man også under «Virtual Servers» (som vist i Del 1) og går inn på den serveren det gjelder.

Merk: Å endre størrelsen på harddisk vil i de fleste tilfeller føre til at virtuell server umiddelbart startes på ny.

Steg 1:
Trykk på «Storage» og videre på «Disks»

Velg disker til virutelle server i OnApp


Steg 2:

 1. Finn den harddisken du ønsker å endre størrelse på.
 2. Trykk på «Actions»
 3. Trykk på «Edit»

Velg partisjoner du ønsker å endre


Steg 3:

 1. Endre til ønsket størrelse.
 2. Trykk på «Save Disk» for å fullføre.

Velg størrelse og bekreft

Når man så går tilbake til oversiktssiden for serveren ser man i «Activity Log» at disk størrelsen har blitt endret og server startet på ny (merk at størrelsen under «Disks» ikke vil bli oppdatert før serveren er startet på ny).

Aktivitets loggen viser at endringen er utført


Del 3 – Nettverksgrensesnitt
For å endre hastigheten på nettverksgrensesnittet til den virtuelle serveren starter man med å gå til «Virtual Servers» og går inn på den serveren det gjelder (som vist i Del 1).
Trykk på «Networking» og videre på «Network Interfaces».

Velg nettverks grensesnitt

Trykk på «Edit» på det nettverksgrensesnittet du skal endre.

Velg grensesnitt som skal endres

 1. Endre til den hastigheten du ønsker.
 2. Trykk på «Submit» for å utføre endringen.

Velg ønsket hastighet for virtuell server

Når man trykker «Submit» kommer man tilbake til «Network Interfaces», og ser her at hastigheten har blitt endret.

Hastighet endret for virtuell server

Videre ser man i «Activity Log» under serveroversikten, at «RateLimit» er endret for serveren, som betyr at hastigheten på nettverksgrensesnittet har blitt endret.

Aktivitets logg viser endringene for nettverket

Ferdig:
Vi har nå sett hvordan vi kan endre ressursene på en virtuell server i kontrollpanelet.