Endre sonefil for domene via DNS-kontroll


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 05.12.2021 17:33:26

Denne guiden viser hvordan du går frem for å gjøre endringer i sonefilen til et domene som benytter våre navneservere via DNS-kontroll. Guiden går ut i fra at du på forhånd har logget deg inn på kundesidene for ditt kundenummer.

Steg 1:
Klikk deg inn på "Domener", som vist på bildet under.

Endre sonefil via kundesidene


Steg 2:
Finn det aktuelle domenet (dittdomene.net i vårt eksempel) og trykk på "DNS kontroll".

DNS kontroll i menyen


Steg 3:
På denne siden står hele sonen for domenet oppført og du har tilgang til å legge til ny poster, endre på eksisterende samt slette poster/oppføringer.

 1. Under "Tjener" står alltid ditt domenenavn eller subdomene oppført.
 2. Det finnes mange forskjellige Typer DNS poster (se sist i denne guiden for en oversikt), og vi ser her at dette er en "A" post.
 3. Under "Data" står adressen (IP) til den serveren domenet skal peke til. I dette tilfellet peker altså dittdomene.net til vår servers IP: 213.162.246.80. Dersom man skal peke domenet sitt mot en ekstern leverandør så er det denne posten man skal endre.
 4. Trykk her for å slette hele posten.
 5. Trykk her for å endre på eksisterende post/oppføring (se neste steg for detaljer).

DNS oppføringer i sonefilen


Steg 4:

 1. Trykk for å utvide posten, for å gjøre endringer.
 2. Endre IP adressen domenet skal peke mot under "Data" feltet.
 3. Trykk "Oppdater" for å lagre og ta i bruk endringene.

Endre en sonefil oppføring


Steg 5:
Når du åpner DNS kontroll for ditt domene vil du ser "Legg til ny post" over postene i sonefilen. I dette eksempelet legger vi til en post for et subdomene til dittdomene.net.

 1. Skriv inn navn på subdomenet under "Tjener", i vårt eksempel er dette subdomene1.
 2. Velg hvilken type post dette skal være. Siden vi skal peke mot en IP adresse velger vi her en "A" peker.
 3. Skriv inn IP adressen subdomenet skal peke mot.
 4. Skriv inn ønsket TTL for posten. TTL = Time To Live, og definerer hvor ofte en post blir oppdatert i lokal DNS og angis i sekunder. 14400 er en standard verdi, og vi anbefaler ikke å sette denne lavere enn 3600 (1 time).
Legg inn verdiene til den nye dns oppføringen

 


Steg 6:
Den nye posten vi har lagt til vil da vise som på bildet under.

DNS oppføring er lagt til i sonefilen

Hvis man forsøker å legge til en ny post, men denne ikke dukker opp under DNS kontroll, så har man skrevet noe feil. Man bør alltid sjekke at oppføringen står korrekt etter at man har lagt til ny og/eller endret på eksisterende. Det kan også være lurt og sammenligne med eksisterende poster når man skal legge til ny.

Forklaring av typer poster:
Hver linje i DNS kontroll utgjør en post. Det finnes en rekke forskjellige typer poster. De forskjellige postene som kan brukes i DNS-kontroll er oppgitt med forklaring under.

TTL er Time To Live og angir hvor lenge posten kan ligge lagret på maskiner på nettet før det må sjekkes om posten har fått oppdatert data. Tiden angis i sekunder. 14400 (4 timer) er standard verdi for TTL i poster i sonefil på våre navneservere.

TypeForklaring
A

Den mest vanlige type poster. Peker navn mot en 32-bit IPv4 adresse.

Eksempel
Vi ønsker at www2.dittdomene2.com peker mot IP 22.22.22.22. Vi legger da inn følgende data og poster disse:
HostTypeDataTTL
www2A22.22.22.2214400
CNAME

Alias av et navn til et annet.

Eksempel
Vi ønsker at xxx2.dittdomene2.com peker mot www2.dittdomene2.com. Vi legger da inn følgende data og poster disse:
HostTypeDataTTL
xxx2CNAMEwww2.dittdomene2.com.14400

Legg merke til at det er et punktum på slutten av datafeltet. Denne må være tilstede for at posten skal være gyldig.
MX

Angir hvor epost for domenet skal leveres.

Eksempel
Vi ønsker at all epost til dittdomene2.com skal leveres til server ved navn mail.dittdomene2.com. Vi legger da inn følgende data og poster disse:
HostTypeDataPriorityTTL
dittdomene2.com.MXmail.dittdomene2.com.014400

Legg merke til at det er et punktum på slutten av datafeltet, samt hostfeltet. Disse må være tilstede for at posten skal være gyldig. Feltet Priority angir hvor det skal forsøkes levert epost først dersom det er flere enn en MX post. Lavest verdi forsøkes først.
AAAAPeker navn mot en 128-bit IPv6 adresse.

Eksempel
Vi ønsker at www3.dittdomene2.com peker mot IPv6 2001:db8:1f70::999:de8:7648:6e8. Vi legger da inn følgende data og poster disse:
HostTypeDataTTL
www3AAAA2001:db8:1f70::999:de8:7648:6e814400
NSDelegerer sonen til å benytte gitt autorativ navneserver.

Eksempel
Våre soner er satt opp med navneserverne ns1.proisp.no og ns2.proisp.no. Dersom vi legger inn for ns1.proisp.no vil følgende data legges inn:
HostTypeDataTTL
dittdomene2.com.NSns1.proisp.no.14400
TXTPost opprinnelig ment for menneskelig lesbar data, men er etterhvert gått over til maskinlesbare data. Benyttes til blant annet SPF (som har blitt en egen post) og DomainKeys.

Eksempel
Vi ønsker å legge til en gitt DomainKey. Vi legger da inn følgende data og poster disse:
HostTypeDataTTL
default._domainkeyTXT"k=rsa; p=Mc......AB;"14400

Legg merke til anførselstegnene rundt teksten i Data-feltet. Disse må være tilstede for at posten skal være gyldig.
SRVGeneralisert tjenestelokaliseringspost brukt for nyere tjenester i stedet for protokollspesifikke poster som MX.

Se her for eksempel og forklaring av SRV poster.
CAA

Post som bestemmer hvilke sertifikatutstedere som har lov til å utstede SSL sertifikater for domenet. Vær oppmerksom på at dersom du har webhotell hos oss, benytter vår gratis SSL-løsning og legger inn en slik post så vil den kunne hindre at det utstedes gratis sertifikat til deg dersom den ikke legges inn korrekt.

Eksempel
I eksempelet tillater vi at digicert.com utsteder enhver type SSL sertifikat for domenet dittdomene2.com (flere eksempler her):

HostTypeDataFlagTagTTL
dittdomene2.com.CAAdigicert.com0issue14400


Ferdig
Vi har nå vært igjennom hvordan vi kan gjøre endringer i sonefilen for et domene via DNS-kontroll.