Flytte webhotell og epost via Flyttehjelpen


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 23.07.2020 18:42:11

Denne guiden viser hvordan du går frem for å enkelt flytte innholdet fra webhotellet/epost hos annen leverandør til PRO ISP ved hjelp av Flyttehjelpen. Flyttehjelpen er vår egenutviklede automatiserte hjelp for flytting av innhold til ditt webhotell hos PRO ISP. Guiden går ut i fra at du på forhånd har logget deg inn på kundesidene for ditt kundenummer hvor webhotellet som det skal flyttes til ligger.

Steg 1:

 1. Klikk på brukernavnet i menyen.
 2. Velg "Webhotell" fra undermenyen som vist på skjermbildet under.

Velg Webhotell i hjemsiden i kundeportalen


Steg 2:

 1. Finn det webhotellet i listen du ønsker å flytte innhold til og velg "Flyttehjelpen".

Velg Flyttehjelpen i undermenyen for det gjeldende webhotellet.


Steg 3:
På denne siden skal informasjonen for det som skal flyttes oppgis. Følgende kan per dags dato flyttes automatisk til oss:

 • Epost adresser som støtter IMAP
 • MySQL databaser som det er mulig å koble til eksternt
 • Filer/mapper over FTP

Du kan velge å flytte en av disse eller flere. Det du ikke ønsker å flytte lar du stå tomt. Nedenfor følger en gjennomgang av alternativene og feltene for hvert alternativ.

Epost adresser som støtter IMAP
Kun epostadresser som støtter IMAP kan flyttes. For å legge til flere epostadresser klikker man på "+ Legg til epostadresse".

FeltForklaring
EmailOppgi epostadressen som skal flyttes. Vær oppmerksom på at denne flyttes til identisk epostadresse på ditt webhotell hos PRO ISP.
PassordOppgi tilhørende passord. Dersom du har opprettet epostadressen på ditt webhotell hos PRO ISP må denne ha samme passord.
ServerOppgi hostname (vertsnavn) til serveren epost er lagret på. Dette er det samme som innkommende mailserver i din epostklient.
PortOppgi IMAP port til ovenevnte server. Port 143 er standard port for IMAP og vil fungere i de aller fleste tilfeller. Dersom det ikke fungerer bør du oppgi porten som er satt i din epostklient.
Opprett epostadressen automatisk på konto hos ossDersom du ikke har opprettet epostadressen kan du krysse av for dette valget slik at epostadressen blir automatisk opprettet med samme passord for deg.


MySQL databaser som det er mulig å koble til eksternt
For å kunne flytte MySQL databaser til oss kreves det følgende:

 • Firewall på serveren det skal importeres fra må være åpen på angitt port.
 • Vår servers IP eller hostname må ha tilgang til databasen og må derfor være lagt til i listen over IPer/hostname som har tilgang i MySQL (med mindre alle IPer har tilgang som standard setting).
  IP: 46.250.214.130
  Hostname: cpanel49.proisp.no

For å legge til flere databaser klikker man på "+ Legg til MySQL database".
 

FeltForklaring
BrukernavnNavn på databasebrukeren som har tilgang til databasen.
PassordOppgi tilhørende passord.
DatabasenavnNavn på databasen som skal flyttes.
ServerOppgi hostname (vertsnavn) til serveren MySQL databasen befinner seg på.
PortOppgi MySQL port til ovenevnte server. Port 3306 er standard port for MySQL og vil fungere i de aller fleste tilfeller.


Flyttehjelpen vil automatisk opprette database og egen databasebruker med tilgang til databasen. Filer på webhotellet vil bli gjennomsøkt for brukernavn, databasenavn og tilhørende passord og bli erstattet av de automatisk opprettede tilsvarende verdiene.

Filer/mapper over FTP
For å kunne flytte over filer/mapper kreves det FTP-tilgang til disse. Filene/mappene flyttes automatisk til public_html mappen på webhotellet ditt hos oss.

FeltForklaring
BrukernavnNavn på FTP-brukeren som har tilgang til filene/mappene.
PassordOppgi tilhørende passord.
ServerOppgi hostname (vertsnavn) til FTP-serveren.
PortOppgi FTP port til ovenevnte server. Port 21 er standard port for FTP og vil fungere i de aller fleste tilfeller.
FTP-sti til nettsideRelativ sti til der filer/mapper befinner seg. Denne er ofte forskjellig fra full sti. Dersom du er usikker kan du spørre din nåværende leverandør om dette.
Full sti til nettsideFull server sti til der filer/mapper befinner seg. Dersom du ikke vet denne kan du spørre din nåværende leverandør om dette.
Slett innhold i public_html på konto hos ossDersom du har lagt innhold i public_html mappen allerede, men ikke ønsker å beholde dette, kan du krysse av for at det skal slettes automatisk for deg før innholdet fra tidligere leverandør flyttes.


Når du har oppgitt opplysningene du ønsker på siden er det bare å klikke på "Flytt"-knappen nederst på siden.

Steg 4:
Alle data er nå lagret i vårt system og flyttingene vil starte så snart som mulig. Normalt sett innebærer det start av flytting innen 5 minutter fra du har lagt det til. Hvor lenge flyttingen pågår varierer ut i fra hvor mye data som skal flyttes. Du bør regne minst 5 minutter per epostadresse, 10 minutter for flytting av filer/mapper via FTP og 10 minutter for hver database.

For å sjekke status og se logger på flyttingen gjentar du steg 1 og 2 i denne guiden.
Deretter velger du "Oversikt over pågående og tidligere flyttinger".

Oversikten over flyttingen er tilgjengelig via Flyttehjelpen unde webhotellet


Ferdig
Vi har nå vært igjennom hvordan vi enkelt kan sette opp automatisk flytting av innhold fra din tidligere leverandør til PRO ISP ved hjelp av Flyttehjelpen.