Flytting av domene og webhotell


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 08.12.2021 11:20:09

Denne guiden tar for seg hvordan du går frem for å flytte domenenavn og webhotell til PRO ISP på enklest mulig måte.

Anbefalt fremgangsmåte:

 • Bestill ønsket webhotell
  Bestill ønsket webhotell via våre websider. Når du bestiller velger du alternativet ”Flytt” i søkesultatet for domenenavnet. Fullfør bestillingen og sjekk at du har mottatt samme antall eposter som det står oppgitt på siste side av bestillingen.
   
  Tips
  Benytt vår automatiserte flyttehjelp for en enklere flytting av innhold (filer og database) og epost (om ønskelig). Du kan hoppe over steg 2-6 og 9 dersom denne guiden benyttes. Dersom du ikke kan benytte flyttehjelpen på alle steg er det bare å følge tilsvarende steg i denne guiden.
 • Last ned innhold/skripter fra webhotellet hos nåværende leverandør
  Last ned filene og mappene som utgjør ditt nettsted fra din nåværende leverandør. Det er mulig å last dette ned på mange måter. Vi anbefaler at dette gjøres via FTP da det ofte er enklest samtidig som det oppstår minst problemer.
   
 • Last opp innhold/skripter til nytt webhotell hos PRO ISP
  Bruk informasjonen fra kontoinformasjonseposten, som du fikk tilsendt ved fullført bestilling, til å laste opp innholdet til det nye webhotellet via FTP. Dersom du lurer på hvordan du setter opp FTP bør du se på guidene for nettopp dette i vår guideseksjon på våre nettsider. Innholdet må lastes opp i mappen public_html for å vise.

  Generelt sett skal ikke filer ha større rettigheter enn 644 og mapper 755. Disse rettighetene skal settes selv om det i installasjonsveiledning måtte stå høyere rettigheter (som for eksempel 777) eller om høyere rettigheter var satt hos din forrige leverandør. Skriptene vil fungere med angitte rettigheter fordi vi har et annet server oppsett. Settes det høyere rettigheter vil det ofte medføre at skripter ikke fungerer og man får en "Internal Server Error".
   
 • Opprett databaser og brukere (kun aktuelt dersom du har database)
  Følg denne guiden for å opprette database og tilhørende bruker. Opprett en database for hver database du har hos din nåværende leverandør. Vær oppmerksom på at du må bruke midlertidig URL (adresse) for å logge deg inn i cPanel. URLen er oppgitt i kontoinformasjonseposten (ser slik ut: https://cpanelX.proisp.no:2083).
   
 • Eksporter databaser hos nåværende leverandør (kun aktuelt dersom du har database)
  Dersom du har tilgang til phpMyAdmin kan denne guiden brukes. Vær oppmerksom på at det kan være små forskjeller mellom versjonene av phpMyAdmin som du har tilgang til hos din nåværende leverandør og den du har tilgang til hos PRO ISP. Dersom du er usikker på noe er det bare å ta kontakt med support.

  For å forhindre at det blir utført endringer i databaser du har eksportert bør du stenge skript som benytter databasene. Dersom det blir foretatt endringer i tidsrommet fra du har fullført eksport og til du har importert databasen i punktet under, vil ikke endringene komme med i databasen på det nye webhotellet. For å unngå problemet bør eksport og import av database bli utført på et tidspunkt hvor databasen er minst brukt.
   
 • Importer databaser hos PRO ISP (kun aktuelt dersom du har database)
  Følg denne guiden for å importere databasen i databasen du opprettet i punkt 4.
   
 • Sett skripter/kode til å benytte databaser på webhotell hos PRO ISP (kun aktuelt dersom du har database)
  For å unngå at endringer, som utføres i databaser hos din nåværende leverandør frem til domenet er flyttet, ikke kommer med i databaser på ditt nye webhotell bør du sette skripter/kode hos din nåværende leverandør til å benytte databasene du har flyttet dit.

  Nåværende leverandørs server må ha tilgang til å koble til serveren ditt nye webhotellet ligger på. Logg deg inn i cPanel og klikk på ikonet for "Remote MySQL". Dersom du vet IPen til serveren hos din nåværende leverandør må den legges til i " Remote Database Access Hosts". Dersom du ikke vet IPen kan du legge til tegnet % som betyr at alle som har brukernavn og passord til din database kan koble til. Du bør fjerne % fra listen etter at domenet er ferdig flyttet for å øke sikkerheten av dine databaser.

  Nå som serveren til din nåværende leverandør har tilgang til databasen på det nye webhotellet må skripter og kode på ditt gamle webhotell endres. Følgende informasjon må endres:
   
  Database host: cpanelX.proisp.no (hvor X skal erstattes med servernummer som er oppgitt i kontoinformasjonseposten)
  Database navn: fra punkt 4
  Database brukernavn: fra punkt 4
  Database passord: fra punkt 4

  Dersom du opplever ditt nettsted som tregt etter endringen over anbefaler vi at du venter med å utføre punktene 5-7 på ny når du kommer til punkt 12 (hvis navneservere endres) eller 14.
   
 • Sjekk at websidene fungerer
  Sjekk at innholdet er riktig lastet opp ved å aktivere og benytte midlertidig URL. Vær oppmerksom på at PHP skripter ikke nødvendigvis viser innholdet helt korrekt dersom de er satt opp til å vise innholdet for en bestemt adresse. Dette kan omgås ved å følge guiden for å endre lokal hosts fil.
   
 • Opprett epostadresser
  Sett opp alle epostadresser du har hos din nåværende leverandør hos oss.
   
 • Endre MX for ditt domene hos nåværende leverandør (kun for avanserte brukere)
  MX-record i sonefilen for ditt domene bestemmer hvor epost rutes. For å unngå at det ligger eposter igjen på epostadresser på gammel server bør MX-record endres til cpanelX.proisp.no.. X skal erstattes med servernummer som er oppgitt i kontoinformasjonseposten. Husk . (punktum) på slutten av cpanelX.proisp.no.. Frem til domenet er ferdig flyttet kan man hente epost ved å sette cpanelX.proisp.no som innkommende mailserver.

  Som et alternativ til å endre MX kan du i stedet la eposter havne på begge servere under flytteperioden og laste ned eposter som havnet på gammel server ved å sette dens IP eller hostname som innkommende mailserver i din epostklient etter at flyttingen er fullført.
   
 • Si opp avtale med nåværende leverandør
  Si opp webhotellet hos din nåværende leverandør og be dem åpne opp for flytting av domenet. Forsikre deg om at du ikke har lang bindingstid. Det er ikke kjekt å betale for 2 webhotell samtidig, med mindre du på forhånd er klar over det. Forsikre deg også om at webhotellet ikke stenges/slettes før domenet er overført til oss. Oppsigelsen må utføres av deg som kunde og kan ikke uføres av oss. Det er viktig at dette blir gjort slik at din nåværende leverandør ikke stenger for overførselen av domenet.
   
 • Endre navneservere (kun for avanserte brukere)
  Dersom du har tilgang til å endre navneserver (DNS-servere) på ditt domene hos din nåværende levandør anbefales dette. Det vil fremskynde flytteprossessen med mange dager. Domenet ditt vil da fungere på din nye konto hos oss i løpet av 0-2 dager.
   
 • Betal faktura
  For at selve flyttingen av domenet skal igangsettes må du betale faktura du har mottatt fra oss. Når den er registrert betalt hos oss vil du motta epost med bekreftelse av mottatt betaling og flyttingen settes i gang i samme øyeblikk. Selve flytteprosessen varierer etter hvilket domene som overføres.
   
 • Flytteprosessen for domene:
  1. Autorisasjonsnøkkel
   For å flytte domenet trenger vi en autorisasjonsnøkkel fra registraren domenet allerede er registrert hos. Du har sannsynligvis ikke fått denne nøkkelen fra din registrar, så du må ta kontakt med registraren av domenet/din nåværende leverandør for å få denne nøkkelen. Når du har mottatt nøkkelen må du legge den inn via kundesidene som vist i guiden Legge til/Oppdatere autorisasjonskode for domene. Når du har lagt til nøkkelen vil vi sette i gang flyttingen og epost vil bli sendt til administrator av domenet.
    
  2. Åpne domene for flytting
   For å flytte domenet må det være åpnet for flytting. Forhør deg med din nåværende leverandør om domenet er åpnet for flytting.
 • Ferdig .
  Kun venting gjenstår før domenet er flyttet til oss. Skulle det oppstå problemer vil vi ta kontakt med deg via epost.