Utføre FSCK på virtuell server i Recovery Mode


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 03.08.2016 13:41:31     Sist oppdatert: 16.01.2017 22:15:48

Vi skal i denne guiden gjennomgå hvordan du kan starte den virtuelle serveren i «Recovery mode», for så å kjøre FSCK på serverens harddisk(er).

Guiden er kun gyldig for Linux baserte servere. Kommandoer brukt skrives slik: «kommando», hvor «» ikke tas med når kommando faktisk brukes.

Av ulike årsaker kan et filsystem bli korrupt, og hvis det skjer vil man ha problemer med å bruke serveren som normalt. For å rette dette kan man kjøre FSCK på den/de harddiskene som har korrupt filsystem.

Man begynner med å starte den virtuelle serveren i det som kalles «Recovery mode». Kort fortalt blir da serveren startet med et Operativsystem som lastes inn i minnet på serveren, og man kan aksessere server via «console» i kontrollpanelet eller via SSH mot serverens IP adresse. Når serveren startes i «recovery mode» vil harddiskene ikke være «mounted», eller montert, noe som gjør at man kan gjøre avanserte operasjoner på dem som ellers ikke ville vært mulig.

Steg 1:

  1. Gå til «Virtual servers»
  2. Velg den serveren det gjelder.

Velg virtuell server i menyen i OnApp


Steg 2:

  1. Trykk på «Tools» menyen
  2. Trykk på «Reboot in Recovery»

Restart i recovery modus i OnApp

Trykk «Yes» for å bekrefte at server skal startes i «Recovery mode».

Bekreft restart av virtuell server i kontrollpanelet


Steg 3:

  1. Når server er restartet i «Recovery» vil man se dette i oversikten over serveren.
  2. For å få tilgang til serveren kan man enten benytte «Console» eller SSH. Grunnet utforming av tekst i console benytter vi SSH for i dette eksemepelet. Fremgangsmåten er lik uavhengig av hvordan man kobler til serveren.

Recovery modus er indikert i OnApp


Steg 4:

  1. Når man logger på en server som er startet i "Recovery" må man benytte «root» som brukernavn, og det passordet som er satt på serveren opprinnelig.
  2. Som nevnt i innledning er ikke diskene montert i «Recovery», så for å se disse skriver man «fdisk -l»
  3. Hvilken harddisk det skal kjøres «fsck» på kan identifiseres ut i fra størrelsen. I dette eksempelet vet vi at harddisk er på 5GB, og det er da disk «/dev/xvdb1» det gjelder.
  4. For å kjøre «fsck» på disken skriver man: «fdisk -y /dev/xvdb1». I vårt eksempel er det ingen feil på harddisken, og det er derfor begrenset informasjon som gis. I tilfelle det er feil på harddisk vil både progresjon i prosessen og hva som eventuelt rettes/korrigeres være synlig på skjermen.

Kjører FSCK via SSH for virtuell server


Steg 5:
Når man er ferdig lukker man «Console»/kobler fra SSH og gjør en omstart av server.

Etter fullført FSCK ta en restart av virtuell maskin

Ferdig:
Vi har nå sett hvordan vi kan fikse et korrupt filsystem ved hjelp av FSCK.