Hvordan benytte SMTP ved sending av e-post i WordPress?


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 03.03.2020 14:15:07     Sist oppdatert: 03.03.2020 14:51:33

Som standard sender WordPress e-post via PHP Mail funksjonen. Sending av e-post i WordPress kan for eksempel være:

 • Glemt passord
 • Ordrebekreftelser (Woocommerce)
 • Kontakt oss skjema
 • Brukerregistreringer

Hvorfor benytte SMTP?
Disse e-postene er viktig kommer frem til mottaker og ikke havner i søppelpost for eksempel.
SMTP er en bedre løsning for sending av e-poster via nettsider. I tillegg hvis en benytter tredjeparts løsninger må ofte SMTP benyttes da det finnes begrensninger i PHP Mail.

For å benytte SMTP i WordPress må en installere en plugin. Det finnes flere slike plugins, men i denne guiden tar vi for oss den mest brukte (WP Mail SMTP).
På forhånd går vi ut fra at en har logget seg inn i WordPress, installert en SMTP plugin, har opprettet en e-post adresse og har nettsiden hos oss.

OBS: Det er selvfølgelig fullt mulig å benytte denne plugin hvis en har:
- Nettside hos en annen leverandør og e-post hos oss
- Nettside hos oss, men epost hos en annen leverandør
- Nettside og epost hos annen leverandør, men bruke e-postene i cPanel til sending

Steg 1
Trykk på "WP Mail SMTP" til venstre i menyen i WordPress.

WP Mail SMTP i WordPress


Steg 2
Da kommer en til oppsettet og en vil klare seg helt fint med Lite versjonen.

 1. I dette feltet skriver en inn e-post adressen som skal benyttes i avsender feltet. Denne e-post adressen må være opprettet inne i cPanel på forhånd.
 2. Dette feltet vil vise som avsender navnet i e-post programmer. Legg inn navnet på din nettside/butikk her.
 3. Denne guiden er ment for SMTP og e-post hos oss. Velg derfor "Other SMTP".

SMTP i WP


Steg 3

 1. SMTP Host: Legg inn mail.dittdomene.net, hvor en må bytte ut dittdomene.net med ditt eget domenenavn.
 2. Det er anbefalt å alltid benytte TLS kryptering.
 3. Med TLS kryptering må en benytte port 587.
 4. Autentisering må være slått på.
 5. Legg inn e-post adressen en skal benytte.
 6. Og passordet til e-post adressen.
 7. Trykk på "Save Settings".

SMTP sending av e-post i WordPress med cPanel


Ferdig
Etter oppsettet er lagret kan man sende en test e-post under "Email Test" i WP Mail SMTP plugin. Det gjorde vi i dette tilfellet til Ola og da ser e-posten ut som vist nedenfor.

Test e-post med SMTP plugin WordPress

Tips!
Det er også mulig å sjekke e-post logger i cPanel slik denne guiden viser.
Har en SPF oppføring i DNS for domenet bør en også sjekke denne slik at webserveren er inkludert ved sending.