Flytting av domene og webhotell fra Domeneshop


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 03.09.2020 11:36:51     Sist oppdatert: 09.12.2021 15:11:01

Denne guiden er delt opp i 4 seksjoner og vil vise hvordan en går frem for å bruke flyttehjelpen til å flytte over innhold og domenenavn fra Domeneshop.
Guiden går ut ifra at en har bestilt ønsket webhotell på våre nettsider og har logget seg inn på våre kundesider samt på Domeneshop sine kundesider.

MERK: Flyttehjelpen vil kun ta en kopi av innholdet fra Domeneshop sine servere. Den vil ikke slette noe eller flytte det. Derfor er det viktig at det gjøres minst mulig endringer hos Domeneshop til flytting er fullført.

Vær oppmerksom på ett par ting hos Domeneshop:

 • Domeneshop vil fjerne tilgangen til webhotellet hvis domenet blir flyttet eller pekt om til andre servere/IP adresser enn deres egne.
 • Ved endring av FTP passord vil det kunne ta opptil 1 time før passordet er blitt endret.
 • Ved endring av MySQL database passord vil det kunne ta opptil 10 minutter før passordet er blitt endret.
   

Trykk på ønsket seksjon for å komme til guiden du ønsker å se på.

 1. Flytting av filer og mapper
 2. Flytting av database
 3. Flytting av e-post
 4. Flytting av domenenavn


Flytting av filer og mapper
Steg 1:

Har man FTP passordet hos Domeneshop fra før av kan en hoppe over dette steget og gå til steg 2.

 1. Logg deg inn hos Domeneshop.
 2. Trykk på "Mine domener"
 3. Trykk på domenenavnet du skal flytte over innholdet fra.
 4. Trykk på "Webhotell" øverst i menyen.
 5. Under FTP, trykk på "Se på/endre".
 6. All informasjon for tilkobling til FTP vil vise på denne siden. Har du ikke passordet må dette endres. Trykk på "Endre Passord".
 7. Skriv inn det nye passordet to ganger og trykk på "Endre". Det vil da kunne ta opptil 1 time før det nye passordet fungerer.
  Bildet nedenfor viser hvor en finner frem til FTP informasjon hos Domeneshop.
Flytting av filer og mapper fra domeneshop

Steg 2:
Legge inn informasjonen i flyttehjelpen.

 • Gå til "Flyttehjelp" i menyen under webhotellet på kundesidene hos oss.
 • Gå ned på siden og trykk på plusstegnet + ved siden av "FLYTT FILER (FTP)".
 1. Skriv inn "ftp.domeneshop.no" i "Server" feltet.
 2. Legg inn brukernavnet til FTP brukeren hos domeneshop. Denne er i de fleste tilfeller likt ditt domenenavn.
  For eksempel er domenet ditt "mittdomenenavn.no" så er brukernavnet mittdomenenavnno.
 3. Passordet til FTP brukeren legges inn i dette feltet. Husker du ikke passordet må du utføre steg 1 på nytt igjen.
 4. La stå slik den er på port 21.
 5. Legg inn /www i dette feltet.
 6. Den fulle stien vil være forskjellig hos domeneshop. Den finner en ved å gå til webhotell i menyen inne hos domeneshop under "Webhotell tilgjengelig via". Trykk på "Se på/endre".
  Nederst på neste side under "Webhotell-hjemmeområde" vil du finne hele stien til webhotellet. Denne vil flyttehjelpen vår søke etter når filene er flyttet til oss og erstatte med korrekt sti.
 7. Skal du flytte innhold til ett tilleggsdomene så må du velge korrekt domenenavn her. Har man kun ett webhotell og domene så lar en dette feltet stå slik den er.
 8. Har en noe gammelt innhold på webhotellet hos oss eller er ny kunde så huk av at flyttehjelpen skal fjerne innholdet før den starter flyttingen.
 9. Når all informasjon ovenfor er lagt inn vil flyttehjelpen teste tilkoblingen og skal vise grønt hvis brukernavn/passord var korrekt.
 10. Gå ned på siden og trykk på "Flytt".
Flytting av filer og mapper fra Domeneshop


Steg 3:
På neste side vil en få informasjon fortløpende ved flyttingen og bli oppdatert hvert 30 sekund. Når den er fullført vil en se full log som vist i bildet nedenfor.

Flyttehjelpen fullført

Ferdig
Vi har nå vært gjennom hvordan vi kan benytte flyttehjelpen til å flytte over filer og mapper fra Domeneshop til webhotellet hos oss.


Flytting av database
Steg 1
Hopp over dette steget hvis en kjenner database brukeren sitt passord og gå til steg 2.

 1. Logg deg inn hos Domeneshop.
 2. Trykk på "Mine domener"
 3. Trykk på domenenavnet du skal flytte over innholdet fra.
 4. Trykk på "Webhotell" øverst i menyen.
 5. Trykk på "Se på/endre" under "MySQL".
 6. Trykk på (Endre) under "Passord". På neste side legger en inn nytt passord to ganger og trykker på "Endre". Det vil ta opptil 10 minutter før passordet er blitt endret.
  (Vær obs på at hvis en har en nettside som benytter databasen så vil den få problemer etter at passordet er endret. Har du for eksempel en WordPress nettside så kan en finne passordet ved å gå inn i wp-config.php filen. Da kan en hoppe over steg 1 og gå direkte til steg 2).
Flytting av database fra domeneshop

Steg 2
Legge inn informasjonen i flyttehjelpen.

 • Gå til "Flyttehjelp" i menyen under webhotellet på kundesidene hos oss.
 • Gå ned på siden og trykk på plusstegnet + ved siden av "FLYTT MYSQL/MARIADB DATABASE".
 1. I dette feltet skriver du inn adressen til MySQL serveren hos Domeneshop. Den finner en inne hos Domeneshop som vist i steg 1, eller hvis du vet databasenavnet så er det bare å endre serveren med det samme.
  Eksempel: La oss si at domenet ditt er mittdomenenavn.no og databasen heter mittdomenenavnno01 så blir server adressen i dette feltet mittdomenenavnno01.mysql.domeneshop.no.
 2. Skriv inn database navnet.
 3. Skriv inn database brukeren.
  Databasen og bruker er alltid like hos Domeneshop.
 4. Skriv inn passordet til database brukeren. Du kan endre den inne hos Domeneshop som vist i steg 1, eller du kan finne den for eksempel ved å se i wp-config.php filen hvis det er en WordPress installasjon du har.
 5. La porten stå til 3306.
  Gå ned på siden og trykk på "Flytt".
Flytting av database fra domeneshop

På neste side vil du få oppdateringer hvert 30 sekund på flyttingen. Når flyttingen er fullført vil det vise under "Logg".
Flyttehjelpen vil ta en eksport av databasen og deretter opprette en ny database og database bruker inne i cPanel (kontrollpanelet) helt automatisk og koble disse sammen. I tillegg vil det kjøres ett skript som vil bytte ut den gamle database informasjonen i alle filer på webhotell. Så det vil si at wp-config.php filen skal bli oppdatert med den nye databasen og brukeren automatisk.

Flytting av database fra domeneshop

Ferdig
Vi har nå vært igjennom hvordan vi kan flytte en database fra Domeneshop til webhotellet ditt hos oss.