Hvorfor er nettsiden min treg?


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 17.04.2021 15:24:53     Sist oppdatert: 22.04.2021 19:33:58

Denne guiden viser hvordan du kan undersøke hva som gjør at nettsiden går tregt. Ønsker du bare å gjøre nettsiden raskere er også denne guiden for deg. Ved å følge denne guiden vil du kunne identifisere treg kode og trege plugin som kjører på nettsiden på serversiden. Det vil si PHP koden som kjøres før nettsiden laster i nettleseren din. Guiden krever at man først logger inn i cPanel.

Du har kanskje jobbet utrettelig med nettsiden din og endelig fungerer den slik du ønsker. Dessverre har det oppstått et annet problem mens du la til plugin etter plugin som ga deg funksjonaliteten du ønsket; Nettsiden er blitt veldig treg.

Frem til nå har eneste løsningen vært å slå av og på plugin/funksjonalitet i løsningen du måtte benytte for å finne ut hva som er årsak til tregheten. Alle våre kunder har nå tilgang til PHP X-Ray på samtlige av våre webhotell slik at du mye enklere skal finne frem til årsaken til tregheten. I guiden tar vi for oss en WordPress nettside med en rekke plugin, noe som representerer den typiske kunden hos oss. Hvilken løsning du faktisk benytter har ikke betydning ettersom X-Ray sjekker all PHP kode som kjøres. Løsningen vil imidlertid være spesielt nyttig og tilpasset for WordPress nettsider siden dette er den mest brukte løsningen for nettsider på nettet i dag.

Steg 1
Klikk på ikonet "X-Ray App" som vist på skjermbildet under.

Finn PHP X-Ray i cPanel

Steg 2
Klikk på knappen "Start tracing" som vist på skjermbildet under.

Hovedsiden for PHP X-Ray i cPanel

Steg 3
Før du skal starte en sporing av PHP kode må du være oppmerksom på 3 ting:

 • Du kan kun kjøre en sporing om gangen så dersom du har satt opp en annen sporing må den først avsluttes.
 • De fleste nettsider benytter i dag caching for at nettsidene skal laste raskere. Dersom du har caching slått på på nettstedet vil du kun spore koden kjøres for det som ikke allerede er cachet. Du ønsker som oftest å kjøre all kode på nettsiden for å finne koden som er flaskehals for nettsiden din. Du bør derfor slå av all caching før du starter sporingen.
 • Selve sporingen vil medføre at kode som kjører på nettsiden vil gå 5-10% tregere. Du bør derfor slå av sporingen så snart du er ferdig med den.

Start sporingen ved å følge disse stegene:

 1. Velg (sub)domene sporingen skal utføres på.
 2. Oppgi resten av adressen du ønsker å spore kode for. Her kan du oppgi * for å spore all kode som kjøres, eller du kan være mer spesifikk dersom det er kun visse adresser som er trege. Dersom du har mange som benytter siden din er det en fordel å være så spesifikk som mulig slik at du ikke sporer kode som du ikke er interessert i å spore.
  * er wildcard og inkluderer alle tegn og ubegrenset antall tegn. Har du for eksempel adressene side-1/, side-2/, side-3/ kan du oppgi side*/ i dette feltet for å spore alle 3 sider.
 3. Dersom du velger "Advanced settings" vil du kunne legge inn en bestemt IP adresse som skal spores. Da vil forespørsler fra alle andre IP adresser ignoreres. * i dette eksempelet tilsvarer alle adresser. Lurer du på hva din egen IP adresse er så kan du se den her.
 4. Du kan velge om du vil spore i et bestemt tidsrom eller et visst antall forespørsler.
 5. Start sporingen ved å klikke på Run.

Starte PHP X-Ray sporing

Steg 4
Du vil deretter få oppskjembildet som vist under. Her kan du:

 1. Se status for sporingen. Ettersom vi valgte å spore 20 forespørsler viser det her at 16 gjenstår og at sporingen enda pågår.
 2. Så langt er 4 sporinger fullført.
 3. Du kan stoppe sporingen her dersom du mener du har samlet nok data til å identifisere hva som går tregt.
 4. Her går du for å se nærmere på hvilke data som er funnet av sporingen og du kan gå hit mens sporingen pågår også. Vi venter til sporingen er fullført og klikker oss inn for å se resultatene.

Liste over sporinger med PHP X-Ray

Steg 5
Resultatet vil vise som vist under. Her har du:

 1. Oppsummering over antall sporede forespørsler og hvordan disse kategoriseres. Det er i hovedsak Throttled og Slow forespørsler du må være oppmerksomme på. Throttled betyr at en av webhotellets grenser er nådd og forspørselen er dermed blitt strupet. Dersom du har undersøkt forespørslene og ikke ser noen flaskehalser så vil oppgradering av webhotellet være eneste løsning for deg å få raskere lasting av disse nettsidene. Forespørslene som kategoriseres som Slow er forespørsler som tar mer enn 1 sekund, noe det er 4 av i dette tilfellet.
 2. Dersom du ønsker å finne forespørsler mot visse adresser kan du søke her. Som utgangspunktet vises kun forespørsler som er kategorisert som trege så du må krysse bort valget om at kun trege forespørsler skal vise dersom du skal inkludere alle forespørsler i søket.
 3. Her listes alle forespørslene som matcher søket. Vi klikker oss videre inn på forespørselen som brukte mest tid.

Oversikt over sporte spørringer i PHP X-Ray

Steg 6
Her viser all data som er samlet inn om forespørselen. Du kan her:

 1. Velge å laste ned informasjonen presentert som PDF. Dette kan være veldig nyttig dersom du skal sende informasjon om tregheter til leverandør av plugin eller utviklere.
 2. De tregeste delene av koden er oppgitt øverst og det er i all hovedsak disse du bør fokusere på. I dette tilfellet ser vi at det er listet opp forespørsler mot en ekstern URL og at det er dette som er årsak til at siden lastet tregt. I slike tilfeller må du vurdere hva som utførte disse forespørslene ut i fra informasjonen du finner på denne siden, det vil typisk si hvilken plugin. Du bør deretter sjekke om det kan endres til en URL som gir raskere svar, vurdere å ta kontakt med leverandør av plugin/kode for å forsikre deg om at det ikke er problemer hos dem eller slå av plugin/kode til det er forbedret.

  I dette tilfellet er det ikke noe plugin, men selve WordPress som installerer et plugin og det er da ikke noe som kan forbedres på noe vis. Denne forespørselen kjører i bakgrunnen og ikke via besøkende på nettsiden din så i dette tilfelle er det ikke nødvendig å gjøre noe.
 3. Her er de tregeste plugin listet.
 4. Her er de tregeste databasespørringene listet.
 5. Her er de tregeste eksterne forespørslene listet (samme som i pkt. 2). Her har vi åpnet den tregeste for å vise hvilken informasjon det er mulig å se nærmere på.
 6. Her er de tregeste systemfunksjonene listet.

Detaljert oversikt over forespørsel i PHP X-Ray

Ferdig
Vi har nå gjennomgått hvordan du kan undersøke trege nettsider nærmere for å finne frem til hva som er årsak til tregheten ved å benytte PHP X-Ray i cPanel. Dette er viktig informasjon for å kunne optimalisere nettsiden din slik at den er raskere å laste for dine brukere.