Import av database i phpMyAdmin


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 11.06.2017 14:47:21

Denne guiden tar for seg hvordan man kan importere en database i phpMyAdmin. Før man kan importere en database må man eksportere databasen man skal importere. Guiden Eksport av database i phpMyAdmin tar for seg dette.

Steg 1:
Før vi kan importere databasen må vi vite følgende:

 1. DBMS for eksportert database
  Vi må vite hvilket DBMS (Database management system - som f.eks. MySQL) som ble brukt på serveren databasen ble eksportert fra. Dersom man har eksportert via phpMyAdmin står hvilket DBMS som ble benyttet øverst i filen som i eksempelet under:

  -- phpMyAdmin SQL Dump
  -- version 4.0.10.7
  -- http://www.phpmyadmin.net
  --
  -- Vert: localhost
  -- Generert den: 28. Sep, 2015 10:09 AM
  -- Tjenerversjon: 5.5.42
  -- PHP-Versjon: 5.4.31

  I dette tilfellet ble MySQL 5.5.42 brukt. Steg 2 pkt. 1 av Eksport av database i phpMyAdmin viser også det samme. Er du usikker er det bare å spørre leverandøren av serveren du eksporterte databasen fra.
   
 2. DBMS kompatibilitet
  Vi må vite om databasen ble eksportert for å være kompatibel med et spesifikt DBMS. I så fall er pkt. 1 uvesentlig og kan ses bort i fra. Personen som eksporterte databasen vet om databasen ble eksportert med hensyn på et spesifikt DBMS da dette velges under eksport. Det er ikke lett å finne ut i etterkant. Steg 5 pkt. 6 av Eksport av database i phpMyAdmin viser hvordan kompatibilitet velges ved eksport i phpMyAdmin.
   
 3. Charset for eksportert fil
  Vi må vite hvilket charset filen som inneholder eksporten av databasen bruker. Oppgir man feil charset ved import vil tegn som æøå ikke vise korrekt på nettsidene etter at databasen er importert. "utf8" er standard ved eksport i phpMyAdmin. Virker ikke "utf8" som ønsket bør du forsøke med "latin1".

Steg 2:
Klikk på ikonet for "phpMyAdmin" som vist på skjermbildet under i cPanel:
 

phpMyAdmin ikonet i cPanel

Steg 3:

 1. Legg merke til hvilken versjon av MySQL som kjører på serveren hvor du importerer databasen til, da dette er relevant i forhold til pkt. 1 og 2 i steg 1.
 2. Klikk på databasen du ønsker å importere databasen til, i listen over databaser. I dette tilfellet blir det databasen "ittdoubc_wp330"
 3. Trykk på "Importer"

phpMyAdmin hjem side


Steg 4:

 1. Klikk på "Bla gjennom" for å velge filen som skal importeres.
 2. Velg character set for filen. Se steg 1 pkt. 3.
 3. Velg hvilket format filen har. Med mindre du har fått instrukser om annet velger du "SQL" her.
 4. Velg SQL kompabilitet for filen. Se steg 1 pkt. 1 og 2. Som oftest er "NONE" riktig valg.
 5. Klikk "Utfør".

phpMyAdmin importside


Steg 5:

 1. Når importeringen er ferdig vil det vises en bekreftelse, lik bildet under. Dersom noe feiler vil det gis beskjedom dette her.
 2. De importerte tabellene i databasen kan nå ses i venstre kolonne i phpMyAdmin.
phpMyAdmin import resultat

Ferdig
Vi har nå vært igjennom hvordan vi kan importere en database i phpMyAdmin.