Installere skript via Softaculous i cPanel


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 04.01.2017 11:10:59

Denne guiden viser hvordan man går frem for å installere et skript via Softaculous i cPanel.

I dette eksempelet viser vi hvordan man installerer skriptet Wordpress. Fremgangsmåten vil være lik for alle skripter som kan installeres med unntak av at forskjellig informasjon kreves under installeringen for de forskjellige skriptene.

Steg 1:
Klikk på ikonet for "Softaculous Apps Installer" som vist på skjermbildet under:

Installering av skript via Softaculous i cPanel


Steg 2:

 1. Dersom du har aktive installasjoner, installert via Softaculous, på ditt webhotell vil du finne disse under "All installations".
 2. For å finne skriptet du ønsker å installere kan du søke direkte eller sortere/navigere etter type.
 3. Vi velger her å installere Wordpress og trykker derfor på ikonet.
Velg ønsket skript WordPress


Steg 3:
Klikk på "Install".

Velg installering av WordPress i Softaculous


Steg 4:
Her skal det legges inn ønsket informasjon vedrørende skriptet som installeres. Visse settinger går igjen på de fleste skripter og forklares derfor litt nærmere.

 1. Her velger du hvilken protokoll installasjonen skal kjøres fra. Du kan her velge mellom http:// og https://, hvor sistnevnte gir en kryptert forbindelse. For å kunne benytte https:// må du ha et SSL sertifikat. Dersom du ikke har SSL sertifikat velger du her http://
 2. Velg hvilket domene skriptet skal installeres på. Dersom du har flere domener og/eller subdomener vil disse listes opp i menyen her. I vårt tilfelle blir Wordpress installert på hoveddomenet: dittdomene.net.
 3. Velg hvilken mappe skriptet skal installeres i. Vi ønsker at skriptet skal kjøre rett fra roten av vårt webhotell (/public_html) og skriver derfor ingenting her. Skriver vi eks "mappe" her vil skriptet installeres i mappen "/public_html/mappe".
 4. "Table Prefix" spesifiserer hvilken prefiks som skal benyttes for samtlige tabeller i databasen for skriptet. Med mindre du har spesifikke krav kan denne stå slik "Softaculous" foreslår.
 5. Skriv inn et passende navn og beskrivelse av installasjonen. Dette kan endres i ettertid.
 6. Skriv inn et brukernavn for administrator-brukeren på installasjonen.
 7. Skriv inn ønsket passord for administrator-brukeren.
 8. Skriv inn e-postadressen til administrator.
 9. Velg hvilket språk du ønsker for installasjonen.
 10. Huker du av for "Limit login attempts" blir denne plugin installert automatisk. Dette er et sikkerhetsplugin som gjør det vanskeligere å utføre såkalte "brute force" angrep mot kontoen.
 11. Skriv inn en e-postadresse du ønsker å få tilsendt installasjonsdetaljene til. Her får du info om adresser, brukernavn og passord.
 12. Trykk på "Install" for å starte installasjonen.
Legg inn relevant informasjon i skriptinnstillingene


Steg 5:

 1. Dersom webhotellet ikke har blitt benyttet til noe annet tidligere så ligger det en standard "index.php" fil i roten. Under installasjonen vil du kunne få denne feilmeldingen.
 2. Dersom du ikke ønsker å ta vare på index filen som ligger der fra før huker du av her.
Advarsel om index.php fil i Softaculous


Steg 6:
Når installasjonen er fullført vil du få opp et vindu som bekrefter dette og også lister opp adressene til skriptet og administrasjonsgrensesnittet. Disse blir også sendt til oppgitt epost under steg 6, punkt 11.

Skriptet er da ferdig installert via Softaculous

Ferdig
Vi har nå vært igjennom hvordan vi kan installere et skript via Softaculous i cPanel.