Installering av Drupal


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 27.05.2019 15:42:33

Vi anbefaler å installere Drupal automatisk fra vårt kontrollpanel. Følg guiden her.

Denne guiden viser hvordan man går frem for å installere Drupal på våre webhotell manuelt. 

Når du bestilte mottok du en epost med informasjon om webhotellet du etablerte hos oss. I ruten under har vi oppgitt relevant informasjon for webhotellet vi benytter i dette eksempelet, samt andre relevante opplysninger:

Domene:dittdomene.net
Brukernavn:dittdome
 
Drupal versjon:7
 
Databasenavn:dittdome_db
Databasebruker:dittdome_bruker


Steg 1 - Laste ned Drupal:
Gå til Drupal sitt nettsted på https://www.drupal.org/ og last ned siste tilgjengelig stabile versjon av Drupal project.

Steg 2 - Pakke ut arkivet:
Filen du lastet ned er et arkiv som innholder hele Drupal. Pakk dette ut lokalt på maskinen du benytter.

Steg 3 - Opprette database:
For å benytte Drupal må du ha en database. Følg guiden Opprettelse av MySQL database i cPanel for å opprette databasen med tilhørende databasebruker. Under opprettelsen oppgir vi "db" som databasenavn og "bruker" som databasebruker i denne guiden. Det gir databasenavn og databasebrukernavn som oppgitt øverst i denne guiden (alle databasenavn og databasebrukernavn får webhotellets brukernavn som prefiks).

Steg 4 - Laste opp Drupal på webhotellet:
Drupal kan lastes opp på flere måter. Denne guiden tar for seg den enkleste metoden - via FTP. Hvis du er usikker på hvordan du skal sette opp en FTP klient bør du kikke på guide for dette i guideseksjonen på våre nettsider.

I vårt eksempel skal vi installere Drupal på adressen http://dittdomene.no/. Når du logger inn via FTP må du gå til mappen public_html. Filer som legges i mappen public_html vil være tilgjengelige på adressen http://dittdomene.no/. Finner du ikke mappen public_html har du mest sannsynlig spesifisert i din FTP-klient at den skal starte i den mappen.

Last opp samtlige filer og mapper fra din lokale maskin fra mappen drupal-x.x til webhotellet. Vær oppmerksom på at dette kan ta tid da det er mange filer som skal lastes opp.

Steg 5 - Nettleser installasjon:
Gå til adressen http://dittdomene.net/ i nettleseren din. Du vil automatisk få opp første side av installasjonen.

Select an installation profile

 1. Velg "Standard" for standard installasjon av Drupal.
 2. Klikk på knappen "Save and continue" for å gå videre.
Velg installasjonsprofil - Drupal


Choose language

 1. Velg "English (built-in)" for engelsk språkvalg for installasjonen.
 2. Dersom du ønsker å installere annet språk enn engelsk, klikk på linken "Learn how to install Drupal in other languages" for mer informasjon hvordan dette kan gjøres.
 3. Klikk på "Save and continue" for å gå videre.
Velg språk - Drupal


Database configuration

 1. Velg "MySQL, MariaDB, or equivalent" for "Database type".
 2. Oppgi navn på databasen du opprettet i punkt 3. I vårt tilfelle er dette "dittdome_db".
 3. Oppgi tilhørende databasebruker fra punkt 3. I vårt tilfelle er dette "dittdome_bruker".
 4. Oppgi passord for databasebrukeren.
 5. Klikk på "Save and continue" for å gå videre.

Avansert valg: Dersom man ønsker å ha flere installasjoner av Drupal eller andre skripter i samme database kan man klikke på "Advanced options" og sette en egendefinert prefiks for tabellene. Det vil si at alle tabellene som tilhører denne installasjonen vil få en prefiks som du velger. Hvis man for eksempel setter prefiks til drp1 vil samtlige tabeller ha navn som drp1_tabellnavn.
 

Database konfigurasjon - Drupal

Configure site

 1. Oppgi ønsket navn på nettstedet. I vårt tilfelle oppgir vi "dittdomene.net".
 2. Oppgi epostadresse som Drupal sender fra når det sendes eposter til brukere.
 3. Oppgi ønsket brukernavn for administrator av Drupal.
 4. Oppgi epostadresse som vil motta alle eposter som Drupal sender ut til administrator.
 5. Oppgi administratorens passord.
 6. Velg ønsket land for installasjonen.
 7. Velg tidssone ved å se hvilket klokkeslett som stemmer.
 8. Kryss av for å sjekke for oppdateringer jevnlig og få beskjed når disse foreligger.
 9. Kryss av for å motta oppdateringer angående din Drupal installasjon på epost.
 10. Klikk på "Save and continue" for å gå videre.
   
Konfigurer side - Drupal


Installing Drupal
Installeringen blir nå utført automatisk.

Installerer - Drupal


Drupal installation complete
Installeringen er nå fullført. Dersom alt gikk bra vil ingen feilmeldinger vise. Klikk på linken "Visit your new site" for å gå til din nye Drupal installasjon.

Fullført installasjon - Drupal


Ferdig
Vi har nå vært igjennom hvordan vi kan installere Drupal på ditt webhotell. Du kan nå se nettstedet på URLen du installerte på og administrere den via administratorsidene. I vårt eksempel er adressene til de to som i ruten under:

URL til nettsted:http://dittdomene.net/
URL til administratorsider:http://dittdomene.net/