Installering av eZ Publish 4.0


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 06.02.2020 11:03:08

Denne guiden viser hvordan man går frem for å installere eZ Publish 4.0 på våre webhotell.

OBS: eZ Publish 4.0 er ikke blitt oppdatert på flere år og er ikke anbefalt å benytte lengre. eZ Platform er det nye navnet og kan lastes ned og installeres på flere måter.

Når du bestilte mottok du en epost med informasjon om webhotellet du etablerte hos oss. I ruten under har vi oppgitt relevant informasjon for webhotellet vi benytter i dette eksempelet, samt andre relevante opplysninger:

Domene:dittdomene.no
Brukernavn:dittdome
 
eZ Publish versjon:4.0
URL til eZ Publish installasjon:http://dittdomene.no/
 
Databasenavn:dittdome_db
Databasebruker:dittdome_bruker


Steg 1 - Opprette database:
For å benytte eZ Publish må du ha en database. Følg guiden Opprettelse av MySQL database i cPanel for å opprette databasen med tilhørende databasebruker. Under opprettelsen oppgir vi "db" som databasenavn og "bruker" som databasebruker i denne guiden. Det gir databasenavn og databasebrukernavn som oppgitt i ruten øverst i denne guiden (alle databasenavn og databasebrukernavn får webhotellets brukernavn som prefiks).

Steg 2 - Laste ned eZ Publish:
Gå til eZ Publish sitt nettsted på https://ez.no/ og last ned siste tilgjengelig versjon av eZ Publish 4.0. Du vil kunne velge mellom forskjellige filformater når du skal laste ned. Velg det du foretrekker. Hvis du ikke har noen preferanse så bør du velge .zip da dette generelt sett vil by på minst utfordringer.

Steg 3 - Pakke ut arkivet:
Filen du lastet ned er et arkiv som innholder hele eZ Publish. Pakk dette ut lokalt på maskinen du benytter.

Steg 4 - php.ini:
eZ Publish krever spesielle PHP innstillinger. Opprett en fil ved navn "php.ini" i mappen du pakket ut eZ Publish i for å endre verdi på nødvendige innstillinger. Filen må inneholde følgende:

date.timezone = "Europe/Oslo";
magic_quotes_gpc = 0 ;
magic_quotes_runtime = 0 ;
allow_call_time_pass_reference = 0 ;

Om ønskelig kan du velge andre tidssoner. En liste over gyldige soner finner du i PHP dokumentasjonen.

Steg 5 - .htaccess:
eZ Publish krever spesielle Apache innstillinger:

 1. Endre navn på filen ".htaccess_root" til ".htaccess" i mappen du pakket ut eZ Publish i. Hvis Windows ikke tillater at du gir den navnet ".htaccess" må du laste den opp via FTP og deretter endre navnet via FTP etter at punkt 2 er utført.
 2. Åpne filen (i Wordpad eller liknende redigeringsprogram) og endre på følgende linjer:
  Fra:
  php_value allow_call_time_pass_reference 0

  Til:
  #php_value allow_call_time_pass_reference 0

  Fra:

  order allow,deny
  deny from all

   

  Til:
  #
  #order allow,deny
  #deny from all
  #

Steg 6 - Laste opp eZ Publish på webhotellet:
eZ Publish kan lastes opp på flere måter. Denne guiden tar for seg den enkleste metoden - via FTP. Hvis du er usikker på hvordan du skal sette opp en FTP klient bør du kikke på guide for dette i guideseksjonen på våre nettsider.

I vårt eksempel skal vi installere eZ Publish på adressen http://dittdomene.no/. Når du logger inn via FTP må du gå til mappen public_html. Filer som legges i mappen public_html vil være tilgjengelige på adressen http://dittdomene.no/. Finner du ikke mappen public_html har du mest sannsynlig spesifisert i din FTP-klient at den skal starte i den mappen.

Last opp samtlige filer og mapper fra din lokale maskin (fra mappen du pakket ut i) til webhotellet. Vær oppmerksom på at dette kan ta tid da det er mange filer som skal lastes opp.

Steg 7 - Nettleserinstallasjon:
Gå til adressen http://dittdomene.no/ i nettleseren din. Du vil automatisk få opp steg 1 av installasjonen.

Steg 1

 1. Velg ønsket språk for installasjonsveiledningen i tabellen.
 2. Klikk "Next" for å gå videre til neste steg.

eZ Publish

Steg 2

 1. Velg "Sendmail/MTA". Du kan også velge SMTP, men det er ingen fordeler med å velge det.
 2. Klikk "Next" for å gå videre til neste steg.Steg 3

 1. Velg "MySQL Improved". Du kan også velge "MYSQL", men "MySQL Improved" er et bedre valg.
 2. Klikk "Next" for å gå videre til neste steg.Steg 4

 1. Oppgi nødvendig informasjon:
  Servername:localhostTjenernavn skal alltid være localhost på våre webhotell.
  Port: Port oppgis dersom man kobler til databasen på ekstern server. Det er ikke aktuelt for våre webhotell, selv om det er mulig. Dersom man kobler til MySQL på ekstern server benyttes normalt port 3306.
  Brukernavn:dittdome_brukerOppgi brukernavnet du opprettet i steg 1 for å koble til databasen. Husk at webhotellets brukernavn legges til som prefiks (dittdome_).
  Passord:********Oppgi databasebrukerens passord.
  Socket: La dette valget stå tomt da dette gjelder avanserte brukere.
 2. Klikk "Next" for å gå videre til neste steg.Steg 5

 1. Velg standard språk for ditt nettsted. Dette språket vil bli vise på nettstedet ditt dersom språk ikke er valgt.
 2. Velg ytterligere språk som vil bli benyttet på nettstedet ditt om ønskelig.
 3. Klikk "Next" for å gå videre til neste steg.Steg 6

 1. Her kan du velge blant en av standardpakkene som er tilgjengelige for eZ Publish. Pakkene er gjort tilgjengelige for å vise eksempler på hvordan du kan sette opp eZ Publish i den hensikt at du skal lære av det. Velg pakken som er nærmest slik du planlegger å benytte nettstedet ditt.
 2. Har du en egen pakke kan du laste opp denne i stedet. Klikk på "Browse..." og finn ønsket pakke i ditt filsystem. Last den opp etter å ha valgt den.
 3. Klikk "Next" for å gå videre til neste steg når du har fullført en av punktene over.Steg 7

 1. Vi valgte pakken "Website Interface" i dette eksempelet. Pakken er blitt lastet ned fra nettsidene til EZ publish og importert. All tekst i kolonnen bør ha grønn farge.
 2. Klikk "Next" for å gå videre til neste steg.Steg 8

 1. Det viser seg at ingen av språkene vi valgte i steg 5 av nettleserinstallasjonen er tilgjengelige for den valgte pakken. Tilgjengelige språk viser i listen. Vi velger dermed språket "English (United Kingdom)" og "Create language" i kolonnen "Action".
 2. Klikk "Next" for å gå videre til neste steg.Steg 9

 1. Velg hvordan nettstedet ditt kan aksesseres. Både "URL" og "Hostname" kan velges. Vi velger i dette eksempelet "URL".
 2. Klikk "Next" for å gå videre til neste steg.Steg 10

 1. Oppgi nettstedets detaljer:
  Title:Mitt nettstedNavn på nettstedet ditt. Her setter vi inn "Mitt nettsted" som eksempel.
  Site url:http://dittdomene.no/index.php?URL for nettstedet ditt.
  User path:usersiteURL for besøkende blir da http://dittdomene.no/index.php?/usersite eller http://dittdomene.no/.
  Admin path:adminsiteURL for administrator blir da http://dittdomene.no/index.php?/adminsite.
  Database:dittdome_dbVelg databasen du ønsker å benytte for nettstedet ditt.
 2. Klikk "Next" for å gå videre til neste steg.

  Dersom du får advarsel om at databasen må benytte character set utf-8 i stedet for iso-8859-1 (eller andre):
  1. Klikk på ikonet for phpMyAdmin når du er logget inn i cPanel.
  2. Klikk på navnet på databasen som benyttes til venstre på siden i phpMyAdmin.
  3. Klikk på "Operations" i menyen øverst på siden.
  4. Nederst på siden som dukker opp finner du seksjonen "Collation". Velg "utf8_bin" i dropdown menyen for "Collation" og klikk "Go".
  5. Gå videre til neste steg av installeringen av eZ Publish.Steg 11

 1. Oppgi administrator detaljer:
  Login:adminBrukernavn for administrator er "admin" og kan ikke endres.
  First name:OlaDitt fornavn.
  Last name:NormannDitt etternavn.
  Email address:navn@dittdomene.noEpostadresse for administrator.
  Password:********Ønsket passord for administrator.
  Confirm password:********Gjenta ønsket passord for administrator.
 2. Klikk "Next" for å gå videre til neste steg.Steg 12

 1. Dersom du ønsker kan du krysse av for at det skal sendes en epost til utviklerne av eZ Publish om installasjonen din for å hjelpe dem med å forbedre eZ Publish.
 2. Klikk "Next" for å gå videre til neste steg. Vær oppmerksom på at det kan ta noe tid før neste side viser.Steg 13

 1. Klikk på linken "User site" for å gå til bruker siden.
 2. Klikk på linken "Admin site" for å gå til administrator siden.


Steg 8 - Rette Content Structure bug
Hvis du følger guiden SEF URL for eZ Publish 4.0 vil buggen automatisk forsvinne.

Last ned filen settings/siteaccess/adminsite/contentstructuremenu.ini.append.php hvor adminsite erstattes med "Admin path" fra steg 10 i nettleserinstallasjonen. Endre filens innhold fra:

[TreeMenu]
Dynamic=enabled
ShowClasses[]
ShowClasses[]=folder
ShowClasses[]=user_group
ShowClasses[]=article
ShowClasses[]=article_subpage
ShowClasses[]=frontpage
*/ ?>


Til:

[TreeMenu]
Dynamic=disabled
ShowClasses[]
ShowClasses[]=folder
ShowClasses[]=user_group
ShowClasses[]=documentation_page
ShowClasses[]=event_calender
ShowClasses[]=frontpage
ShowClasses[]=forums
?>

Når filen er lastet opp igjen må du slette alle cacher via administratorsidene dersom du allerede har vært innlogget som administrator.

Ferdig

Vi har nå vært igjennom hvordan vi kan installere eZ Publish 4.0 på ditt webhotell. Du kan nå se ditt nettsted på URLen du installerte på og administrere nettstedet via administrasjonsgrensesnittet. I vårt eksempel er URL til de to som i ruten under:

URL til nettsted:http://dittdomene.no/
URL til administratorgrensesnitt:http://dittdomene.no/index.php?/adminsite