Installering av osCommerce 2.3.4


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 03.08.2017 10:44:55

Vi anbefaler å installere osCommerce automatisk fra vårt kontrollpanel. Følg guiden her.

Denne guiden viser hvordan man går frem for å installere osCommerce manuelt på våre webhotell.

Når du bestilte mottok du en epost med informasjon om webhotellet du etablerte hos oss. I ruten under har vi oppgitt relevant informasjon for webhotellet vi benytter i dette eksempelet, samt andre relevante opplysninger:

Domene:dittdomene.net
Brukernavn:ittdoubc
 
Databasenavn:ittdoubc_osCommerce
Databasebruker:ittdoubc_osCbruk


Steg 1 - Laste ned osCommerce:
Gå til osCommerce sitt nettsted på http://www.oscommerce.com og last ned siste tilgjengelig versjon.

Steg 2 - Pakke ut arkivet:
Filen du lastet ned er et arkiv som innholder hele osCommerce. Pakk dette ut lokalt på maskinen du benytter.

Steg 3 - Laste opp osCommerce på webhotellet:
osCommerce kan lastes opp på flere måter. Denne guiden tar for seg den enkleste metoden - via FTP. Hvis du er usikker på hvordan du skal sette opp en FTP klient bør du kikke på guide for dette i guideseksjonen på våre nettsider.

I vårt eksempel skal vi installere osCommerce på adressen http://dittdomene.net/oscommerce. Filer som legges i mappen public_html/oscommerce vil være tilgjengelige på adressen http://dittdomene.net/oscommerc. Finner du ikke mappen public_html har du mest sannsynlig spesifisert i din FTP-klient at den skal starte i den mappen.

Last opp innholdet fra mappen "/catalog" som er plassert på din lokale maskin (fra mappen du pakket ut i) til webhotellet. Vær oppmerksom på at dette kan ta tid da det er mange filer som skal lastes opp.

Steg 4 - Opprette database:
For å benytte osCommerce må du ha en database. Følg guiden Opprettelse av MySQL database i cPanel for å opprette databasen med tilhørende databasebruker. Under opprettelsen oppgir vi "osCommerce" som databasenavn og "osCbruk" som databasebruker i denne guiden. Det gir databasenavn og databasebrukernavn som oppgitt øverst i denne guiden (alle databasenavn og databasebrukernavn får webhotellets brukernavn som prefiks).

Steg 5 - Nettleser installasjon:
Gå til adressen http://dittdomene.net/oscommerce/ i nettleseren din. Du vil automatisk få opp installasjonsveiledningen for osCommerce.

 1. Sjekk at alle kravene er oppfylt. Dersom du får feil på noe her er det mest sannsynlig PHP versjon/moduler du bør se nærmere på. Denne guiden kan da være nyttig.
 2. Trykk på "Start" for å starte installasjonen.
osCommerce installasjon startside

Steg 6:

 1. Tjenernavn skal alltid være "localhost".
 2. Oppgi databasens brukernavn som i dette tilfellet er: ittdoubc_osCbruk
 3. Oppgi databasebrukerens passord som du satte da du opprettet databasen.
 4. Oppgi databasens navn som i dette tilfellet er: ittdoubc_osCommerce
 5. Klikk "Continue" for å gå videre til neste steg.

osCommerce database server installasjonsside


Steg 7:

 1. Sjekk at adressen til din osCommerce er riktig.
 2. Sjekk at rotmappen til din osCommerce installasjon stemmer.
 3. Klikk "Continue" for å gå videre til neste steg.

osCommerce web server installasjonsside

Steg 8:

 1. Oppgi navn på nettbutikken (kan endres senere).
 2. Oppgi navn til eier av nettbutikken.
 3. Oppgi epostadresse til eier av nettbutikken.
 4. Oppgi ønsket brukernavn for administrator av nettbutikken.
 5. Oppgi ønsket passord for administrator av nettbutikken
 6. Velg hvilken mappe administrasjonspanelet skal installeres i. Her velger du admin med mindre du har spesifikke behov.
 7. Velg korrekt tiddsone.
 8. Klikk "Continue" for å gå videre til neste steg.

osCommerce online store installasjonsside


Steg 9:

 1. Klikk på "Online Store" for å gå til nettbutikken.
 2. Klikk på "Administration Tool" for å gå til loginsiden for administrasjonspanelet.
osCommerce fullført installasjon

Steg 10:
Koble til via FTP og slett mappen "/install".

Ferdig
Vi har nå vært igjennom hvordan vi kan installere osCommerce på ditt webhotell.