Installering av Typo3


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 22.08.2017 16:15:53

Vi anbefaler å installere Typo3 automatisk fra vårt kontrollpanel. Følg guiden her.

Denne guiden viser hvordan man går frem for å installere Typo3 på våre webhotell. Vi gjør oppmerksom på at du også kan installere Typo3 via Softaculous som du har tilgjengelig på ditt webhotell.

Når du bestilte mottok du en epost med informasjon om webhotellet du etablerte hos oss. I ruten under har vi oppgitt relevant informasjon for webhotellet vi benytter i dette eksempelet, samt andre relevante opplysninger:

Domene:dittdomene.net
Brukernavn:ittdoubc
 
Typo3 versjon:7.5.0
Full URL til Typo3 installasjon:http://dittdomene.net/
 
Databasenavn:dittdome_typo3
Databasebruker:dittdome_bruker


Steg 1 - Laste ned Typo3:
Gå til Typo3 sitt nettsted på https://typo3.org/ og last ned siste tilgjengelig stabile versjon av Typo3. Du vil kunne velge mellom forskjellige filformater når du skal laste ned. Velg det du foretrekker. Hvis du ikke har noen preferanse så bør du velge .zip da dette generelt sett vil by på minst utfordringer.

Steg 2 - Pakke ut arkivet:
Filen du lastet ned er et arkiv som innholder hele Typo3. Pakk dette ut lokalt på maskinen du benytter.

Steg 3 - Opprette database:
For å benytte Typo3 må du ha en database. Følg guiden Opprettelse av MySQL database i cPanel for å opprette databasen med tilhørende databasebruker. Under opprettelsen oppgir vi "typo3" som databasenavn og "bruker" som databasebruker i denne guiden. Det gir databasenavn og databasebrukernavn som oppgitt øverst i denne guiden (alle databasenavn og databasebrukernavn får webhotellets brukernavn som prefiks).

Steg 4 - Laste opp Typo3 på webhotellet:
Typo3 kan lastes opp på flere måter. Denne guiden tar for seg den enkleste metoden - via FTP. Hvis du er usikker på hvordan du skal sette opp en FTP klient bør du kikke på guide for dette i guideseksjonen på våre nettsider.

I vårt eksempel skal vi installere Typo3 på adressen http://dittdomene.net/. Når du logger inn via FTP må du gå til mappen public_html. Filer som legges i mappen public_html vil være tilgjengelige på adressen http://dittdomene.net/. Finner du ikke mappen public_html har du mest sannsynlig spesifisert i din FTP-klient at den skal starte i den mappen.

Last opp samtlige filer for Typo3 installasjonen fra din lokale maskin til webhotellet. Vær oppmerksom på at dette kan ta tid da det er mange filer som skal lastes opp.

Steg 5 - Opprette fil:
Opprett en tom fil med navnet FIRST_INSTALL i samme mappe hvor Typo3 installasjonen ble lastet opp (/public_html).

Steg 6 - Nettleser installasjon:
Gå til adressen http://dittdomene.net/ i nettleseren din. Du vil automatisk få opp første side av installasjonen

System environment check

 1. Typo3 vil vise alvorlige feil i oppsett markert med rød bakgrunn. Denne typen feil må rettes før en kan gå videre med installasjonen.
 2. Typo3 vil vise mindre alvorlige feil i oppsett markert med gul bakgrunn. Denne typen feil bør rettes før en går videre med installasjonen.
 3. Klikk på knappen "Fixed. Check again" etter at feil fra pkt.1 og pkt. 2 er rettet for å verifisere.
 4. Dersom det fortsatt viser feil som beskrevet i pkt.1 og pkt.2 kreves videre feilretting.
Installering av Typo3 - Systemsjekk


Når alle feil er rettet vil Typo3 vise uten feilmeldinger. Klikk på knappen "System looks good. Continue!" for å gå videre med installasjonen.

Installering av Typo3 - Systemsjekk alt verifisert OK


Database tilkobling

 1. Oppgi databasebruker. I vårt tilfelle er dette "ittdoubc_bruker".
 2. Oppgi passord for databasebruker.
 3. Velg "TCP/IP based connection" for type.
 4. Oppgi database host. Dette skal være "127.0.0.1" med mindre det er satt opp en database på en annen server enn den ditt webhotell ligger på.
 5. Port 3306.
 6. Klikk på knappen "Continue" for å gå videre til neste side.
Installering av Typo3 - Databaseforbindelse


Velg database

 1. Velg databasen som skal benyttes av Typo3 som du opprettet i steg 3. I vårt tilfelle er dette "ittdoubc_typo3".
 2. Klikk på knappen "Continue" for å gå videre til neste side.
Installering av Typo3 - Velg database


Opprett bruker og importer basis data

 1. Tast inn ønsket brukernavn for administrator av Typo3 installasjonen. Vi har i dette eksempelet tastet inn brukernavn admin. Det anbefales å benytte et annet brukernavn av sikkerhetsmessige årsaker.
 2. Oppgi ønsket passord for administratorbrukeren.
 3. Oppgi navn på nettsiden du oppretter.
 4. Klikk på "Continue" for å gå videre til neste side.
Installering av Typo3 - Opprette bruker og importere basedata


Installasjon fullført.
Installasjonsprosessen er nå fullført. Klikk på knappen "Open the backend" for å gå til innloggingsvidu for administrator for å ta i bruk din nye Typo3 installasjon.

Installering av Typo3 - Fullført installering


Ferdig
Vi har nå vært gjennom hvordan vi kan installere Typo3 på ditt webhotell. Du kan nå se nettsiden på URLen du installerte på og administrere den via administratorsidene. I vårt eksempel er URL til de to som i ruten under:

URL til nettsted:http://dittdomene.net/
URL til administratorsider:http://dittdomene.net/typo3/