Manuell installering av WordPress


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 07.09.2020 13:53:00

Vi anbefaler å installere Wordpress automatisk fra vårt kontrollpanel. Følg guiden her.

Denne guiden viser hvordan man går frem for å installere WordPress 4.3.1 på våre webhotell. Vi gjør oppmerksom på at du også kan installere WordPress via Softaculous som er tilgjengelig på ditt webhotell.

Når du bestilte mottok du en epost med informasjon om webhotellet du etablerte hos oss. I ruten under har vi oppgitt relevant informasjon for webhotellet vi benytter i dette eksempelet, samt andre relevante opplysninger:

Domene:dittdomene.net
Brukernavn:ittdoubc
 
WordPress versjon:4.3.1
Full URL til WordPress installasjon:http://dittdomene.net/wordpress/
 
Databasenavn:ittdoubc_wp01
Databasebruker:ittdoubc_wp01


Steg 1 - Laste ned WordPress:
Gå til WordPress sitt nettsted på https://www.wordpress.org og last ned siste tilgjengelig stabile versjon av WordPress (pr.dd 4.3.1). Wordpress kan lastes ned på flere språk, og i denne guiden laster vi ned og installerer den norske versjone fra Wordpress.org.

Steg 2 - Pakke ut arkivet:
Filen du lastet ned er et arkiv som innholder hele WordPress. Pakk dette ut lokalt på maskinen du benytter.

Steg 3 - Opprette database:
For å benytte WordPress må du ha en database. Følg guiden Opprettelse av MySQL database i cPanel for å opprette databasen med tilhørende databasebruker. Under opprettelsen oppgir vi "wp01" som databasenavn og "wp01" som databasebruker i denne guiden. Det gir databasenavn og databasebrukernavn som oppgitt øverst i denne guiden (alle databasenavn og databasebrukernavn får webhotellets brukernavn som prefiks).

Steg 4 - Konfigurere databasetilkoblingen:

 1. Endre navn på filen "wp-config-sample.php" til "wp-config.php" i mappen du pakket ut WordPress i (wordpress).
 2. Åpne filen (i Wordpad eller liknende redigeringsprogram) og endre linjene for databasetilkoblingen:
  Fra:
  /** The name of the database for WordPress */
  define('DB_NAME', 'database_name_here');

  /** MySQL database username */
  define('DB_USER', 'username_here');

  /** MySQL database password */
  define('DB_PASSWORD', 'password_here');

  /** MySQL hostname */
  define('DB_HOST', 'localhost');

  /** Database Charset to use in creating database tables. */
  define('DB_CHARSET', 'utf8');

  /** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
  define('DB_COLLATE', '');
   

  Til:
  /** The name of the database for WordPress */
  define('DB_NAME', 'ittdoubc_wp01');

  /** MySQL database username */
  define('DB_USER', 'ittdoubc_wp01');

  /** MySQL database password */
  define('DB_PASSWORD', 'Passord123#');

  /** MySQL hostname */
  define('DB_HOST', 'localhost');

  /** Database Charset to use in creating database tables. */
  define('DB_CHARSET', 'utf8');

  /** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
  define('DB_COLLATE', '');

  Det er viktig å få med seg at alt som er markert i rødt over må byttes ut med det som du har satt opp under Steg 3.

Steg 5 - Laste opp WordPress på webhotellet:
WordPress kan lastes opp på flere måter. Denne guiden tar for seg den enkleste metoden - via FTP. Hvis du er usikker på hvordan du skal sette opp en FTP klient bør du kikke på guide for dette i guideseksjonen på våre nettsider.

I vårt eksempel skal vi installere WordPress på adressen http://dittdomene.net/wordpress. Når du logger inn via FTP må du gå til mappen public_html/wordpress. Filer som legges i mappen public_html/wordpress vil være tilgjengelige på adressen http://dittdomene.net/wordpress. Finner du ikke mappen public_html har du mest sannsynlig spesifisert i din FTP-klient at den skal starte i den mappen.

Last opp samtlige filer og mapper fra din lokale maskin fra mappen wordpress til webhotellet.

Steg 6 - Nettleser installasjon:
Gå til adressen http://dittdomene.net/wordpress i nettleseren din. Du vil automatisk få opp første side av installasjonen.

 1. Oppgi ønsket tittel på bloggen din.
 2. Oppgi ønsket brukernavn for administrator brukeren. Det er anbefalt å benytte noe annet enn "admin", "administrator" og lingende navn.
 3. Oppgi ønsket passord for administrator. Passordet bør bestå av små og store bokstaver, tall og spesialtegn. Wordpress vil gi tilbakemelding på hvor sikkert passordet du har valgt er. Det anbefales  bruke et passord som er "Sterkt".
 4. Oppgi din epostadresse.
 5. Kryss av for om du ønsker at din blogg skal kunne indekseres av Google og andre søkemotorer. Dette anbefales dersom siden skal være synlig på nettet.
 6. Klikk på "Installer WordPress".
Side 1 av nettleser installasjon av Wordpress

Installasjonen er nå ferdig og du får opp vinduet under. Trykk på "Logg inn" for å logge på din nye installasjon.

Side 2 av nettleser installasjon av Wordpress

Knappen "Logg inn" tar deg til følgende adresse: http://dittdomene.net/wordpress/wp-admin

For å logge på legger du inn brukernavn og passord som oppgitt i Steg6, punkt 2 & 3.

WordPress administrator login side

Går du til adressen vi har installert WordPress (http://dittdomene.net/wordpress på vil du se et standard "første innlegg", som på bildet under.

Hei verden side på WordPress installasjon

Ferdig
Vi har nå vært igjennom hvordan vi kan installere WordPress 4.3.1 på ditt webhotell. Du kan nå se din blogg på URLen du installerte på og administrere bloggen via administratorgrensesnittet. I vårt eksempel er URL til de to som i ruten under:

URL til blogg:http://dittdomene.net/wordpress
URL til administratorgrensesnitt:http://dittdomene.no/wordpress/wp-login.php