Installering av Zen Cart


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 22.08.2017 21:09:52

Vi anbefaler å installere Zen-Cart automatisk fra vårt kontrollpanel. Følg guiden her.

Denne guiden viser hvordan man går frem for å installere nettbutikken Zen Cart på våre webhotell. Vi gjør oppmerksom på at du også kan installere Zen Cart via Fantastico.

Når du bestilte mottok du en epost med informasjon om webhotellet du etablerte hos oss. I ruten under har vi oppgitt relevant informasjon for webhotellet vi benytter i dette eksempelet, samt andre relevante opplysninger:

Domene:dittdomene.net
Brukernavn:dittdomene
 
Databasenavn:dittdomene_db
Databasebruker:dittdomene_bruker


Steg 1 - Laste ned Zen Cart:
Gå til Zen Cart sitt nettsted på https://www.zen-cart.com og last ned siste tilgjengelig versjon.

Steg 2 - Pakke ut arkivet:
Filen du lastet ned er et arkiv som innholder hele Zen Cart. Pakk dette ut lokalt på maskinen du benytter.

Steg 3 - Laste opp Zen Cart på webhotellet:
Zen Cart kan lastes opp på flere måter. Denne guiden tar for seg den enkleste metoden - via FTP. Hvis du er usikker på hvordan du skal sette opp en FTP klient bør du kikke på guide for dette i guideseksjonen på våre nettsider.

I vårt eksempel skal vi installere Zen Cart på adressen http://dittdomene.no/. Når du logger inn via FTP må du gå til mappen public_html. Filer som legges i mappen public_html vil være tilgjengelige på adressen http://dittdomene.no/. Finner du ikke mappen public_html har du mest sannsynlig spesifisert i din FTP-klient at den skal starte i den mappen.

Last opp samtlige filer og mapper fra din lokale maskin (fra mappen du pakket ut i) til webhotellet. Vær oppmerksom på at dette kan ta tid da det er mange filer som skal lastes opp.

Steg 4 - Konfigurere PHP instillinger for Zen Cart:
For å møte kravene til Zen Cart, må vi overstyre standard oppsett for PHP for være webhotell. Dette gjøres ved å konfigurere php.ini fil for de mapper vi ønsker å overstyre.

Start en enkel teksteditor du har tilgang til, eksempelvis Notepad i Windows. Legg så inn følgende:

output_buffering = On;

Lagre denne filen med navn php.ini. Denne filen skal da lastes opp til følgende mapper på webhotellet:

 • /public_html/
 • /public_html/zc_install/

Steg 5 - Opprette database:
For å benytte Zen Cart må du ha en database. Følg guiden Opprettelse av MySQL database i cPanel for å opprette databasen med tilhørende databasebruker. Under opprettelsen oppgir vi "db" som databasenavn og "bruker" som databasebruker i denne guiden. Det gir databasenavn og databasebrukernavn som oppgitt øverst i denne guiden (alle databasenavn og databasebrukernavn får webhotellets brukernavn som prefiks).

Steg 6 - Nettleser installasjon:
Gå til adressen http://dittdomene.no/zt_install/ i nettleseren din. Du vil automatisk få opp installasjonsveiledningen for Zen Cart.

Zen-Cart installasjon


Steg 7 - Velkommen til Zen Cart
Zen Cart ønsker deg velkommen.

 1. Les gjennom informasjonen fra Zen Cart.
 2. Klikk på "Continue" for å gå videre.
Zen-Cart oppsett


Steg 8 - Godkjenn vilkårene for Zen Cart

 1. Les gjennom vilkårene for bruk av Zen Cart.
 2. Merk av for at du godkjenner vilkårene for bruk av Zen Cart.
 3. Klikk på "Continue" for å gå videre.
Godkjenn lisens for Zen-Cart


Steg 9 - Sjekk at kravene for Zen Cart er oppfylt

 1. Se gjennom at Zen Cart ikke raporterer om feil i oppsett før installasjon kan fortsette. Alle punkter i listen bør lyse grønt. Ved evt feil i oppsettet kan endringer gjøres via php.ini, se steg 4.
 2. Klikk på "Install" for å fortsette installasjonsprosessen.
Systeminformasjon for Zen-Cart


Steg 10 - Database Server

 1. Velg "UTF-8" for Database Character Set
 2. Database Host skal være "localhost".
 3. Oppgi databasens brukernavn som i dette tilfellet er: dittdome_bruker
 4. Oppgi databasebrukerens passord som du satte da du opprettet databasen.
 5. Oppgi databasens navn som i dette tilfellet er: dittdome_db
 6. Klikk "Save Database Settings" for å gå videre til neste steg i installasjonsprosessen.
Informasjon for database,bruker og passord til Zen-Cart


Steg 11 - System innstillinger

 1. Sjekk at den fysiske stien hvor Zen Cart installeres er riktig.
 2. Sjekk at den virtuelle stien, URL, for Zen Cart installasjonen er riktig.
 3. Sjekk at https domene er riktig. Zen Cart vil normalt hente riktig informasjon for dette feltet om du er usikker.
 4. Sjekk at https server URL er riktig. Zen Cart vil normalt hente riktig informasjon for dette feltet om du er usikker.
 5. Dersom du ikke benytter SSL, velg No for Enable SSL
 6. Dersom du ikke benytter SSL, velg No for Enable SSL in Admin Area
 7. Klikk "Save System Settings" for å gå videre til neste steg i installasjonsprossen.
Velg domene Zen-Cart skal installeres på


Steg 12 - Nettbutikk instillinger

 1. Skriv inn navnet du ønsker på nettbutikken i feltet "Store Name".
 2. Skriv inn navnet på eieren av nettbutikken i feltet "Store Owner".
 3. Skriv inn epostadressen til eieren av nettbutikken i feltet "Store Owner Email".
 4. Velg hvilket land nettbutikken befinner seg i fra dropdown menyen for "Store Country".
 5. Velg nærmeste sone for din nettbutikk fra dropdown menyen for "Store Zone".
 6. Skriv inn adressen for nettbutikken i feltet "Store Address".
 7. Velg standard språk for nettbutikken i feltet "Store Language".
 8. Velg standard valuta for nettbutikken i feltet "Store Currency".
 9. Velg om du ønsker å installere demo kategorier og produkter for din nettbutikk.
 10. Klikk "Save Store Settings" for å gå videre til neste steg.
Nettbutikk informasjon for Zen-Cart


Steg 13 - Administrator instillinger

 1. Skriv inn et brukernavn du ønsker som administrator login til nettbutikken.
 2. Skriv inn et valgfritt passord for administrator login.
 3. Bekreft passordet.
 4. Skriv inn epostadressen til administrator av nettbutikken.
 5. Merk av om du ønsker at Zen Cart automatisk skal sjekke etter oppdateringer når administrator logger seg inn.
 6. Klikk "Save Admin Settings" for å gå videre til neste steg.
Admin brukernavn og passord for Zen-Cart


Steg 14: Zen Cart installert

 1. Av sikkerhetsmessige årsaker må vi gjøre et par operasjoner p1 Zen Cart installasjonen. Dette er omtalt videre i steg 15.
 2. Klikk på "Click here to go to store" for å gå til den ny-installerte nettbutikken..
 3. Klikk på "Click here to open the Admin area" for å logge deg inn på administrator grensesnittet for nettbutikken.
Fullført installasjon av Zen-Cart


Steg 15: Endre rettigheter på configure.php
Av sikkerhetsmessige årsaker bør vi endre til kun lese rettigheter på følgende filer av Zen Cart installasjonen:

 • /include/configure.php
 • /include/admin/configure.php

Steg 1: File Manager fra cPanel
Logg inn i cPanel for det aktuelle webhotellet der Zen Cart er installert og klikk på ikonet for "File Manager" som vist på skjermbildet under:

File Manager i cPanel


Steg 2: Endre /include/configure.php
Dobbelklikk på mappen /include for å gå til innholdet i denne mappen.

Gå til mappe include i File Manager
 1. Klikk på "Perms" for filen configure.php.
 2. Tast inn "0444" for lese og skriverettigheter for filen configure.php. Denne endringen setter kun leserettigheter på den aktuelle filen.
 3. Klikk "OK" for å lagre endringen.
Endre rettighetene på configure.php i File Manager


Steg 3: Endre /include/admin/configure.php
Gjenta steg 2 for filen /include/admin/configure.php

Steg 4: Slett mappen /zc_install
Slett mappen /zc_install da installasjonen nå er fullført. Denne mappen utgjør en sikkerhetsrisiko og må derfor slettes.

Steg 5: Endre navn på mappen /admin
Mappen /admin må endres til noe annet av sikkerhetsmessige årsaker.

Ferdig
Vi har nå vært igjennom hvordan vi kan installere Zen Cart på ditt webhotell. Du kan nå se ditt nettsted på URLen du installerte på og administrere nettstedet via administrasjonsgrensesnittet. I vårt eksempel er URL til de to som i ruten under:

URL til nettsted:http://dittdomene.net/
URL til administratorgrensesnitt:http://dittdomene.net/"admin"/       (Se steg 15, 5)