Konfigurasjon av php.ini


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 19.10.2016 08:59:46

På samtlige av våre webhotell er det mulig å endre samtlige konfigurasjoner i forhold til den globale php.ini filen på serveren.
Vi anbefaler at php.ini endringer blir utført via cPanel under "PHP Selector" slik guiden vår viser under Steg 4.

Valg av oppsett
Dette kan gjøres på to måter hvorav den første anbefales da man kun behøver en php.ini fil. Begge oppsett er imidlertid mulige å bruke.

 1. En php.ini fil for samtlige mapper av webhotellet
  Opprett en fil med navn php.ini med konfigurasjonsverdiene du måtte ønske og lagre den et sted på webhotellet ditt. Legg den gjerne i rotmappen for webhotellet ditt (/home/brukernavn/ hvor brukernavn er brukernavnet for å logge på cPanel). Opprett deretter en fil med navn .htaccess som du plasserer i mappen du ønsker at konfigurasjonsverdiene skal gjelde for. Disse verdiene vil også gjelde for samtlige undermapper. Legg til følgende linje i .htaccess filen:
  suPHP_ConfigPath /home/brukernavn/
  /home/brukernavn/ skal erstattes med sti til mappen der du har lagt php.ini filen.
   
 2. En php.ini fil i hver mappe av webhotellet
  php.ini-filen må plasseres i mappen til skriptet som kjøres for å endre konfigurasjonen til skriptet. Virkningen av filen er ikke rekursiv. Det vil si at undermapper av mappen filen ligger i, ikke vil få samme konfigurasjon for skripter som måtte ligge i disse mappene.

Innholdet av php.ini filen
Når det gjelder innholdet av php.ini filen er det viktig å være oppmerksom på følgende:

 • Muligheten til å endre php.ini etter eget ønske åpner opp for at det vil være lettere å misbruke serverens ressurser. Dersom du har foretatt endringer i php.ini som i senere tid fører til stort ressursforbruk, vil din konto straks bli suspendert. Kontoen vil ikke bli gjenåpnet før vi er trygge på at du har foretatt nødvendige endringer for å hindre gjentakelse.
   
 • De konfigurasjonslinjene du ikke har i php.ini filen vil ha PHPs standard verdi. Den behøver kun å inneholde konfigurasjonene du ønsker å endre, men da vil for eksempel visse extensions og verdier mangle. Dersom du har behov for disse er det bare å ta kontakt med support for å få en kopi av serverens php.ini fil.
   
 • Endringene du setter opp i php.ini filen vil gjelde umiddelbart etter endring.

For å se den eksisterende konfigurasjonen i PHP kan du plassere følgende kode i en PHP-fil (for eksempel test.php) og gå til filen via nettleseren:

<?php
 phpinfo();
 ?>


Liste over ini direktiver som kan settes finner du her:
List of php.ini directives

Typiske eksempler på endring av php.ini verdier
Eksemplene under viser typiske endringer våre kunder ønsker å foreta. Eksemplene inneholder kun php.ini verdien som ønskes endret. Alle andre linjer kan også legges i php.ini filen. Feilmeldingene som det refereres til under finner man i error_log filen eller på siden man befinner seg på dersom man har satt at feilmeldinger skal vise.

 • Endring av upload_max_filesize (til 20Mb) som ofte er nødvendig i forbindelse med opplasting av filer. upload_max_filesize angir maksimal størrelse på filer som kan lastes opp.
  upload_max_filesize = 20M;
 • Endring av post_max_size (til 20Mb) som også ofte er nødvendig i forbindelse med opplasting av filer.post_max_size angir maksimal størrelse på filer som kan lastes opp ved POST.
  post_max_size = 20M;
 • Endring av max_file_uploads (til 30) som også ofte er nødvendig i forbindelse med opplasting av filer. max_file_uploads angir hvor mange filer man maksimalt kan laste opp ved opplasting av filer.
  max_file_uploads = 30;
 • Endring av memory_limit (til 128Mb) som er nødvendig i forbindelse med PHP skript som har større behov for minne enn det som er standard:
  memory_limit = 128M;

  Man får typisk en slik feilmelding dersom memory_limit er for lav:
  PHP Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 8192 bytes) in /home/brukernavn/public_html/en_eller_annen_fil.php on line 573
 • Endring av max_execution_time (til 90 sekunder) som er nødvendig i forbindelse med PHP skript som må kjøre over lengre tid for å fullføre kjøring av all kode:
  max_execution_time = 90;

  Man får typisk en slik feilmelding dersom max_execution_time er for lav:
  PHP Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in /home/brukernavn/public_html/en_eller_annen_fil.php on line 33
 • Endring av register_globals (til på) som kan være nødvendig i forbindelse med eldre skript eller skript med spesielle behov:
  register_globals = On;
 • Endring av display_errors (til på) som kan være greit i forbindelse med uttesting ved programming slik at feilmeldingene viser på siden:
  display_errors = On;
 • Endring av session.save_path for å lagre sesjoner et annet sted enn /tmp som er standard:
  session.save_path = /home/brukernavn/min_tmp;
 • Endring av magic_quotes_gpc for å ikke gjøre endringer i GET/POST/Cookie data (er av som standard på våre nyeste servere - noe Joomla 3.0 blant annet krever):
  magic_quotes_gpc = Off;