Konfigurasjon av php.ini


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 05.12.2019 10:22:10

På samtlige av våre webhotell er det mulig å endre samtlige konfigurasjoner i forhold til den globale php.ini filen på serveren.
Vi anbefaler derimot at PHP verdier blir endret via cPanel under "PHP Selector" slik guiden vår viser under Steg 4. Er det verdier som ikke finnes i PHP Selector og som er ønskelig å endre kan det gjøres med en php.ini fil. I mange tilfeller vil en .user.ini fil være en bedre løsning for å endre PHP verdier.

Apache / LiteSpeed
Det er forskjell på oppsett av disse serverene og derfor er php.ini mulighetene ulike i en viss grad. Sjekk kundesiden hvis du er usikker på hvilken type server ditt webhotell ligger på.

 1. Apache
  php.ini-filen kan legges i rot mappen på din konto. Filen må legges i mappen /home/brukernavn/ hvor brukernavn er ditt cPanel brukernavn.
  Den vil da gjelde for samtlige domener og undermapper på webhotellet.
  Har du subdomener eller tilleggsdomener kan du legge inn egne php.ini filer i rot mappen til domenene som overstyrer php.ini filen i rot mappen hvis den også ligger der.
   
 2. LiteSpeed
  php.ini-filen må opprettes og legges i rot mappen på din konto. Filen må legges i mappen /home/brukernavn/ hvor brukernavn er ditt cPanel brukernavn.
  Den vil da gjelde for samtlige domener og undermapper på webhotellet.

Innholdet av php.ini filen
Når det gjelder innholdet av php.ini filen er det viktig å være oppmerksom på følgende:

 • Muligheten til å endre php.ini etter eget ønske åpner opp for at det vil være lettere å misbruke serverens ressurser. Dersom du har foretatt endringer i php.ini som i senere tid fører til stort ressursforbruk, vil din konto kunne bli suspendert. Kontoen vil ikke bli gjenåpnet før vi er trygge på at du har foretatt nødvendige endringer for å hindre gjentakelse.
   
 • De konfigurasjonslinjene du ikke har i php.ini filen vil ha PHPs standard verdi. Den behøver kun å inneholde konfigurasjonene du ønsker å endre, men da vil for eksempel visse verdier mangle eller være svært lave. Dersom du har behov for disse er det bare å ta kontakt med support for å få en kopi av serverens php.ini fil.
   
 • Endringene du setter opp i php.ini filen vil normalt gjelde umiddelbart etter endring.
  I noen tilfeller hvor php prosessen allerede kjører må denne avsluttes først. Da kan det ta 0-2 minutter før prosessen er avsluttet og endringen trer i kraft.

For å se den eksisterende konfigurasjonen i PHP kan du plassere følgende kode i en PHP-fil (for eksempel test.php) og gå til filen via nettleseren:

<?php
phpinfo();
?>


Liste over ini direktiver som kan settes finner du her:
List of php.ini directives

Typiske eksempler på endring av php.ini verdier
Eksemplene under viser typiske endringer våre kunder ønsker å foreta. Eksemplene inneholder kun php.ini verdien som ønskes endret. Alle andre linjer kan også legges i php.ini filen. Feilmeldingene som det refereres til under finner man i error_log filen eller på siden man befinner seg på dersom man har satt at feilmeldinger skal vise.

 • Endring av upload_max_filesize (til 20Mb) som ofte er nødvendig i forbindelse med opplasting av filer. upload_max_filesize angir maksimal størrelse på filer som kan lastes opp.
  upload_max_filesize = 50M;
 • Endring av post_max_size (til 20Mb) som også ofte er nødvendig i forbindelse med opplasting av filer.post_max_size angir maksimal størrelse på filer som kan lastes opp ved POST.
  post_max_size = 50M;
 • Endring av max_file_uploads (til 30) som også ofte er nødvendig i forbindelse med opplasting av filer. max_file_uploads angir hvor mange filer man maksimalt kan laste opp ved opplasting av filer.
  max_file_uploads = 50;
 • Endring av memory_limit (til 756Mb) som er nødvendig i forbindelse med PHP skript som har større behov for minne enn det som er standard:
  memory_limit = 756M;
  Man får typisk en slik feilmelding dersom memory_limit er for lav:
  PHP Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 8192 bytes) in /home/brukernavn/public_html/en_eller_annen_fil.php on line 573
 • Endring av max_execution_time (til 90 sekunder) som er nødvendig i forbindelse med PHP skript som må kjøre over lengre tid for å fullføre kjøring av all kode:
  max_execution_time = 90;
  Man får typisk en slik feilmelding dersom max_execution_time er for lav:
  PHP Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in /home/brukernavn/public_html/en_eller_annen_fil.php on line 33
 • Endring av register_globals (til på) som kan være nødvendig i forbindelse med eldre skript eller skript med spesielle behov:
  register_globals = On;
 • Endring av display_errors (til på) som kan være greit i forbindelse med uttesting ved programming slik at feilmeldingene viser på siden:
  display_errors = On;
 • Endring av session.save_path for å lagre sesjoner et annet sted enn /tmp som er standard:
  session.save_path = /home/brukernavn/min_tmp;
 • Endring av magic_quotes_gpc for å ikke gjøre endringer i GET/POST/Cookie data (er av som standard på våre nyeste servere - noe Joomla 3.0 blant annet krever):
  magic_quotes_gpc = Off;