Konfigurasjon av .user.ini


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 16.07.2019 15:22:42     Sist oppdatert: 16.07.2019 15:54:01

På samtlige av våre webhotell er det mulig å legge til egen .user.ini fil i hver enkelt mappe hvor det er ønskelig å endre på PHP settings.
Vi anbefaler at .user.ini endringer blir utført via cPanel under "PHP Selector" slik guiden vår viser under Steg 4.

Apache / LiteSpeed
.user.ini skal fungere helt fint og på samme måte på både Apache og våre LiteSpeed servere.

Når det gjelder innholdet av .user.ini filen er det viktig å være oppmerksom på følgende:

 • Muligheten til å endre .user.ini etter eget ønske åpner opp for at det vil være lettere å misbruke serverens ressurser. Dersom du har foretatt endringer i .user.ini som i senere tid fører til stort ressursforbruk, vil din konto straks bli suspendert. Kontoen vil ikke bli gjenåpnet før vi er trygge på at du vil foreta nødvendige endringer for å hindre gjentakelse.
   
 • De konfigurasjonslinjene du ikke har i .user.ini filen vil ha PHPs standard verdi. Den behøver kun å inneholde konfigurasjonene du ønsker å endre.
   
 • Endringene du setter opp i .user.ini filen vil normalt gjelde umiddelbart etter endring.
  I noen tilfeller hvor php prosessen allerede kjører må denne avsluttes først. Da kan det ta 0-5 minutter før prosessen er avsluttet og endringen trer i kraft.

For å se den eksisterende konfigurasjonen i PHP kan du plassere følgende kode i en PHP-fil (for eksempel test.php) og gå til filen via nettleseren:

--
phpinfo();
?>


Liste over ini direktiver som kan settes finner du her:
List of php.ini directives

Typiske eksempler på endring av php.ini verdier
Eksemplene under viser typiske endringer våre kunder ønsker å foreta. Eksemplene inneholder kun php.ini verdien som ønskes endret. Alle andre linjer kan også legges i php.ini filen. Feilmeldingene som det refereres til under finner man i error_log filen eller på siden man befinner seg på dersom man har satt at feilmeldinger skal vise.

 • Endring av upload_max_filesize (til 200Mb) som ofte er nødvendig i forbindelse med opplasting av filer. upload_max_filesize angir maksimal størrelse på filer som kan lastes opp.
  upload_max_filesize = 200M;
 • Endring av post_max_size (til 200Mb) som også ofte er nødvendig i forbindelse med opplasting av filer.post_max_size angir maksimal størrelse på filer som kan lastes opp ved POST.
  post_max_size = 200M;
 • Endring av max_file_uploads (til 50) som også ofte er nødvendig i forbindelse med opplasting av filer. max_file_uploads angir hvor mange filer man maksimalt kan laste opp ved opplasting av filer.
  max_file_uploads = 50;
 • Endring av memory_limit (til 756Mb) som er nødvendig i forbindelse med PHP skript som har større behov for minne enn det som er standard:
  memory_limit = 756M;
  Man får typisk en slik feilmelding dersom memory_limit er for lav:
  PHP Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 8192 bytes) in /home/brukernavn/public_html/en_eller_annen_fil.php on line 573
 • Endring av max_execution_time (til 180 sekunder) som er nødvendig i forbindelse med PHP skript som må kjøre over lengre tid for å fullføre kjøring av all kode:
  max_execution_time = 180;
  Man får typisk en slik feilmelding dersom max_execution_time er for lav:
  PHP Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in /home/brukernavn/public_html/en_eller_annen_fil.php on line 33
 • Endring av register_globals (til på) som kan være nødvendig i forbindelse med eldre skript eller skript med spesielle behov:
  register_globals = On;
 • Endring av display_errors (til på) som kan være greit i forbindelse med uttesting ved programming slik at feilmeldingene viser på siden:
  display_errors = On;
 • Endring av session.save_path for å lagre sesjoner et annet sted enn /tmp som er standard:
  session.save_path = /home/brukernavn/min_tmp;
 • Endring av magic_quotes_gpc for å ikke gjøre endringer i GET/POST/Cookie data (er av som standard på våre nyeste servere - noe Joomla 3.0 blant annet krever):
  magic_quotes_gpc = Off;