Konfigurere SpamAssassin og Spam Box i cPanel


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 13.01.2017 15:49:52

Denne guiden tar for seg hvordan man kan konfigurere SpamAssassin og Spam Box i cPanel.

SpamAssassin er et automatisert epostfiltreringssystem som identifiserer spam basert på innholdet av eposten. Om ønskelig kan man lagre eposter som merkes som spam i Spam Box slik at man kan undersøke epostene før man eventuelt sletter dem.

Steg 1:
Klikk på ikonet for "Spam Assassin" som vist på skjermbildet under:

Finn Spamassassin spamfilter i cPanel

Steg 2:

 1. Klikk på "Aktiver Apache SpamAssasin" for å slå på spam filteret. Når filteret er på vil epost som gjenkjennes som spam merkes med **SPAM** i epostens tittel og komme igjennom på normal måte i din epostklient/webmail.
 2. Velger du å slå på Spam Box også ved å klikke på "Aktiver Spam Box", vil epost som merkes som spam bli lagt i egen IMAP-mappe i stedet for å komme igjennom som normalt. For å se disse epostene må man enten:
  1. Gå til mappen "spam" i webmail.
  2. Finne mappen "spam" i din epostklient og abonnere på den slik at du kan se dens innhold. Dette krever at du har satt opp kontoen som IMAP og ikke POP3.
 3. Klikk på "Automatisk sletting av søppelost" om du ønsker at epost som merkes som spam skal bli automatisk slettet. Du vil da ikke ha noen mulighet til å sjekke hvilke eposter som er blitt slettet i etterkant og epost vil ikke bli lagret i Spam Box selv om det er på.
 4. Klikk på "Konfigurer Apache SpamAssasin".
Aktiver SpamAssasin i kontrollpanelet (cPanel)

Steg 3:

 1. SpamAssassin gir alle innkommende eposter en score. Jo høyere score en epost får, jo mer sannsynlig er det at den er spam. Epost som får lavere score enn angitt her vil ikke bli regnet som spam, mens det som har lik eller høyere vil regnes som spam. Standardverdien 5 passer for de fleste, men kan justeres etter behov. Nedover om du ønsker et strengere filter og oppover om du ønsker et snillere filter.

  Feltet required_score angir score som kreves for at en epost regnes som spam og det er denne verdien som må endres om du ønsker et strengere eller snillere filter.
   
 2. SpamAssasin vil ikke alltid identifisere spam på samme måte som deg, og du kan derfor legge inn epostadresse eller domener som alltid skal tolkes som spam. Disse adressene/domenene legger du da inn under "blacklist_from".
 3. På samme måte kan du definere at gitte adresser/domener alltid skal slippe gjennom. Dette legger du da inn under "whitelist_from".
 4. Trykk på "Lagre" dersom du har gjort endringer.
Velg ønsket score spam filteret skal bruke

Ferdig
Vi har nå vært igjennom hvordan vi kan konfigurere SpamAssassin og Spam Box i cPanel.