Konfigurere SPF og DKIM i cPanel


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 30.04.2016 13:23:45

Denne guiden tar for seg hvordan man kan konfigurere SPF (Sender Policy Framework) og DKIM (DomainKeys Identified Mail) i cPanel.

SPF gjør det mulig for epostservere å identifisere og stoppe eposter med falske avsendere. Normalt kan hvem som helst utgi seg for å sende fra hvilken som helst epostadresse som for eksempel bill.gates@microsoft.com. Når SPF benyttes kan epostserveren som mottar epost fra bill.gates@microsoft.com sjekke om epostserveren som utgir seg for å sende epost på vegne av bill.gates@microsoft.com, virkelig har tillatelse til å sende på vegne av bill.gates@microsoft.com.

DKIM er designet for å verifisere avsenderepostadressens domene og epostens integritet. DKIM forhindrer en del forfalskningsmetoder, men er ingen komplett løsning. Google og Yahoo har benyttet DKIM på sine servere siden 2004.

Bruk av SPF og DKIM vil kort fortalt:

 • Minske sannsynligheten for at epost du sender blir regnet som spam
 • Øke sannsynligheten for at epost som andre utgir seg for å sende fra deg identifiseres som spam

Steg 1:
Klikk på ikonet for "Godkjenning" som vist på skjermbildet under:

Sender Policy Framework

Steg 2:
Klikk på "Aktiver" for å slå på DKIM for din konto.

DomainKeys

Steg 3:

 1. Du vil nå se at Status er endret til "Aktivert Aktiv".
 2. Hvis du ønsker kan du på et senere tidspunkt slå av DKIM ved å klikke på "Deaktiver".
 3. Klikk på "Aktiver" under SPF for å slå på SPF.


Steg 4:

 1. Dersom SPF ble satt på uten problemer vil du få opp liknende beskjed som i skjermbildet under.
 2. Hvis du ønsker kan du på et senere tidspunkt slå av SPF ved å klikke på "Deaktiver"
 3. SPF blir satt til "v=spf1 +a +mx +ip4:213.162.246.80 ~all" fra start. Det innebærer at (i utgangspunktet) kun vår server har tillatelse til å sende epost for domenene på din konto. Forklaring på SPF settingen:
  • v=spf1 forteller mailserveren at SPF versjon 1 benyttes.
  • +a forteller at IPen(e) for domenene kan sende epost.
  • +mx forteller at mailservere som er listet for domenene kan sende epost.
  • +ipv4: spesifiserer hvilken IP som har tillatelse til å sende epost.
  • ~all forteller at kun det som er oppgitt har tillatelse til å sende. ?all ville ha indikert at alt som ikke er oppgitt har tillatelse, som i praksis ville betydd at alle kan sende.
 4. Dersom du kun benytter vår mailserver når du sender epost fra dine domener behøver du ikke legge til noe i det avmerkede området. Hvis du ikke gjør det må du legge til eventuelle andre mailservere i området under. Se gjerne Sender Policy Framework for mer veiledning om SPF.
 5. Hvis du er sikker på at alle servere du sender fra er lagt til i pkt. 4 så kan du krysse av i feltet. Hvis du ikke er sikker bør du ikke krysse av.
 6. Kryss av for å overskrive nåværende oppføringer.
 7. Klikk på "Oppdater" for å lagre settingene.

Ferdig
Vi har nå vært igjennom hvordan vi kan konfigurere SPF og DKIM i cPanel.