Konfigurere SPF og DKIM i cPanel


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 11.05.2019 14:01:52

Denne guiden tar for seg hvordan man kan konfigurere SPF (Sender Policy Framework) og DKIM (DomainKeys Identified Mail) i cPanel. Guiden krever at man først logger inn i cPanel.

SPF gjør det mulig for epostservere å identifisere og stoppe eposter med falske avsendere. Normalt kan hvem som helst utgi seg for å sende fra hvilken som helst epostadresse som for eksempel bill.gates@microsoft.com. Når SPF benyttes kan epostserveren som mottar epost fra bill.gates@microsoft.com sjekke om epostserveren som utgir seg for å sende epost på vegne av bill.gates@microsoft.com, virkelig har tillatelse til å sende på vegne av bill.gates@microsoft.com.

DKIM er designet for å verifisere avsenderepostadressens domene og epostens integritet. DKIM forhindrer en del forfalskningsmetoder, men er ingen komplett løsning. Google og Yahoo har benyttet DKIM på sine servere siden 2004.

Bruk av SPF og DKIM vil kort fortalt:

  • Minske sannsynligheten for at epost du sender blir regnet som spam.
  • Øke sannsynligheten for at epost som andre utgir seg for å sende fra deg identifiseres som spam.

Steg 1:
Klikk på ikonet for "Email Deliverability" som vist på skjermbildet under:

Email Deliverability epost i cPanel

 

Steg 2:
Finn domenenavnet du vil administrere og trykk på knappen "Behandle".

Behandle epost konto

 

Steg 3:
Trykk på "Generate Local DKIM Key" knappen for å slå på DKIM for din konto.

Generer DKIM nøkkel

 

Steg 4:
1. Trykk på "Install the Suggested Record" knappen for å sette opp en standard SPF oppføring i sonefila.
2. Klikk "Customize" for å sette opp en tilrettelagt SPF oppføring.

Aktiver SPF

 

Tilrettelagt SPF oppføring
Av og til må SPF oppføringen tilrettelegges for at alt skal fungere skikkelig. Dette gjelder for eksempel når man bruker en ekstern kalendertjeneste som skal sende ut timepåminnelser på vegne av domenet og lignende tilfeller.
1. For å legge til tillatte avsendere via A-peker, klikk her.
2. For å legge til tillatte avsendere via MX-peker, klikk her.
3. For å legge til tillatte avsendere via IPv4 adresse, klikk her.
4. For å legge til alle tillatte avsendere i SPF for et annet domene, klikk her.
5. Sjekkboks for å ekskludere alle andre avsendere enn de listet i feltene over.
6. Trykk "Install a Customized SPF Record" knappen for å lagre innstillingene og skrive SPF-oppføringen til DNS sonefila.

Tilrettelagt SPF

Ferdig
Vi har nå vært igjennom hvordan vi kan konfigurere SPF og DKIM i cPanel.