MX-oppføring og e-postruting i cpanel


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 09.04.2016 13:20:54     Sist oppdatert: 15.03.2021 12:40:01

Vi skal i denne guiden se på hvordan vi kan endre MX-oppføring (E-postruting) i cPanel. Vi skal gjennomgå de valgene man har, samt hva dette har å si for levering av e-post for et gitt domene. Guiden krever at man først logger inn i cPanel.

Steg 1:
Finn ikonet "E-postruting" når du er pålogget ditt cPanel.

Velg E-postruting


Steg 2:

  1. Hvis du har flere domener knyttet til samme konto må du først velge aktuelt domene i denne menyen. Du kan ha forskjellig oppsett for forskjellige domener.
  2. Velg hvordan epost skal håndteres av serveren.
  • Gjenkjenn konfigurasjon automatisk: Dette vil si at serveren selv avgjør hvordan epost skal leveres og håndteres. I mange tilfeller vil dette være det beste valget og det står derfor "anbefalt" på denne.
  • Lokal postutveksler: Velger man dette vil server anta at epost skal leveres lokalt på serveren hos oss, uavhengig av hva/hvor domenet og epost peker i DNS. Eksempel; hvis man har valgt dette, men peker epost mot en ekstern leverandør, vil ikke epost som sendes fra nettsiden, eller konto forøvrig hos oss, bli levert. Dette fordi server antar at eposten skal leveres på lokal konto.
  • Postutveksler for sikerhetskopiering: Dette valget gjør vår server til en backup-server, dersom opprinnelig e-postserver skulle feile.
  • Ekstern postutveksler: Med dette valget vil server anta at epost skal leveres eksternt, og lokal levering vil ikke fungere. Dette er det man må velge dersom man har epost levert via en annen leverandør, men benytter webhotell for nettside hos oss. Epost sendt fra nettsiden (kontaktskjema) vil da sendes til ekstern leverandør.
  1. Trykk på knappen "Endre" for å gjøre nytt valg gjeldende. Dette trer i kraft umiddelbart

Velg hvordan epost skal rutes i cPanel

Ferdig:
Vi har nå sett hvordan man endrer E-postrutingen for et domene via cPanel.