Opprette en Python applikasjon i cPanel


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 07.11.2018 07:12:26     Sist oppdatert: 27.07.2020 16:05:35

Denne guiden viser hvordan du går frem for å opprette en Python applikasjon i cPanel.
Guiden forutsetter at du allerede har logget deg inn i cPanel.

Steg 1:
Klikk på ikonet for "Setup Python app".

Oppsett av python applikasjon i cPanel


Steg 2:
Trykk på "Create Application" knappen.

Lag ny python applikajson


Steg 3:

 1. Velg python versjon.
 2. Skriv inn hvilken mappe python applikasjonen skal ligge i. Denne går ut fra rotmappen på webhotellet, og vil opprette mappen om den ikke eksisterer.
 3. Skriv inn adressen applikasjonen skal ligge på. Skal den bare ligge rett på domenet ditt lar du feltet stå blankt.
 4. Skriv inn navnet på fila som skal kjøres. Denne må koble sammen "Application Entry Point" (se punkt 5) med selve applikasjonen.
  Hvis vi antar at dette eksempelet kjører en Flask server kan dette eksempelvis gjøres ved å definere "app = Flask(__name__)" i den spesifiserte fila.
 5. Skriv inn navnet på variabelen som inneholder serveren.
 6. Dette er stien som loggfilen for Phusion Passenger skrives til.
 7. Her kan det legges til Environment variabler for python installasjonen hvis ønskelig.
 8. Når alle feltene er fylt ut etter ønske trykkes det på "Create" knappen for å sette opp applikasjonen.
Oppsett av python applikasjonen


Steg 4:
Du kan nå gjøre endringer og administrere python applikasjonen.

 1. Dette er kommandoen du skriver inn i terminalen for å komme inn i det virtuelle miljøet som er satt opp. For å installere pakker gjennom pip må denne kommandoen kjøres først.
 2. Med disse knappene kan man starte, stoppe og restarte applikasjonen.
 3. Har man lagt til en konfigurasjonsfil (ref. punkt 4), eksempelvis en "requirements.txt" laget av pip, kan man installere de listede pakkene ved å trykke på denne knappen.
 4. Her legger man til konfigurasjonsfiler for python applikasjonen.
 5. Man kan her kjøre python script som ligger på webhotellet. Dette er brukbart om man ikke har tilgang til terminal og ønsker å kjøre python script for å gjøre oppsett, eksempelvis å lage en superbruker i Django. Scriptet blir kjørt i det virtuelle miljøet for applikasjonen.
 6. Med disse knappene kan man lagre eller forkaste endringer, samt slette hele applikasjonen.
Administrering av python applikasjonen

Ferdig
Vi har nå vært gjennom hvordan å opprette en Python applikasjon, samt sett på hvordan man kan administrere, endre miljø og slette den.