Opprette virtuell server


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 23.07.2016 13:43:13     Sist oppdatert: 17.01.2017 14:28:12

I denne guiden skal vi gjennomgå hvordan man oppretter en virtuell server hos PRO ISP.
Det forutsettes at man allerede er kunde hos PRO ISP og har fått tilsendt brukernavn og passord for pålogging til kontrollpanelet.

Vi gjør oppmerksom på at valg av operativsystem og ressurser i denne guiden kun er et eksempel, og man må selv velge det som passer sitt behov.

Steg 1:
Når du logger på OnApp via oncp01.proisp.no, vil du se en oversikt over din skyløsning og det er også herfra du oppretter nye servere.
For å opprette ny server, trykk på «Virtual Servers».

Velg virtuell server i menyen

Trykk på "Create Virtual Server".

Trykk på opprett virtuell server

Steg 2:
I dette eksempelet skal vi opprette en virtuell server som kjører Ubuntu;

 1. Trykk på Linux
 2. Trykk på Ubuntu 12.04 x64.
 3. Trykk på «Next»

Under «Templates» menyen kan du se alle de operativsystemene, og versjonene, som er tilgjengelig i vår løsning.

Velg ønsket template og trykk videre


Steg 3:

 1. Skriv inn navnet til serveren under «Label»; Dette er navnet du vil se under «Virtual Servers» når serveren er opprettet, og er kun synlig i kontrollpanelet.
 2. Skriv inn navnet til serveren under «Hostname»; dette vil bli satt som navnet på serveren internt i Operativsystemet som er valgt.
 3. Skriv inn passord for den nye serveren, 2 ganger. Det er dette passordet du må bruke når du senere skal logge på serveren.
 4. Trykk på «Next».

Fyll inn servernavn og passord


Steg 4:
På neste side tildeles ressurser til den virtuelle serveren.

 1. RAM - Her settes hvor mye minne/RAM den virtuelle serveren skal ha. Det operativsystemet («template») man valgte på første side har et minimumskrav her og dette kan man ikke gå under. I vårt eksempel er kravet minimum 256MB, og vi har her økt dette til 512MB.
 2. Primary Disk - Dette er den virtuelle serverens primære lagring/harddisk. Du velger først hvilken «Data Store Zone» du ønsker, for så å velge størrelse på harddisk. Her har også operativsystemet et minimumskrav man ikke kan gå under.
 3. Swap Disk – Dette er den virtuelle serverens swap-disk (minneutveksler). På samme måte som med primær harddisk  kan vi her også velge hvilken sone og størrelse vi ønsker. «Swapping» er i utgangspunktet ikke noe man ønsker så mye av, men er nødvendig hvis minnemengden på serveren ikke er tilstrekkelig (når RAM er brukt opp vil swap-disken brukes som minne).
 4. CPU: Vi kan her velge «CPU Cores» (antall kjerner) og «CPU Priority» (prioritet). «CPU Cores» er hvor mange faktiske kjerner man gir serveren tilgang til og «Priority» er hvor mye av kjernen(e) som kan benyttes. Det faktureres kun for antall kjerner så prioritet bør settes til 100%.
 5. Her må man velge IPv4, da det pr.dd ikke er støttet å ha virtuelle servere som kun kjører IPv6. Merk at det selvsagt er mulig og legge til ekstra IPer senere, både IPv4 og IPv6.
 6. «Selected IP address» viser en liste over hvilke IP adresser du kan sette på serveren. Med mindre du har spesifikke krav kan du velge den første som kommer opp her.
 7. Velg hvor raskt nettverkstilkobling du ønsker. Denne kan settes fra 1-100Mbps.
 8. Når du er fornøyd med valgene trykker du «Next»

Velg ønskede ressurser for virtuell server


Steg 6:

 1. Huk av her for å aktivere automatisk backup av den virtuelle serveren. Backup kan også settes opp senere, men vær oppmerksom på at det ikke blir tatt backup av den virtuelle serveren hvis det ikke blir satt opp av kunden direkte.
 2. Huk av på denne for at den virtuelle serveren bygges når veiviseren er fullført (dvs at alt gjøres klart for å starte serveren).
 3. Huk av for å starte den virtuelle serveren etter at den er bygd.
 4. Huk av her for å aktivere auto-skalering av den virtuelle serveren (merk at dette må konfigureres i ettertid)
 5. Trykk «Create Virtual Server» for å opprette den nye serveren.

Velg om automatisk backup og om maskinen skal startes opp


Steg 7:

På neste side vil man nå se informasjon om den virtuelle serveren som har blitt opprettet.

 1. Activity Log viser info om hva som har skjedd/blitt gjort med serveren fra kontrollpanelet. Her ser vi at harddisker har blitt opprettet, ressurser tildelt (provisioning), operativsystem konfigurert og virtuell server er startet.
 2. Direkte fra kontrollpanelet kan man også skru på, av og starte serveren på ny.
 3. Ressurser vi har tildelt vil vise her.
 4. Kontrollpanelet gir en god indikasjon på ressursbruken i forhold til CPU og båndbredde (nettverk).
 5. Fra oversikten på den virtuelle serveren vil du til enhver tid kunne se hva det koster å ha serveren, og prisen oppgis pr. time. Ganger man beløpet med 720 får man månedskostnaden for serveren (merk at pris på server vil kunne variere alt etter om man har brukt mer enn inkludert båndbredde, I/O mot disk og lignende).

Informasjon om virtuell server

Ferdig:
Vi har nå gått gjennom hvordan man enkelt kan opprette en virtuell server.