Opprettelse av epostkonto i Apple Mail


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 03.10.2016 14:09:35

Denne guiden viser hvordan du oppretter en epostkonto i Apple Mail.

For oppsett av epost i Apple Mail skal du benytte verdier som gitt under. Bytt ut verdiene med de verdier som gjelder for din epostkonto hos PRO ISP. Vi har i dette eksempelet benyttet ola@dittdomene.net som epostadresse med ett gitt passord.

For inn og utgående epostserver skal du benytte cpanelX.proisp.no som tjenernavn dersom du benytter SSL (anbefales). X skal da byttes ut med nummeret på den server epostkontoen er satt opp på hos PRO ISP. Dersom du ikke benytter SSL kan du også benytte mail.dittdomene.net hvor dittdomene.net da skal byttes ut med det domenet du ønsker å opprette epostkonto for i Apple Mail.
 

Brukernavn: ola@dittdomene.net
Passord: ********

Inngående eposttjener (uten SSL): mail.dittdomene.net
Utgående eposttjener SMTP (uten SSL): mail.dittdomene.net

Inngående eposttjener (SSL): cpanelX.proisp.no
Utgående eposttjener SMTP (SSL): cpanelX.proisp.no

Port for inngående eposttjener:
    - POP uten SSL: 110
    - POP med SSL: 995
    - IMAP uten SSL: 143
    - IMAP med SSL: 993
Port for utgående eposttjener SMTP uten SSL: 26
Port for utgående eposttjener SMTP med SSL: 465


Steg 1:
Dersom det er første gang du starter Apple Mail vil du kunne gå rett til steg 2 (Veiviser for legg til konto).
Dersom du ikke får opp vindu for "Legg til konto", velg Mail -> Valg fra menyen.

Apple mail oppsett

Klikk på + for å få opp veiviseren for opprettelse av ny epostkonto.

Konto oppsett i Apple mail


Steg 2:
Veiviser for legg til konto.

 1. Tast inn navnet du ønsker skal stå som avsender på dine utgående epost. Vi har i dette eksempelet tastet inn navnet "Ola Nordmann".
 2. Tast inn epostadressen din. Vi har i dette eksempelet tastet inn epostadressen "ola@dittdomene.net".
 3. Tast inn passord for epostadressen.
 4. Klikk på knappen "Fortsett" for å gå videre.
Legg inn navn og epost adresse i Apple Mail


Steg 3:
Innstillinger for innkommende eposttjener. Valg for POP eller IMAP

POP
Når du bruker POP lagres meldingene dine på vår epostserver etterhvert som de kommer inn. Når du sjekker epost lastes de ned til din maskin og slettes fra vår epost-server med mindre annet er satt i Apple Mail.

IMAP
IMAP (Internet Message Access Protocol) er et nyere alternativ for å laste ned epost. Når du bruker IMAP lagres fortsatt meldingene dine på vår epostserver etterhvert som de kommer inn, men Apple Mail laster ned en kopi av meldingene dine, og de blir ikke slettet fra vår server før de slettes i Apple Mail.
 1. Velg om du ønsker epostkontoen satt opp med POP eller IMAP. Vi har i dette eksempelet valgt IMAP.
 2. Tast inn beskrivelse for innkommende epostserver. Du kan selv velge hva du ønsker å skrive for beskrivelsen.
 3. Tast inn innkommende eposttjener som gjelder for din epostkonto. Innkommende eposttjener skal våre cpanelX.proisp.no hvor X skal byttes ut med det servernummer epostkontoen er plassert på hos PRO ISP.
 4. Tast inn brukernavnet for denne epostkontoen. Brukernavnet er epostadressen du ønsker å legge til. Vi har i dette eksempelet tastet inn epostadressen "ola@dittdomene.net".
 5. Tast inn passordet tilhørende epostadressen.
 6. Klikk på knappen "Fortsett" for å gå videre.
Epost server innstillinger


Steg 4:
Innstillinger for utgående eposttjener (SMTP).

 1. Tast inn beskrivelse for utgående eposttjener. Du kan selv velge hva du ønsker å skrive for beskrivelsen.
 2. Tast inn utgående eposttjener som gjelder for din epostkonto. Utgående eposttjener skal være cpanelX.proisp.no hvor X skal byttes ut med det servernummer epostkontoen er plassert på hos PRO ISP.
 3. Velg "Bruk kun denne tjeneren".
 4. Velg "Bruk godkjenning".
 5. Tast inn brukernavn for godkjenning. Brukernavnet for godkjenning er epostadressen som legges til. Vi har i dette eksempelet tastet inn epostadressen "ola@dittdomene.net".
 6. Tast inn tilhørende passord epostadressen.
 7. Klikk på knappen "Fortsett" for å gå videre.
Epost informasjon for utgående (SMTP) server


Steg 5:
Sjekk at innstillingene er satt korrekt.

 1. Klikk på knappen "Fortsett" for å gå videre dersom innstillingene er riktige.
Bekreft oppsett i Apple Mail


Steg 6:
Epostkontoen er nå satt opp i Apple Mail. Vi må videre konfigurere port for inn og utgende eposttjener.

 1. Sjekk at den nye epostkontoen er opprettet og valgt.
 2. Velg "Kontoinformasjon".
 3. Velg "Rediger SMTP tjenerliste...".
Rediger SMTP server


Steg 7:
Konfigurering oppsett for utgående eposttjener (SMTP).

 1. Velg "Bruk tilpasset port". Tast inn port 26.
 2. Velg "Bruk Secure Sockets Layer (SSL)"
 3. Velg "Passord" for godkjenning.
 4. Sjekk at epostadressen er satt som brukernavn for innlogging mot eposttjeneren.
 5. Sjekk at passord er satt.
 6. Klikk på knappen "Ok" for å lagre endringene.
Aktiver SSL (sikker tilkobling) på SMTP


Steg 8:
Konfigurering oppsett for inngående eposttjener. Dersom du i steg 3 valgte IMAP skal du følge (a). Valgte du POP skal du følge (b)

 1. IMAP
  1. Tast inn port 993 for utgang dersom SSL er valgt i 2a under. Dersom du ikke ønsker å benytte SSL, benytt port 143.
  2. Sjekk at SSL er valgt. Vi anbefaler bruk av SSL. Velg bort SSL dersom du ikke ønsker å benytte SSL. Du må da benytte port 143 i valget i 1a.

 2. POP
  1. Tast inn port 995 for utgang dersom SSL er valgt i 2b under. Dersom du ikke ønsker å benytte SSL, benytt port 110.
  2. Sjekk at SSL er valgt. Vi anbefaler bruk av SSL. Velg bort SSL dersom du ikke ønsker å benytte SSL. Du må da benytte port 110 i valget i 1b.
Oppsett for IMAP (a): Huk av SSL for innkommende epost
Oppsett for POP (b): POP oppsett for Apple Mail

Ferdig
Vi har nå vært igjennom hvordan vi kan sette opp en epostkonto i Apple Mail.