Oppsett av e-postkonto i Apple Mail


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 07.05.2018 10:26:31

Denne guiden viser hvordan du oppretter en e-postkonto i Apple Mail som er standardprogrammet til MacBook og iMac.

For oppsett av e-post i Apple Mail bør du benytte verdier som gitt under. Bytt ut verdiene med de verdier som gjelder for din e-postkonto hos PRO ISP. Vi har i dette eksempelet benyttet ola@dittdomene.net som e-postadresse med ett gitt passord.

For inn og utgående e-postserver skal du benytte cpanelX.proisp.no som tjenernavn dersom du benytter SSL (anbefales). X skal da byttes ut med nummeret på den server e-postkontoen er satt opp på hos PRO ISP. Dersom du ikke benytter SSL kan du også benytte mail.dittdomene.net hvor dittdomene.net da skal byttes ut med det domenet du ønsker å opprette e-postkonto for i Apple Mail.
 

Brukernavn: ola@dittdomene.net
Passord: ********

Inngående e-posttjener (uten SSL): mail.dittdomene.net
Utgående e-posttjener SMTP (uten SSL): mail.dittdomene.net

Inngående e-posttjener (SSL): cpanelX.proisp.no
Utgående e-posttjener SMTP (SSL): cpanelX.proisp.no

Port for inngående e-posttjener:
    - POP uten SSL: 110
    - POP med SSL: 995
    - IMAP uten SSL: 143
    - IMAP med SSL: 993
Port for utgående e-posttjener SMTP uten SSL: 26
Port for utgående e-posttjener SMTP med SSL: 465


Steg 1:
Dersom det er første gang du starter Apple Mail vil du kunne gå rett til steg 2 (Veiviser for legg til konto).
Dersom du ikke får opp vindu for "Legg til konto", velg Mail -> Valg fra menyen.

Apple mail oppsett

Klikk på + for å få opp veiviseren for opprettelse av ny e-postkonto.

Konto oppsett i Apple mail


Steg 2:
Veiviser for legg til konto.

 1. Tast inn navnet du ønsker skal stå som avsender på dine utgående epost. Vi har i dette eksempelet tastet inn navnet "Ola Nordmann".
 2. Tast inn e-postadressen din. Vi har i dette eksempelet tastet inn e-postadressen "ola@dittdomene.net".
 3. Tast inn passord for e-postadressen.
 4. Klikk på knappen "Fortsett" for å gå videre.
Legg inn navn og epost adresse i Apple Mail


Steg 3:
Innstillinger for innkommende e-posttjener. Valg for POP eller IMAP

POP
Når du bruker POP lagres meldingene dine på vår e-postserver etterhvert som de kommer inn. Når du sjekker epost lastes de ned til din maskin og slettes fra vår e-postserver med mindre annet er satt i Apple Mail.

IMAP
IMAP (Internet Message Access Protocol) er et nyere alternativ for å laste ned epost. Når du bruker IMAP lagres fortsatt meldingene dine på vår e-postserver etterhvert som de kommer inn, men Apple Mail laster ned en kopi av meldingene dine, og de blir ikke slettet fra vår server før de slettes i Apple Mail.
 1. Velg om du ønsker -epostkontoen satt opp med POP eller IMAP. Vi har i dette eksempelet valgt IMAP.
 2. Tast inn beskrivelse for innkommende e-postserver. Du kan selv velge hva du ønsker å skrive for beskrivelsen.
 3. Tast inn innkommende e-posttjener som gjelder for din e-postkonto. Innkommende e-posttjener skal våre cpanelX.proisp.no hvor X skal byttes ut med det servernummer e-postkontoen er plassert på hos PRO ISP.
 4. Tast inn brukernavnet for denne e-postkontoen. Brukernavnet er e-postadressen du ønsker å legge til. Vi har i dette eksempelet tastet inn e-postadressen "ola@dittdomene.net".
 5. Tast inn passordet tilhørende e-postkontoen.
 6. Klikk på knappen "Fortsett" for å gå videre.
Epost server innstillinger


Steg 4:
Innstillinger for utgående e-posttjener (SMTP).

 1. Tast inn beskrivelse for utgående e-posttjener. Du kan selv velge hva du ønsker å skrive for beskrivelsen.
 2. Tast inn utgående e-posttjener som gjelder for din epostkonto. Utgående ep-osttjener skal være cpanelX.proisp.no hvor X skal byttes ut med det servernummer e-postkontoen er plassert på hos PRO ISP.
 3. Velg "Bruk kun denne tjeneren".
 4. Velg "Bruk godkjenning".
 5. Tast inn brukernavn for godkjenning. Brukernavnet for godkjenning er e-postadressen som legges til. Vi har i dette eksempelet tastet inn e-postadressen "ola@dittdomene.net".
 6. Tast inn tilhørende passord e-postadressen.
 7. Klikk på knappen "Fortsett" for å gå videre.
Epost informasjon for utgående (SMTP) server


Steg 5:
Sjekk at innstillingene er satt korrekt.

 1. Klikk på knappen "Fortsett" for å gå videre dersom innstillingene er riktige.
Bekreft oppsett i Apple Mail


Steg 6:
E-postkontoen er nå satt opp i Apple Mail. Vi må videre konfigurere port for inn og utgående eposttjener.

 1. Sjekk at den nye e-postkontoen er opprettet og valgt.
 2. Velg "Kontoinformasjon".
 3. Velg "Rediger SMTP tjenerliste...".
Rediger SMTP server


Steg 7:
Konfigurering oppsett for utgående e-posttjener (SMTP).

 1. Velg "Bruk tilpasset port". Tast inn port 465.
 2. Velg "Bruk Secure Sockets Layer (SSL)"
 3. Velg "Passord" for godkjenning.
 4. Sjekk at e-postadressen er satt som brukernavn for innlogging mot e-posttjeneren.
 5. Sjekk at passord er satt.
 6. Klikk på knappen "Ok" for å lagre endringene.
Aktiver SSL (sikker tilkobling) på SMTP


Steg 8:
Konfigurering oppsett for inngående e-posttjener. Dersom du i steg 3 valgte IMAP skal du følge (a). Valgte du POP skal du følge (b)

 1. IMAP
  1. Tast inn port 993 for utgang dersom SSL er valgt i 2a under. Dersom du ikke ønsker å benytte SSL, benytt port 143.
  2. Sjekk at SSL er valgt. Vi anbefaler bruk av SSL. Velg bort SSL dersom du ikke ønsker å benytte SSL. Du må da benytte port 143 i valget i 1a.

 2. POP
  1. Tast inn port 995 for utgang dersom SSL er valgt i 2b under. Dersom du ikke ønsker å benytte SSL, benytt port 110.
  2. Sjekk at SSL er valgt. Vi anbefaler bruk av SSL. Velg bort SSL dersom du ikke ønsker å benytte SSL. Du må da benytte port 110 i valget i 1b.
Oppsett for IMAP (a): Huk av SSL for innkommende epost
Oppsett for POP (b): POP oppsett for Apple Mail

Ferdig
Vi har nå vært gjennom hvordan vi kan sette opp en e-postkonto i Apple Mail.