Oppsett av e-postkonto i Apple Mail


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 05.10.2021 13:10:49

Denne guiden viser hvordan du oppretter en e-postkonto i Apple Mail som er standardprogrammet til MacBook og iMac.

For oppsett av e-post i Apple Mail bør du benytte verdier som gitt under. Bytt ut verdiene med de verdier som gjelder for din e-postkonto hos PRO ISP. Vi har i dette eksempelet benyttet ola@dittdomene.net som e-postadresse med ett gitt passord.

For inn og utgående e-postserver skal du benytte cpanelX.proisp.no som tjenernavn dersom du benytter SSL (anbefales). X skal da byttes ut med nummeret på den server e-postkontoen er satt opp på hos PRO ISP. Dersom du ikke benytter SSL kan du også benytte mail.dittdomene.net hvor dittdomene.net da skal byttes ut med det domenet du ønsker å opprette e-postkonto for i Apple Mail.
 

Brukernavn: ola@dittdomene.net
Passord: ********

Inngående e-posttjener (uten SSL): mail.dittdomene.net
Utgående e-posttjener SMTP (uten SSL): mail.dittdomene.net
(dittdomene.net må byttes ut med domenenavnet du skal ha e-post for)

Inngående e-posttjener (SSL): cpanelX.proisp.no
Utgående e-posttjener SMTP (SSL): cpanelX.proisp.no
(X må byttes ut med korrekt server nummer. Den finnes i kontoinformasjon e-posten eller inne på våre kundesider)

Port for inngående e-posttjener:
    - POP uten SSL: 110
    - POP med SSL: 995
    - IMAP uten SSL: 143
    - IMAP med SSL: 993
Port for utgående e-posttjener SMTP uten SSL: 26
Port for utgående e-posttjener SMTP med SSL: 465 eller 587


Steg 1:
Ha Mail (programmet) åpent på din maskin og klikk på "Mail" oppe til venstre, velg deretter "Legg til konto.." for å kunne sette opp kontoen du 

Apple mail oppsett


Velg "Annen Mail-konto", dette er fordi du skal kunne få valget med IMAP. Vi anbefaler IMAP da dette synkroniserer eposthistorikk på alle dine enheter og webmail.

Kontooppsett i Apple mail


Steg 2:
Fyll ut din informasjon

  1. Tast inn navnet du ønsker skal stå som avsender på dine utgående epost. Vi har i dette eksempelet tastet inn navnet "Ola".
  2. Tast inn e-postadressen din. Vi har i dette eksempelet tastet inn e-postadressen "ola@dittdomene.net".
  3. Tast inn passord for e-postadressen.
  4. Klikk på knappen "Logg på" for å gå videre.
Legg inn navn og epost adresse i Apple Mail


Steg 3:
Innstillinger for innkommende e-posttjener. Valg for POP eller IMAP

POP
Når du bruker POP lagres meldingene dine på vår e-postserver etterhvert som de kommer inn. Når du sjekker epost lastes de ned til din maskin og slettes fra vår e-postserver med mindre annet er satt i Apple Mail.

IMAP
IMAP (Internet Message Access Protocol) er et nyere alternativ for å laste ned epost. Når du bruker IMAP lagres fortsatt meldingene dine på vår e-postserver etterhvert som de kommer inn, men Apple Mail laster ned en kopi av meldingene dine, og de blir ikke slettet fra vår server før de slettes i Apple Mail.
  1. Tast inn brukernavnet for denne e-postkontoen. Brukernavnet er e-postadressen du ønsker å legge til. Vi har i dette eksempelet tastet inn e-postadressen "ola@dittdomene.net".
  2. Tast inn passordet tilhørende e-postkontoen.
  3. Velg om du ønsker e-postkontoen satt opp med POP eller IMAP. Vi har i dette eksempelet valgt IMAP som er anbefalt.
  4. Tast inn innkommende e-posttjener som gjelder for din e-postkonto. Innkommende e-posttjener skal våre cpanelX.proisp.no hvor X skal byttes ut med det servernummer e-postkontoen er plassert på hos PRO ISP.
  5. Tast inn utgående e-posttjener som gjelder for din epostkonto. Utgående e-posttjener skal være cpanelX.proisp.no hvor X skal byttes ut med det servernummer e-postkontoen er plassert på hos PRO ISP.
  6. Klikk på knappen "Logg på" for å gå videre.
Epost server innstillinger

Når du nå klikker logg på så vil Apple Mail finne innstillingene for porter og kryptering automatisk og du skal være klar til å motta og sende epost.

Ferdig
Vi har nå vært gjennom hvordan vi kan sette opp en e-postkonto i Apple Mail.