Opprettelse av cron job i cPanel


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 11.05.2019 14:04:31

Denne guiden viser hvordan du går frem for å sette opp en cron jobb for å kjøre skript/kommandoer automatisk ved bestemte tidsintervaller. Guiden krever at man først logger inn i cPanel.

Steg 1:
Klikk på ikonet for "Cron-jobber" som vist på skjermbildet under:

Opprettelse av cron job i cPanel


Steg 2:

 1. Hver gang en cron jobb kjøres, sendes resultatet til en e-postadresse. Vi taster inn e-postadressen vi ønsker resultatet tilsendt til.
 2. Trykk "Oppdater e-post" dersom du gjør endringer på hvilken adresse det skal sendes til.
 3. I denne nedtreksmenyen kan du velge mellom de mest vanlige instillinger for når skriptet skal kjøre. Vi har her valgt at det skal kjøres hver dag, ved midnatt.
 4. Du kan også selv bestemme nøyaktig når jobben skal kjøre:
  Minutt: Velg hvilket minutt i timen hvor jobben skal kjøres. Vi velger 0 for å kjøre skript.php det første minuttet i timen.
  Time: Velg hvilken time i døgnet hvor jobben skal kjøres. Vi velger 0 for å kjøre skript.php den første timen i døgnet (midnatt).
  Dag: Velg hvilken dag i måneden hvor jobben skal kjøres. Vi velger * for å kjøre skript.php hver dag.
  Måned: Velg hvilken måned i året hvor jobben skal kjøres. Vi velger * for å kjøre skript.php hver måned.
  Ukedag: Velg hvilken dag i uken hvor jobben skal kjøres. Vi velger * for å kjøre skript.php på hver ukedag.
 5. Vi må spesifisere hvilket skript vi ønsker å kjøre (inkludert full path fra root). På våre servere vil dette være "php -q /home/"ditt brukernavn"/public_html/skript.php" der vi da har lagret skript.php i roten på mappen "public_html". Du kan selvsagt plassere skriptet som skal kjøres i en undermappe om ønskelig
 6. Trykk "Legg til Cron-jobb".
Enkel eller avansert oppsett av cron job


Steg 3:

 1. Her får du en bekreftelse på at cron-jobben er lagt til.
 2. Dersom du trenger å endre på når skriptet skal kjøre, eller gjøre andre endringer trykker du på "Rediger".
 3. Dersom du ønsker å fjerne jobben trykker du på "Slett".
Cron jobb liste i cPanel

Ferdig
Vi har nå satt opp cron jobben til å kjøre filen "skript.php" for vår konto, en gang pr dag.
Du kan opprette så mange cron jobber du ønsker, men vennligst ta hensyn til at cron jobber i visse sammenhenger kan bruke mye ressurser på en server.