Oppsett av autosvar på epost i cPanel


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 11.05.2019 14:34:50

Denne guiden viser hvordan du setter opp autosvar på e-post i cPanel. Dette kan også settes opp ved å logge seg inn på webmailen.
Guiden krever at man først logger inn i cPanel.

Steg 1:
Klikk på ikonet for "Automatiske svarere" som vist på skjermbildet under:

Velg Auto Responder i kontrollpanelet

Steg 2:
For å opprette autosvar på en epost, klikk på knappen "Add Autoresponder".

Trykk på Add Auto-responder

Steg 3:

 1. Velg ønsket tegnsett. utf-8 vil fungere i de fleste tilfellene, så med mindre du har spesifikke behov bør du la denne stå til utf-8.
 2. Velg hvor ofte dette autosvaret skal sendes til den samme adressen. I vårt eksempel setter vi 12 timer, som vil si at man kun vil få autosvaret 2 ganger pr døgn, uavhengig av hvor mange e-poster man sender til denne kontoen.
 3. Tast inn hvilken e-postkonto autosvaret skal gjelde for.
 4. Velg korrekt domene. Dersom du har flere domener knyttet til samme webhotell vil alle bli listet her.
 5. Tast inn navnet som blir stående som avsender av autosvaret.
 6. Tast inn tittel på epost som blir sendt som autosvar. Ved å bruke tekststrengen "%subject%" slik som vist i eksempelet under, vil vi automatisk få satt inn tittelen fra eposten som blir besvart.
 7. Huk av dersom du ønsker å sende autosvar e-posten i HTML format. Dette vil kun være nødvendig hvis du bruker HTML kode i e-posten.
 8. Skriv meldingen du ønsker å sende som svar.
 9. Velg ønsket start- og stopp-tidspunkt for autosvaret.
 10. Trykk opprett/endre for å ta i bruk autosvaret.
Legg inn nødvendig informasjon i autosvar oppsettet

Steg 4:
Du har nå satt opp din første autosvar epost. For å gå tilbake til oversiktsbildet for autosvar epost, klikk på linken "Gå tilbake".

Fullført auto svar oppsett


Steg 5:
I oversiktsbildet for autosvar e-post vil vi nå se en liste over alle e-poster der det er satt opp autosvar.

 1. Ønsker du å legge til flere autosvar, klikk på knappen "Add Autoresponder".
 2. Ønsker du å gjøre endringer på et autosvar som allerede er opprettet, klikk på linken "Rediger"
 3. Ønsker du å fjerne en epost fra listen, klikk på linken "Slett".
Legg til flere eller redigere auto svarene

Ferdig
Vi har nå vært igjennom hvordan vi enkelt kan legge til autosvar på en e-post. Vi har også sett hvordan vi enkelt kan endre og fjerne et autosvar igjen.