Oppsett av e-postkonto i iPhone og iPad


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 05.10.2021 12:52:17

Denne guiden viser hvordan man går frem for å sette opp din iPhone,iPod og iPad med din e-postadresse.

For oppsett av epost på iPhone skal du benytte verdier som gitt under. Bytt ut verdiene med de verdier som gjelder for din e-postkonto hos PRO ISP. Vi har i dette eksempelet benyttet ola@dittdomene.net som e-postkonto med ett gitt passord. For inn og utgående epostserver skal du benytte cpanelX.proisp.no som tjenernavn dersom du benytter SSL. X skal da byttes ut med nummeret på den server e-postkontoen er satt opp på hos PRO ISP. Dersom du ikke benytter SSL kan du også benytte mail.dittdomene.net hvor dittdomene.net da skal byttes ut med det domenet du ønsker å opprette epostkonto for på din iPhone.

Brukernavn: ola@dittdomene.net
Passord: ********

Inngående e-posttjener (uten SSL): mail.dittdomene.net
Utgående e-posttjener SMTP (uten SSL): mail.dittdomene.net
(dittdomene.net må byttes ut med domenenavnet du skal ha e-post for)

Inngående e-posttjener (SSL): cpanelX.proisp.no
Utgående e-posttjener SMTP (SSL): cpanelX.proisp.no
(X må byttes ut med korrekt server nummer. Den finnes i kontoinformasjon e-posten eller inne på våre kundesider)

Port for inngående e-posttjener:
    - POP uten SSL: 110
    - POP med SSL: 995
    - IMAP uten SSL: 143
    - IMAP med SSL: 993
Port for utgående e-posttjener SMTP uten SSL: 26
Port for utgående e-posttjener SMTP med SSL: 587


Steg 1 - Gå inn på innstillinger:
For å opprette en ny e-postkonto:

 • Velg "Kontoer og passord".
Instillinger - iPhone


Steg 2:
Velg "Legg til konto".

E-post oppsett - iPhone


Steg 3 - Velg type konto:
Her velger du "Annen".

Legg til e-post konto - iPhone


Steg 4:
Velg "Legg til e-postkonto".


Steg 5 - Legg inn informasjon:
Her legger du inn informasjon for å motta e-post.

 1. Tast inn navnet ditt.
 2. Tast inn din e-postadresse.
 3. Tast inn passordet.
 4. Legg inn en beskrivelse av e-postkontoen. F.eks din e-postadresse.
 5. Trykk "Neste"
Ny konto - iPhone


Steg 6 - Valg av konto type:
Du kan her velge mellom IMAP og POP.

 • POP brukes hvis det er ønskelig å laste ned e-post.
 • IMAP laster ned e-posten samtidig som det ligger på serveren slik at du alltid har tilgang til dem.
 • Vi anbefaler bruk av IMAP og har brukt det i dette eksempelet.
  1. Legg inn server adressen "cpanelX.proisp.no" på innkommende og utgående smtp server. Husk å bytt ut cpanelX.proisp.no med korrekt server nummer.
  2. Skriv inn din e-postadresse.
  3. Legg inn ditt e-postpassord.
  4. Trykk på "Neste" for å validere innstillingene.
IMAP/POP3 oppsett - iPhone og iPad


Steg 7 - Arkiver innstillinger
Trykk på "Arkiver" for å fullføre oppsettet.

E-post oppsett fullført for iPhone og iPad

Ferdig
Vi har nå vært gjennom hvordan vi kan sette opp din epost som IMAP i Apple iPhone og iPad.