Oppsett av epostkonto i Microsoft Outlook 2013/2016


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 12.10.2015 15:47:55     Sist oppdatert: 11.11.2016 09:29:54

Denne guiden viser hvordan du oppretter en epostkonto i Microsoft Outlook 2013 eller Outlook 2016. Vi går ut i fra at du har installert Microsoft Outlook 2013 eller Outlook 2016 på din PC og at du ikke har satt opp noen epostkontoer fra før av.
Vi anbefaler at epostkontoen settes opp med IMAP fremfor POP3 slik at epostene blir liggende på vår server i stedet for at de slettes ved nedlasting. Av denne grunn vil denne guiden vise hvordan epostkontoen opprettes med IMAP.

For oppsett av epost i Outlook 2013/Outlook 2016 skal du benytte verdier som gitt under. Bytt ut verdiene med de verdier som gjelder for din epostkonto hos PRO ISP. Vi har i dette eksempelet benyttet ola@dittdomene.net som epostadresse med ett gitt passord.

For inn og utgående epostserver skal du benytte cpanelX.proisp.no som tjenernavn dersom du benytter SSL (anbefales). X skal da byttes ut med nummeret på den server epostkontoen er satt opp på hos PRO ISP. Dersom du ikke benytter SSL kan du også benytte mail.dittdomene.net hvor dittdomene.net da skal byttes ut med det domenet du ønsker å opprette epostkonto for i Outlook 2013/Outlook 2016.

Brukernavn: ola@dittdomene.net
Passord: ********

Inngående eposttjener (uten SSL): mail.dittdomene.net
Utgående eposttjener SMTP (uten SSL): mail.dittdomene.net

Inngående eposttjener (SSL): cpanelX.proisp.no
Utgående eposttjener SMTP (SSL): cpanelX.proisp.no

Port for inngående eposttjener:
    - POP uten SSL: 110
    - POP med SSL: 995
    - IMAP uten SSL: 143
    - IMAP med SSL: 993
Port for utgående eposttjener SMTP uten SSL: 26
Port for utgående eposttjener SMTP med SSL: 465

Steg 1:
Trykk på "Fil" som vist på bildet under.

Steg 2:
Trykk på "Legg til konto"

Steg 3:

 1. Skriv inn navnet på den som benytter kontoen. Dette blir synlig som avsender fra denne kontoen.
 2. Skriv inn e-postadressen du ønsker å legge til.
 3. Skriv inn passord tilhørende kontoen, to ganger.
 4. Trykk "Neste" for å gå videre.

Steg 4:
Outlook vil nå forsøke å finne instillingene for kontoen basert på adresse, brukernavn og passord. For at dette skal fungere må Outlook få tillatelse til dette, og det gjøres som vist under.

 1. Huk av for "Ikke spør meg om dette webområdet igjen", slik at du slipper å få meldinger som dette flere ganger.
 2. Trykk på "Tillat"

Steg 5:

 1. Dersom Outlook klarte å finne instillingene automatisk vil du se meldingen som vist her.
 2. Dersom Outlook ikke klarte å finne instillingene, og du får feilmeldinger, huker du av for "Endre kontoinstillinger".
 3. Trykk "Neste" (hvis Outlook fant instillinger tykker du "Fullfør", og kontoen er klar til bruk)

Steg 6:
Dersom Outlook ikke klarer å finn instillingene automatisk må du spesifisere dette. Vi tar utgangspunkt i at du har huket av som i punkt 2, i steg 5, og trykket "Neste".

 1. Skriv inn navnet til den som skal bruke kontoen.
 2. Skriv inn e-postadressen du ønsker å legge til.
 3. Skriv inn innkommende og utgående e-postserver. Denne informasjonen skal du ha fått tilsendt når du bestilte webhotell hos oss.
 4. Skriv inn brukernavn og tilhørende passord. Brukernavnet vil alltid være hele e-postadressen.
 5. Trykk på "Flere innstillinger"

Steg 7:

 1. Naviger til fanen "Server for utgående e-post"
 2. Huk av for at "Serveren for utgående e-post (SMTP) krever godkjenning"
 3. Naviger til fanen "Avansert"

Steg 8:

 1. Skriv inn korrekt portnummer for innkommende e-post. Se øverst i denne guiden for detaljert informasjon om porter som skal benyttes
 2. Skriv inn korrekt portnummer for utgående e-post.
 3. Velg hvilken krypteringsform som skal benyttes. Vi anbefaler alltid å benytte SSL der det er mulig.
 4. Trykk på "OK", og "Fullfør" på neste side.

Steg 9:

 1. Du skal nå se en bekreftelse på at Outlook har logget på innkommende server, samt sendt en e-postmelding som test.
 2. Trykk "Lukk".

Steg 10:
Kontoen er nå klar til bruk, og i innboksen skal det ligge test e-post(er) sendt av Outlook.