Oppsett av e-postkonto i Windows 8 Mail


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 19.04.2018 09:26:48

Denne guiden viser deg hvordan du kan sette opp den medfølgende e-postklienten i Windows 8/8.1 til å sende og motta e-post.

Når du setter dette opp skal du bruke de verdiene som er satt opp under. Det er viktig at du bytter ut disse verdiene med det som gjelder for deg og din e-postkonto.

Du må da bruke «cpanelX.proisp.no» som inngående og utgående tjener, hvor du bytter ut X med nummeret på serveren e-postkontoen er satt opp på. Dersom du ikke bruker SSL kan du også benytte «mail.dittdomene.net», hvor «dittdomene.net» byttes ut med det domenet du setter opp epostkonto for i Windows Mail.

Til informasjon så støtter Windows 8 Mail ikke POP som standard.

Brukernavn: ola@dittdomene.net
Passord: ********

Inngående e-posttjener (uten SSL): mail.dittdomene.net
Utgående e-posttjener SMTP (uten SSL): mail.dittdomene.net

Inngående e-posttjener (SSL): cpanelX.proisp.no
Utgående e-posttjener SMTP (SSL): cpanelX.proisp.no

Port for inngående e-posttjener:
    - POP uten SSL: 110
    - POP med SSL: 995
    - IMAP uten SSL: 143
    - IMAP med SSL: 993
Port for utgående e-posttjener SMTP uten SSL: 26
Port for utgående e-posttjener SMTP med SSL: 465


Steg 1:
Start med å åpne e-post programmet "E-post", som vist på bildet under.

Apps - Windows 8


Steg 2:

 1. Flytt musepekeren til et av hjørnene for å åpne "charms" menyen. Denne kan også åpnes ved å trykke "Windowstast + c" på tastaturet.
 2. Trykk på "Innstillinger".
Settings - Windows 8


Steg 3:
Trykk på "Kontoer".

Kontoer - Windows 8


Steg 4:
Trykk på "Legg til en konto".

Legg til konto - Windows 8


Steg 5:
Trykk på "Annen konto".

Legg til annen konto - Windows 8


Steg 6:

 1. Huk av for at det er en "IMAP" konto som skal settes opp.
 2. Trykk "Koble til".


Steg 7:

 1. Skriv inn e-postadressen du ønsker å legge til.
 2. Skriv inn tilhørende passord for kontoen.
 3. Trykk "Koble til".
Mail oppsett - Windows 8


Steg 8:

 1. Windows Mail vil forsøke å finne innstillingene for kontoen automatisk, basert på opplysninger gitt i "Steg 7". Dersom dette ikke fungerer får du meldingen som under, og må følge ut detaljert informasjon.
 2. Skriv inn e-postadressen og brukernavnet. På våre webhotell er dette alltid det samme.
 3. Skriv inn passordet tilhørende kontoen.
 4. Skriv inn innkommende server og portnr. Info om adresse har du fått tilsendt når du bestilte webhotell hos oss. Se øverst i denen guiden for detaljer om hvilke portnummer som skal benyttes.
 5. Skriv inn utgående server og portnr. Info om adresse har du fått tilsendt når du bestilte webhotell hos oss. Se øverst i denen guiden for detaljer om hvilke portnummer som skal benyttes.
 6. Huk av for at "Innkommende server krever SSL". Vi anbefaler å benytte SSL der det er mulig.
 7. Huk av for at "Utgående server krever SSL".
 8. Huk av for at "Utgående server krever godkjenning".
 9. Huk av for at samme brukernavn og passord benyttes for utgående og innkommende server.
 10. Trykk "Koble til".
Epostklient - Windows 8


Steg 9:
Kontoen har nå blitt lagt til og du kan sende og motta e-post fra dette programmet. Dersom du ønsker å endre innstillinger for hvor mye e-post som synkroniseres, eller gjøre endringer på portnr, serveradresser etc, trykker du som vist på bildet under.

Kontoer - Windows 8

Ferdig
Vi har da gått igjennom hvordan du setter opp din e-postkonto i Windows 8/8.1 Mail.