Oppsett av e-postkonto i Windows Phone


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 02.11.2015 14:13:43     Sist oppdatert: 19.04.2018 09:43:23

Denne guiden viser deg hvordan du kan sette opp den medfølgende e-postklienten i Windows Phone, til å sende og motta e-post.

MERK: Vi benytter i denne guiden engelsk språk.

For oppsett av epost i Windows Phone skal du benytte verdier som gitt under. Bytt ut verdiene med de verdier som gjelder for din e-postkonto hos PRO ISP. Vi har i dette eksempelet benyttet ola@dittdomene.net som e-postadresse med ett gitt passord.

For inn og utgående e-postserver skal du benytte cpanelX.proisp.no som tjenernavn dersom du benytter SSL. X skal da byttes ut med nummeret på den server e-postkontoen er satt opp på hos PRO ISP. Dersom du ikke benytter SSL kan du også benytte mail.dittdomene.net hvor dittdomene.net da skal byttes ut med det domenet du ønsker å opprette e-postkonto for.

Brukernavn: ola@dittdomene.net
Passord: ********

Inngående e-posttjener (uten SSL): mail.dittdomene.net
Utgående e-posttjener SMTP (uten SSL): mail.dittdomene.net

Inngående e-posttjener (SSL): cpanelX.proisp.no
Utgående e-posttjener SMTP (SSL): cpanelX.proisp.no

Port for inngående e-posttjener:
    - POP uten SSL: 110
    - POP med SSL: 995
    - IMAP uten SSL: 143
    - IMAP med SSL: 993
Port for utgående e-posttjener SMTP uten SSL: 26
Port for utgående e-posttjener SMTP med SSL:465

Steg 1:
Start med å åpne den medfølgende e-postklienten Outlook.

Outlook for Windows Phone


Steg 2:

 1. Trykk på tegnet som vist under, for å få opp menyen.
 2. Trykk på "Add email account"

Legg til konto for i Windows Phone


Steg 3:
Velg "Other account".

Velg


Steg 4:

 1. Skriv inn e-postadressen du ønsker å legge til.
 2. Skriv inn passord tilhørende kontoen.
 3. Dersom telefonen selv klarer å finne innstillingene går du nå bare videre. Hvis ikke trykk "Try Again" inntil knappen "Advanced" dukker opp.
 4. Trykk på "Advanced" dersom telefonen ikke selv har funnet instillingene.

Brukernavn og passord Windows Phone


Steg 5:
Velg "Internet email".

Internet Email


Steg 6:

 1. Skriv inn ønsket kontonavn. Dersom du har flere e-postkontoer satt opp på samme enhet er det lurt å gi logiske navn, slik at det er lett å skille kontoene fra hverandre.
 2. Skriv inn navn på personen som benytter konto. Dette blir synlig som avsender, hos de du sender e-post til.
 3. Skriv inn inngående servernavn. Denne informasjonen fikk du tilsendt når du bestilte webhotell hos oss.
 4. Velg at kontotype skal være IMAP (IMAP4).
 5. Skriv inn brukernavn, dette er alltid hele e-postkontoen.
 6. Skriv inn passord for e-postkontoen
 7. Det kan være lurt å huke av for at passord skal vise, slik at man er sikker på at dette blir korrekt.
 8. Skriv inn utgående servernanv. Denne informasjonen fikk du tilsendt når du bestilte webhotell hos oss.
 9. Huk av for at utgående server krever autentisering (Outgoing server requires authentication)
 10. Huk av for at samme brukernavn og passord skal benyttes på både utgående og innkommende.
 11. Trykk "Sign in" for å fullføre oppsettet

Kontoinformasjon for epost i Windows Phone

Utgående epost server Windows Phone


Steg 7:
Så lenge opplysningene oppgitt i de tidligere stegene er korrekte, vil kontoen nå være klar til bruk.

Epost konto fullført i Windows Phone

Ferdig:
Vi har nå sett hvordan du kan legge til en e-postkonto på din Windows Phone.