Oppsett av FTP konto i Adobe Dreamweaver CC


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 27.10.2016 05:16:48

Denne guiden viser hvordan du setter opp en FTP konto i Adobe Dreamweaver CC. Vi går ut i fra at du har installert Adobe Dreamweaver CC på din PC og at du ikke har satt opp noen kontoer fra før av. Du kan lese mer om Adobe Dreamweaver her.

Steg 1:
Velg "Site -> New Site" fra menylinjen.
 


Steg 2:
Det vil nå dukke opp et nytt konfigurasjonsvindu for å legge til en ny FTP konto i Adobe Dreamweaver.

 1. Sjekk at "Site" er valgt.
 2. Tast inn et navn for FTP kontoen du ønsker å opprette i feltet "Site Name". Vi har i dette eksempelet tastet inn "Nettsted1".
 3. Tast inn mappen der du ønsker å lagre filene for dette nettstedet lokalt på din PC i feltet "Local Site Folder".


Steg 3:

 1. Velg "Servers" fra menyen.
 2. Klikk på tegnet + for å legge til serveroppsett.


Steg 4:
Adobe Dreamweaver trenger informasjon for tilkobling mot server for å kunne koble til FTP kontoen der nettstedet skal legges ut.

 1. Tast inn et navn for serveren. Navnet er valgfritt.
 2. Velg "FTP" i feltet "Connect using".
 3. Tast inn adressen til FTP kontoen du ønsker å koble deg til. Denne informasjon skal du ha fått tilsendt på epost da du bestilte webhotell hos oss. På våre servere vil adressen være "ftp.dittdomene.net" der "dittdomene.net" skal byttes ut med ditt domene. Dersom ditt domene ikke er ferdig registrert/overført til oss enda, kan du bruke en midlertidig adresse cpanelX.proisp.no, der X er tallet på den serveren din FTP konto ligger plassert på hos oss.
 4. Sjekk at port er satt til 21.
 5. Tast inn brukernavn. Denne informasjon skal du ha fått tilsendt på epost da du bestilte webhotell hos oss.
 6. Tast inn passord. Denne informasjon skal du ha fått tilsendt på epost da du bestilte webhotell hos oss.
 7. Tast inn "public_html" for "Root Directory". Root directory bestemmer hvilken mappe på serveren Adobe Dreamweaver skal starte i. Det vil si mappen hvor alle .html, .php og lignende filer skal lastes opp. På våre servere er dette alltid /public_html/ mappen.
 8. Tast inn URL til nettstedet i feltet "Web URL". Vi har i dette eksempelet tastet inn http://www.dittdomene.net.
 9. Klikk på knappen "Save" for å lagre instillingene i Adobe Dreamweaver.


Steg 5:

 1. Klikk på knappen "Save" for å lagre instillingene i Adobe Dreamweaver.


Steg 6:
Adobe Dreamweaver er nå klar til å koble til kontoen via FTP.

 1. Sjekk at fanen "Files" er valgt.
 2. Klikk på knappen "Connects to Remote host" som vist på skjermbildet under. Adobe Dreamweaver kobler seg da opp mot FTP kontoen.
 3. Du vil nå se innholdet i mappen /public_html på serveren.


Ferdig
Vi har nå vært gjennom hvordan vi kan sette opp en FTP konto i Adobe Dreamweaver CC.