Sette opp backup av datamaskin med Acronis backup


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 06.12.2019 10:42:18     Sist oppdatert: 16.12.2021 14:14:51

Dette er en guide på hvordan å sette opp sikkerhetskopiering med Acronis backup løsningen. Guiden forutsetter at du er logget inn på kundeportalen og har bestilt Acronis backupløsningen.

 

Steg 1

 1. Under Produkter på kundenummeret, velg "Backup". Du vil da få en oversikt over backuptjenestene dine.
 2. Trykk på "Logg meg inn i kontrollpanel" for å bli logget inn i Acronis Cyber Cloud.
Velge Backup i kundeportalen

 

Steg 2
Første gang du logger inn i Acronis Cyber Cloud vil det dukke opp en boks med juridiske vilkår. Les gjennom disse, marker at de er lest og klikk på "Accept"-knappen.

Logg deg inn i kontrollpanelet for Acronis Cyber Cloud

 

Steg 3
Når vilkårene er akseptert vil du bli tatt til siden for å legge til en enhet. Her velger du hvilken type sikkerhetskopi du vil gjøre. I denne guiden går vi videre med "Filer eller hele maskinen". 

Velg at du ønsker å ta backup av datamaskinen

 

Steg 4
Her må du velge om du vil installere sikkerhetskopieringsagenten på Windows eller MacOS. Nettleseren vil så laste ned Acronis Backup Agent programmet som må installeres for at sikkerhetskopiene skal kunne tas. For oversikt over hva du kan ta backup av, se oversikten her.

Velg om du skal ta backup av Windows eller Mac

 

Steg 5
Når installasjonen av programmet er ferdig vil du bli presentert med knappen "Register the machine". Denne vil koble maskinen opp mot kontoen i Acronis. Når denne er koblet opp vil du ha mulighet til å aktivere sikkerhetskopiering for maskinen.

Registrer datamaskinen i Acronis Cyber Cloud

 

Steg 6
Maskinen skal nå dukke opp i kontrollpanelet. Fra her kan du nå sette opp selve sikkerhetskopieringen.

Aktiver backup av datamaskinen i Acronis Cyber Cloud

 

Steg 7
Når du har lagt til en maskin kan du administrere denne fra kontrollpanelet.

 1. Her setter du opp sikkerhetskopiplaner.
 2. Her gjenoppretter du fra en sikkerhetskopi.
 3. Denne fanen viser informasjon om maskinen.
 4. Denne fanen viser aktivitetslogg for maskinen.
 5. Denne fanen viser varsler for maskinen.
 6. Trykk her for å fjerne koblingen mellom maskinen og kontrollpanelet.
Forklaring av innstillinger for backup i Acronis Cyber Cloud

 

Steg 8
Når du setter opp sikkerhetskopieringen kan du konfigurere flere verdier:

 1. Hvor mye som skal sikkerhetskopieres. Her kan du velge alt fra en enkelt fil til hele maskinen.
 2. Hvor sikkerhetslagringen skal legges. Her kan du velge skylagring (til datasenteret vårt), lagring til en annen maskin over nettverk eller sikkerhetskopiering til den lokale maskinen.
 3. Hvor ofte sikkerhetskopieringen skal kjøres. I dette eksempelet er den satt til å kjøre hver mandag til fredag klokken 08:15.
 4. Hvor lenge sikkerhetskopiene skal beholdes.
 5. Om sikkerhetskopieringen skal krypteres og passordbeskyttes.
 6. Når alle feltene er satt opp som du ønsker trykker du på "Bruk" knappen for å opprette sikkerhetskopieringsplanen.
Gjennomgang av innstillinger for backupplan i Acronis Cyber Cloud

Steg 9
Når det har blitt satt opp en sikkerhetskopiering kan denne redigeres som vist nedenfor:

 1. Denne knappen viser menyen.
 2. Her kan detaljene for kopieringen redigeres.
 3. Her kan det settes et nytt navn på sikkerhetskopieringen.
 4. Deaktiveres sikkerhetskopieringen vil ikke denne kjøres før den blir reaktivert.
 5. Her slettes sikkerhetskopieringen.
Redigering av backupplan i Acronis Cyber Cloud

Ferdig
Vi har nå satt opp sikkerhetskopieringer gjennom Acronis.