Sette PHP versjon for webhotell i cPanel


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 02.09.2022 15:10:03

Denne guiden viser hvordan du går frem for å velge PHP versjon på webhotell hos oss, samt hvordan du kan konfigurere PHP via cPanel. Guiden krever at man først logger inn i cPanel.

Steg 1:
Klikk på ikonet for "Select PHP Version" som vist på skjermbildet under:

Klikk Select PHP Version in cPanel


Steg 2:

  1. Velg den versjonen av PHP du ønsker skal kjøre på ditt webhotell. "Native" er den PHP versjon som er standard for den aktuelle server ditt webhotell er plassert.
  2. Klikk på knappen "Set as current" for å lagre endringen.

Velg ønsket PHP versjon i kontrollpanelet


Steg 3:

  1. Når du har valgt versjon anbefaler vi at en trykker på "Use defaults" oppe i høyre hjørne, for å være sikker på at de mest vanlige moduler er lagt til. Er det moduler som ikke er aktivert kan en klikke på dem og de blir da aktivert og lagret når en trykker på dem.
  2. For å endre på grensene som er satt via PHP trykker du på "Options"
Velg ønskede PHP tillegg (extension) du ønsker i din PHP versjon

Steg 4:
Via "Options" kan man justere/endre på de mest brukte grensene som er satt for PHP, og vi viser her kun et eksempel. Med det samme en linje/valg blir endret så blir det automatisk lagret og satt på serveren.

  1. memory_limit definerer hvor mye minne php skriptet kan benytte.
  2. post_max_size spesifiserer hvor mye data som kan lastes til serveren med POST. Oransje farge betyr at verdien er endret fra standard.
  3. upload_max_size definerer hvor stor en fil som lastes opp til server kan være. post_ og upload_max bør derfor begge økes dersom man får feilmelding ved opplasting, eller har behov for å laste opp store filer.
    Velg ønsket verdi og trykk på "Bruk".

Sett ønskede verdier for ini variabler i PHP i cPanel

Ferdig.
Vi har nå vært igjennom hvordan du kan velge hvilken PHP versjon som skal kjøre .php filer på ditt webhotell.