Backup av data fra ditt webhotell i cPanel


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 31.01.2020 14:35:15

Denne guiden viser hvordan du kan ta backup/sikkerskopi av data fra ditt webhotell i cPanel, samt hvordan du går frem for å gjenopprette denne.

Steg 1:
Klikk på ikonet for "Sikkerhetskopi" som vist på skjermbildet under:

Ta backup i cPanel


Steg 2:
Det er flere måter å ta sikkerhetskopier på alt etter hvilke filer du ønsker å sikkerhetskopiere. På siden "Sikkerhetskopi" som vist i skjermbildet under har du i hovedsak fire valg:

  1. Klikk på knappen "Last ned en fullstendig sikkerhetskopi av nettstedet" for å ta en fullstendig sikkerhetskopi av all data på ditt webhotell. Det er denne metoden som blir mest benyttet, men vær obs på at den vil ta opp diskplass på webhotellet, så sørg for å ha nok plass til sikkerhetskopien.
  2. Klikk på knappen "Hjemmemappe" for kun å ta sikkerhetskopi av filene i hjem-mappen på ditt webhotell.
  3. I listen "Databaser", klikk på navnet på den databasen du ønsker å ta sikkerhetskopi av for å ta sikkerhetskopi av kun den aktuelle databasen.
  4. I listen "Forwarders" eller "Filters", klikk på det subdomene eller filter du ønsker å ta sikkerhetskopi av. Velger du eksempelvis å klikke på et subdomene, vil kun filer under dette subdomene inngå i sikkerhetskopien.
Velg ønsket type backup


Steg 3:
Vi skal nå gå videre med å ta en fullstendig sikkerhetskopi ved å velge punkt 1 fra steg 2 (Last ned en fullstendig sikkerhetskopi av nettstedet).
Under "Fullstendig sikkerhetskopi":

  1. I feltet "Sikerhetskopimål", velg destinasjon der sikkerhetskopien skal lagres. Vi har i dette eksempelet valgt "Hjemmemappe" og da vil sikkerhetskopien bli lagret direkte i hjem-mappen på kontoen. Du kan også velge "Esktern FTP Server" dersom du ønsker å sende sikkerhetskopien direkte til en ekstern FTP konto du har tilgang til. Uavhengig av hva du velger vil du få lagret en sikkerhetskopi på destinasjonen som er valgt.
  2. Tast inn en e-postadresse i feltet "E-postadresse" for å få informasjon fra cPanel angående sikkerhetskopieringen. cPanel vil automatisk sende en e-post til denne adressen når sikkerhetskopien er ferdig lagret på den aktuelle destinasjonen. Hvis du har lagt inn kontaktinformasjon i cPanel vil det være denne e-postadressen som står her som standard.
  3. Klikk på knappen "Generer sikkerhetskopi" for å starte fullstendig sikkerhetskopiering av alle data på ditt webhotell.
Velg hvor backup skal lagres eller sendes


Steg 4:
Sikkerhetskopieringen er nå startet. Det kan ta noe tid får sikkerhetskopieringen er fullført avhengig av hvor mye data som inngår i sikkerhetskopien. Klikk på linken "Gå tilbake" for å gå tilbake.

Backup er fullført


Steg 5:
Vi skal nå gå videre med å sikkerhetskopiere kun hjem-mappen ved å velge punkt 2 fra steg 2. Når du klikker på knappen "Hjemmemappe" vil en pakket fil bli lastet ned til lokal maskin. I mange tilfeller får man spørsmål om man vil lagre eller kjøre filen, velg da "Lagre".

Sikkerhetskopiering av hjem mappe


Steg 6:
Fra samme sted som du tok sikkerhetskopi kan du også gjenopprette denne.

  1. Trykk på "Velg fil", og velg korrekt backup-fil fra lokal maskin.
  2. Trykk på "Last opp" for å starte gjenopprettingen.
Last ned eller lagre backup filen


Steg 7:
Sikkerhetskopien er nå gjenopprettet.

Gjenoppretting av sikkerhetskopi

Ferdig
Vi har nå vært gjennom hvordan vi kan ta fullstendigs sikkerhetskopi. Vi har også tatt sikkerhetskopi av hjem-mappen og deretter gjenopprettet denne sikkerhetskopien. Prosessen for å utføre og gjenopprette sikkerhetskopi av databaser, forwarders eller filters, er tilsvarende som for sikkerhetskopiering av hjem-mappen.