Oversikt over ressursbruk av webhotell


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 01.03.2016 08:46:43     Sist oppdatert: 23.08.2021 13:25:48

Denne guiden viser hvordan du går frem for å se på ressursbruken på ditt webhotell i cPanel. Guiden krever at man først logger inn i cPanel.
Les mer om hver ressurs nedenfor:


Steg 1
Klikk på ikonet "CPU og bruk av samtidig tilkobling" som vist på skjermbildet under.

Se oversikt over ditt ressursbruk for webhotellet


Steg 2
Dersom din konto ikke har blitt begrenset på ressursbruk i løpet av de siste 24 timene så vil melding om dette se ut som skjermbildet under.
Trykk på linken "Detaljer" for å se en fullstendig oversikt over ressursforbruk..

Trykk deg videre for å se grafer over ressursbruken


Steg 3
Tidsrammen for oversikt over ressursbruk kan velges i intervallet 10 minutt og opp til 30 dager tilbake i tid.
Se mer informasjon under bildet.

Grafer som viser ressursbruk av minne,cpu,i/o,besøkende etc.

Grafene
Grønn graf viser gjenomsnittlig forbruk.
Rød graf viser grensen for hvor mye din konto har tilgjengelig av den aktuelle ressursen.
Blå graf viser forbruket fra MySQL/MariaDB i form av CPU og I/O bruk.

Grenser
Grensene vil kunne variere ut fra hvilke tjenester du har hos oss.

CPU Usage
CPU Usage forteller hvor mye av prossesoren (arbeidskraft) kontoen har tilgang til.
Mer CPU vil kunne utføre prosesser raskere. Blir grensen nådd vil prosessene gå saktere som kan medføre at nettsiden laster tregere i en periode til CPU bruken har gått ned igjen.

Minne (RAM)
Fysisk minne (RAM) som brukes av prosessene som kjøres på kontoen. Blir grensen brukt opp så vil det kunne gi en 500 og 503 feilmelding på nettsiden.
Vær obs på at denne inkluderer også disk cache som benyttes av kontoen, så den egentlige minnebruken er ikke helt korrekt. Hvis minnebruken går i taket så vil Cloudlinux automatisk frigjøre disk cache slik at det blir ledig minne til andre ting.
Det er ikke mulig for oss å se nøyaktig hva i koden eller på siden til kunden som benytter minne.

I/O
Input / Output Usage, forkortet IO, forteller hvor mye lesing og skriving til disk kontoen har tilgang til.
Ved maksimalt forbruk vil det ikke resultere i noen feilmeldinger, kun gjøre skrivingen/lesingen tregere inntil forbruket er tilbake innenfor normalen.
Nettsider som eksempelvis bruker disk cache vil ikke påvirke IO.

Entry Processses
Denne grensen går på antall prosesser som kjører på konto samtidig.
Eksempel:
Er grensen satt til 20 og du har 20 besøkende som i samme øyeblikk trykker og laster innhold fra din nettside, vil det ikke være flere prosesser tilgjengelig for besøkende nummer 21.
I dette tilfellet vil neste prosess nummer 21 få 508 feilmelding (Resource Limit Reached).

Dersom grensene ofte blir brukt opp anbefaler vi en titt på våre ofte stilte spørsmål her.
Grensene er forskjellige fra hver pakke. Trykk på "Komplett liste" under webhotell siden for å se forskjellene.